توضیحات و دانلود

ورود به حساب کاربری توییتر در ASP.Net MVC
0 0
ورود به حساب کاربری توییتر در ASP.Net MVC

با سلام در این مقاله با یک مثال توضیح خواهیم داد که چگونه ادغام و پیاده سازی تأیید اعتبار توییتر در ASP.Net MVC Razor یعنی ورود با حساب توییتر در ASP.Net MVC Razor را انجام دهید .
تأیید اعتبار توییتر در ASP.Net MVC Razor به شما امکان می دهد تا از حساب کاربری توییتر و جزئیات پروفایل مانند تصویر پروفایل ، نام صفحه ، آدرس ایمیل ، شناسه توییتر ، نام ، توضیحات ، تعداد توییت ها ، تعداد دوستان و دنبال کنندگان با استفاده از API توییتر و API OAUTH توییتر رایگان استفاده کنید .
توجه :

می توانید آخرین TwitterAPI.dll را با کلیک روی لینک دانلود کنید. فایل DLL را بارگیری کنید

ایجاد توییتر و دریافت API Key و API Secret
شما نیاز به ایجاد یک  توییتر و گرفتن کلید API و API Secret دارید.
فضاهای نام
باید نامهای زیر را وارد کنید.

using System.Data;
using ASPSnippets.TwitterAPI;

Model
در زیر کلاس Model وجود دارد که برای جمع آوری جزئیات کاربر توییتر استفاده می شود.

public class TwitterModel
{
    public string ProfileImageUrl { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Id { get; set; }
    public string ScreenName { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string StatusesCount { get; set; }
    public string FollowersCount { get; set; }
    public string FriendsCount { get; set; }
    public string FavouritesCount { get; set; }
    public string Location { get; set; }
    public string Email { get; set; }
}

Controller
Controller از دو روش تشکیل شده است.
روش انجام عملیات GET
در این روش ، API Key و رمز برای API توییتر تنظیم شده است. سپس یک بررسی برای تشخیص خطا از API توییتر است که وقتی کاربر توییتر اجازه دسترسی Twitter را رد می کند ، انجام می شود. در صورت یافتن خطا ، پیامی در شیء ViewBag تنظیم می شود که بعداً با استفاده از جعبه پیام هشدار JavaScript نمایش داده می شود.
و در صورت عدم یافتن خطایی و دسترسی کاربر با موفقیت ، پس از آن حساب کاربری توییتر و مشخصات پروفایل مانند تصویر پروفایل ، نام صفحه ، آدرس ایمیل و غیره دانلود می شود و به قسمت View برگشت داده می شود
روش دستیابی به عملیات POST برای تأیید اعتبار با استفاده از حساب توییتر
با کلیک بر روی دکمه ورود ، این روش Action فراخوانی می شود. کاربر به صفحه تأیید اعتبار توییتر هدایت و از وی خواسته می شود اجازه دسترسی به جزئیات خود را دریافت کند.

public class HomeController : Controller
{
    // GET: Home
    public ActionResult Index()
    {
        TwitterConnect.API_Key = "<Twitter API Key>";
        TwitterConnect.API_Secret = "<Twitter API Secret>";
        TwitterModel model = new TwitterModel();
        if (TwitterConnect.IsAuthorized)
        {
            TwitterConnect twitter = new TwitterConnect();
            DataTable dt = twitter.FetchProfile();
            model.ProfileImageUrl = dt.Rows[0]["profile_image_url"].ToString();
            model.Name = dt.Rows[0]["name"].ToString();
            model.Id = dt.Rows[0]["Id"].ToString();
            model.ScreenName = dt.Rows[0]["screen_name"].ToString();
            model.Description = dt.Rows[0]["description"].ToString();
            model.StatusesCount = dt.Rows[0]["statuses_count"].ToString();
            model.FollowersCount = dt.Rows[0]["followers_count"].ToString();
            model.FriendsCount = dt.Rows[0]["friends_count"].ToString();
            model.FavouritesCount = dt.Rows[0]["favourites_count"].ToString();
            model.Location = dt.Rows[0]["location"].ToString();
            model.Email = dt.Rows[0]["email"].ToString();
        }
 
        if (TwitterConnect.IsDenied)
        {
            ViewBag.Message = "User has denied access.";
        }
        return View(model);
    }
 
    [HttpPost]
    public EmptyResult Login()
    {
        if (!TwitterConnect.IsAuthorized)
        {
            TwitterConnect twitter = new TwitterConnect();
            twitter.Authorize(string.Format("{0}://{1}/{2}", Request.Url.Scheme, Request.Url.Authority, "Home/Index/"));
        }
 
        return new EmptyResult();
    }
}

View
در داخل View، در اولین خط کلاس TwitterModel به عنوان Model بری View اعلام می شود.
Viewشامل یک فرم HTML است که با استفاده از روش Html.BeginForm با پارامترهای زیر ایجاد شده است.
ActionName - نام عمل در این حالت Index است.
ControllerName - نام Controller در این حالت Home است.
FormMethod - این روش فرم یعنی GET یا POST را مشخص می کند. در این حالت روی POST تنظیم می شود.
View شامل یک دکمه ارسال HTML است که با کلیک داده ها را به روش ورود به سیستم انجام می دهد .
یک جدول HTML وجود دارد که برای نمایش جزئیات ورود به سیستم در توییتر کاربر استفاده می شود.

@model Twitter_Login_MVC.Models.TwitterModel
 
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width"/>
    <title>Index</title>
    <style type="text/css">
        body {
            font-family: Arial;
            font-size: 10pt;
        }
    </style>
</head>
<body>
    @using (Html.BeginForm("Login", "Home", FormMethod.Post))
    {
        <input type="submit" value="Login with Twitter"/>
    }
    @if(!string.IsNullOrEmpty(Model.Id))
    {
        <hr/>
        <table border="0">
            <tr>
                <td colspan="2"><u>Logged in Twitter User's Profile</u></td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="width: 100px">Profile Image</td>
                <td><img src="@Model.ProfileImageUrl"/></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Name</td>
                <td>@Model.Name</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Twitter Id</td>
                <td>@Model.Id</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Screen Name</td>
                <td>@Model.ScreenName</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Description</td>
                <td>@Model.Description</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Tweets</td>
                <td>@Model.StatusesCount</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Followers</td>
                <td>@Model.FollowersCount</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Friends</td>
                <td>@Model.FriendsCount</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Favorites</td>
                <td>@Model.FavouritesCount</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Location</td>
                <td>@Model.Location</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Email</td>
                <td>@Model.Email</td>
            </tr>
        </table>
    }
    @if (ViewBag.Message != null)
    {
        <script type="text/javascript">
            window.onload = function () {
                alert('@ViewBag.Message');
            }
        </script>
    }
</body>
</html>

عکسهای صفحه
صفحه اجازه برنامه توییتر

 

نمایش  پیغام زمانی که کاربر اجازه را رد می کند

ورود موفقیت آمیز توییتر

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :