توضیحات و دانلود

Server Side (Code Behind) جعبه پیام تأیید بله خیر در ASP.Net
0 0
Server Side (Code Behind) جعبه پیام تأیید بله خیر در ASP.Net

 با سلام در این مقاله با یک مثال توضیح خواهیم داد که چگونه می توان جعبه تأیید Server Side را با استفاده از عملکرد تأیید جاوا اسکریپت در ASP.Net توضیح داد.
از آنجا که همه ما می دانیم که عملکرد تأیید JavaScript امکان کلیک به PostBack را می دهد اما با کلیک بر روی گزینه Cancel هیچ کاری انجام نمی شود و در بسیاری از مواقع می خواهیم عملیات Server Side را در هر دو OK و رویدادهای کلیک را لغو کنیم . با در نظر گرفتن این مسئله راه حل زیر را ارائه کرده ایم.
کد HTML
در زیر نمونه کد HTML ساخته ایم است. در اینجا یک دکمه btnConfirm دارم که روش تأیید JavaScript را در رویداد OnClientClick خود شروع می کند . سپس در روش تأیید جاوا اسکریپت ورودی توسط کاربر در فایل ساخته شده مخفی پویا اگر OK کلیک شود مقدار بله میشود واگر Cancel کلیک شود مقدار نه ذخیره می شود تا بتوانیم ورودی های کاربر را بر روی کد Server Side منتقل کنیم . سپس به دکمه اجازه می دهیم PostBack عادی انجام دهد و رویداد OnClick را بالا ببرد .                                     

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title></title>
    <script type = "text/javascript">
        function Confirm() {
            var confirm_value = document.createElement("INPUT");
            confirm_value.type = "hidden";
            confirm_value.name = "confirm_value";
            if (confirm("Do you want to save data?")) {
                confirm_value.value = "Yes";
            } else {
                confirm_value.value = "No";
            }
            document.forms[0].appendChild(confirm_value);
        }
    </script>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:Button ID="btnConfirm" runat="server" OnClick="OnConfirm" Text="Raise Confirm" OnClientClick="Confirm()"/>
    </form>
</body>
</html>

دریافت server side ورودی کاربر
اکنون باید server side را که باید در قسمت پنهان پویا ذخیره کنیم ، بارگذاری کنیم و سپس براساس اینکه کاربر OK یا لغو را انتخاب کرده ، باید کد دیگری را اجرا کنیم. برای شبیه سازی این فرایند ، کادر هشدار را با پیام های مختلف اضافه کردیم.
C #

public void OnConfirm(object sender, EventArgs e)
{
    string confirmValue = Request.Form["confirm_value"];
    if (confirmValue == "Yes")
    {
        this.Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert('You clicked YES!')", true);
    }
    else
    {
        this.Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert('You clicked NO!')", true);
    }
}

VB.Net

Protected Sub OnConfirm(sender As Object, e As EventArgs)
        Dim confirmValue As String = Request.Form("confirm_value")
        If confirmValue = "Yes" Then
            ClientScript.RegisterStartupScript(Me.[GetType](), "alert", "alert('You clicked YES!')", True)
        Else
            ClientScript.RegisterStartupScript(Me.[GetType](), "alert", "alert('You clicked NO!')", True)
        End If
End Sub

عکسهای صفحه

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :