توضیحات و دانلود

ارسال SMS رایکان و گروهی به شمازه موبایل با ستفاده از Way2SMS و FullOnSMS در ASP.Net
0 0
ارسال SMS رایکان و گروهی به شمازه موبایل با ستفاده از Way2SMS و FullOnSMS در ASP.Net

با سلام در این مقاله نحوه ارسال اس ام اس رایگان به شماره های تلفن همراه در وب سایت ASP.Net توضیح خواهیم داد. وب سایت های زیادی وجود دارند که امکان ارسال پیامک رایگان به شماره های تلفن همراه (Wayne) ، Way2sms ، FullOnSMS ، 160by2 ، Site2SMS ، IndyaRocks.com SMSAbc.com ، Ultoo.com ، SmsSpark.com SMSFI.com را دارند .
سایت های فوق به کاربران امکان ارسال پیام کوتاه رایگان به هر شماره موبایل یا تلفن همراه را می دهد.
بنابراین برای سهولت کار برای جامعه .Net ، یک API برای ارسال پیام کوتاه با استفاده از Site2SMS که از API آنلاین در Mashape.com استفاده می کند ، معرفی کرده ایم .
به منظور استفاده از این API شما نیاز دارید :
1. در Site2SMS ثبت نام کنید و نام کاربری و رمز ورود را بدست آورید.
2. در Mashape.com ثبت نام کنید و کلید ایجاد کنید.
 
کد HTML
کد HTML زیر شامل TextBoxes برای وارد کردن نام کاربری ، رمز عبور ، شماره موبایل گیرنده ، پیام ارسال شده به عنوان پیام کوتاه و Button است.

<form id="form1" runat="server">
<table border="0">
<tr>
    <td>
        Your Number:
    </td>
    <td>
        <asp:TextBox ID="txtNumber" runat="server"></asp:TextBox>
    </td>
    <td>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" ErrorMessage="Required"
            ControlToValidate="txtNumber" ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Password:
    </td>
    <td>
        <asp:TextBox ID="txtPassword" TextMode="Password" runat="server"></asp:TextBox>
    </td>
    <td>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" ErrorMessage="Required"
            ControlToValidate="txtPassword" ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Recepient Number:
    </td>
    <td>
        <asp:TextBox ID="txtRecepientNumber" runat="server" Width = "300"></asp:TextBox>
    </td>
    <td>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" runat="server" ErrorMessage="Required"
            ControlToValidate="txtRecepientNumber" ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Message:
    </td>
    <td>
        <asp:TextBox ID="txtMessage" runat="server" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>
    </td>
    <td>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator5" runat="server" ErrorMessage="Required"
            ControlToValidate="txtMessage" ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
    </td>
    <td>
        <asp:Button ID="btnSend" runat="server" Text="Send" OnClick="btnSend_Click" />
    </td>
    <td>
    </td>
</tr>
</table>

فضاهای نام
بعد از افزودن مرجع فایلASPSnippets.SmsAPI.dll باید فضای نام زیر را وارد کنید
C #

using ASPSnippets.SmsAPI;

VB.Net

Imports ASPSnippets.SmsAPI

استفاده از پیامک های SMS API
 کد زیر رویداد کلیک دکمه را توضیح می دهد. به منظور استفاده از API SMS ، ابتدا باید API Type را تنظیم کنید ، Mashape Key و نام کاربری و رمز عبور را برای ارائه دهنده سرویس پیام کوتاه در Site2SMS مشخص کنید .
سپس یک بررسی برای یافتن کاما (،) در شماره موبایل گیرنده وجود دارد. می توانید در TextBox یک عدد واحد یا چند عدد جدا شده توسط کاما اضافه کنید.
C #

protected void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SMS.APIType = SMSGateway.Site2SMS;
    SMS.MashapeKey = "<Mashape API Key>";
    SMS.Username = txtNumber.Text.Trim();
    SMS.Password = txtPassword.Text.Trim();
    if (txtRecipientNumber.Text.Trim().IndexOf(",") == -1)
    {
        //Single SMS
        SMS.SendSms(txtRecipientNumber.Text.Trim(), txtMessage.Text.Trim());
    }
    else
    {
        //Multiple SMS
        List<string> numbers = txtRecipientNumber.Text.Trim().Split(',').ToList();
        SMS.SendSms(numbers, txtMessage.Text.Trim());
    }
}

VB.Net

Protected Sub btnSend_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    SMS.APIType = SMSGateway.Site2SMS
    SMS.MashapeKey = "<Mashape API Key>"
    SMS.Username = txtNumber.Text.Trim()
    SMS.Password = txtPassword.Text.Trim()
    If txtRecipientNumber.Text.Trim().IndexOf(",") = -1 Then
        'Single SMS
        SMS.SendSms(txtRecipientNumber.Text.Trim(), txtMessage.Text.Trim())
    Else
        'Multiple SMS
        Dim numbers As List(Of String) = txtRecipientNumber.Text.Trim().Split(","c).ToList()
        SMS.SendSms(numbers, txtMessage.Text.Trim())
    End If
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :