توضیحات و دانلود

یک مثال از jQuery UI DatePicker (تقویم) در ASP.Net
0 0
یک مثال از jQuery UI DatePicker (تقویم) در ASP.Net

با سلام در این مقاله با یک مثال توضیح خواهیم داد که چگونه می توان تقویم DateIpicker jQuery UI را با ASP.Net TextBox  پیاده سازی کرد.
در این مقاله همچنین نحوه دریافت تاریخ انتخاب شده از jQuery UI DatePicker (تقویم) درServer Side (کد پشتی) بر روی دکمه در ASP.Net با استفاده از C # و VB.Net نشان داده می شود.
کد HTML
کد HTML زیر شامل یک TextBox و یک دکمه است. ویژگی ReadOnly TextBox روی True تنظیم شده است.

<asp:TextBox ID="txtDate" runat="server" ReadOnly = "true"></asp:TextBox>
<hr />
<asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit"
    onclick="btnSubmit_Click" />

استفاده از افزونه jQuery UI DatePicker در TextBox
در رویداد jQuery document ready ، پلاگین jQuery UI DatePicker به TextBox اعمال می شود و قالب پیش فرض Date روی MM / dd / yyyy تنظیم می شود.

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css" rel="Stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
    $(function () {
        $("[id*=txtDate]").datepicker({
            showOn: 'button',
            buttonImageOnly: true,
            buttonImage: 'images/calendar.png'
        });
    });
</script>

دریافت مقدار تاریخ انتخاب شده در Server Side
در قسمت  رویداد Button Click ، ​​مقدار Selected Date از مجموعه Request.Form گرفته شده و با استفاده از جعبه پیام هشدار JavaScript نمایش داده می شود.
توجه :

مجموعه Request.Form مانند بعضی از مرورگرها مورد استفاده قرار می گیرد  وقتی که متن TextBox به عنوان ReadOnly تنظیم شود ،  متن مقدار تعیین شده را در Client Side نگه نمی دارد.
C #

protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string dt = Request.Form[txtDate.UniqueID];
    ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert('Selected Date: " + dt + "');", true);
}

VB.Net

Protected Sub btnSubmit_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim dt As String = Request.Form(txtDate.UniqueID)
    ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(), "alert", "alert('Selected Date: " & dt & "');", True)
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :