توضیحات و دانلود

دریافت آدرس IP از سرور وب سایت با استفاده از URL یا نام دامنه با C # و VB.Net در ASP.Net
0 0
دریافت آدرس IP از سرور وب سایت با استفاده از URL یا نام دامنه با C # و VB.Net در ASP.Net

با سلام در این مقاله نحوه دریافت آدرس IP سرور وب سایت با استفاده از URL یا نام دامنه آن در ASP.Net با استفاده از C # و VB.Net توضیح خواهیم داد.
 
کد HTML
در کد HTML زیر یک TextBox داریم که در آن کاربر می تواند URL یا نام دامنه وب سایت را وارد کند ، یک دکمه که به عنوان ماشه عمل می کند و در آخر یک Label برای نمایش لیست آدرس های IP گرفته شده است.

Website Url: <asp:TextBox ID="txtWebsiteUrl" runat="server" Text = "www.asp.net"></asp:TextBox><br /><br />
<asp:Button ID="btnGetIP" runat="server" Text="Get IP Address" OnClick = "GetIPAddress" />
<br />
<br />
<asp:Label ID="lblIPAddress" runat="server" Text=""></asp:Label>

فضاهای نام
شما باید از نام های زیر را استفاده کنید
C #

using System.Net;

VB.Net

Imports System.Net

دریافت آدرس IP سرور وب سایت با استفاده از URL یا نام دامنه آن
در زیر کد دریافت آدرس IP سرور وب سایت با استفاده از URL یا نام دامنه آن وجود دارد. در اینجا با استفاده از روش Dns .GetHostAddresses ابتدا آرایه IPAddress را برای سرور وب سایت می گیریم و سپس آن را به رشته تبدیل می کنیم و آنها را در کنترل برچسب نمایش می دهیم.
C #

protected void GetIPAddress(object sender, EventArgs e)
{
    string domain = txtWebsiteUrl.Text;
    IPAddress[] ip_Addresses = Dns.GetHostAddresses(domain);
    string ips = string.Empty;
    foreach (IPAddress ipAddress in ip_Addresses)
    {
        ips += ipAddress.ToString() + "<br />";
    }
    lblIPAddress.Text = ips;
}

VB.Net

Protected Sub GetIPAddress(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim domain As String = txtWebsiteUrl.Text
    Dim ip_Addresses As IPAddress() = Dns.GetHostAddresses(domain)
    Dim ips As String = String.Empty
    For Each ipAddress As IPAddress In ip_Addresses
        ips += ipAddress.ToString() + "<br />"
    Next
    lblIPAddress.Text = ips
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :