توضیحات و دانلود

غیرفعال کردن تاریخ های آینده در کنترل AJAX Calendar Extender در ASP.Net
0 0
غیرفعال کردن تاریخ های آینده در کنترل AJAX Calendar Extender در ASP.Net

با سلام در این مقاله نحوه غیرفعال کردن تاریخهای آینده را در کنترل ابزارAJAX Calendar Extender توضیح خواهیم داد.
از آنجا که همه ما به طور مستقیم می دانیم شرطی برای غیرفعال کردن تاریخهای آینده درکنترا جعبه ابزار AJAX CalendarExtender  وجود ندارد ، از این رو یک اسکریپت تهیه کرده ایم که کار را برای شما انجام دهد. شما فقط باید مراحل ساده ای را که در زیر آورده شده است دنبال کنید
کد HTML

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
 
<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="cc1" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
    <link href="CSS.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <script src="Extension.min.js" type="text/javascript"></script>
 
    <asp:TextBox ID="txtDate" runat="server" CssClass="disable_future_dates" />
    <asp:ImageButton runat="server" ID="imgPopup" ImageUrl="~/Calendar.png" />
    <cc1:CalendarExtender ID="CalendarExtender1" runat="server" TargetControlID="txtDate"
        PopupButtonID="imgPopup" />
    </form>
</body>
</html>

غیرفعال کردن تاریخهای آینده
برای غیرفعال کردن تاریخ های آینده باید 2 مرحله ساده را دنبال کنیم.
1. پرونده های CSS.css و Extension.min.js را دقیقاً زیر ScriptManager اضافه کنید همانطور که درکد بالا  HTML نشان داده شده است.
2. ویژگی CssClass را برای غیرفعال کردن_future_dates برای کنترل TextBox مرتبط با CalendarExtender که برای غیرفعال کردن تاریخ های آینده است تنظیم کنید
این همان کاری است که شما باید انجام دهید و AJAX CalendarExtender شما اکنون تاریخهای آینده را غیرفعال می کند.

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :