توضیحات و دانلود

استفاده از DataSet (DataTable) به عنوان Model در View با ASP.Net MVC
0 0
استفاده از DataSet (DataTable) به عنوان Model در View با ASP.Net MVC

 با سلام در این مقاله با یک مثال توضیح خواهیم داد که چگونه می توان از یک DataSet یا DataTable به عنوان Model در View در ASP.Net MVC Razor استفاده کرد.
اگرچه استفاده از DataSet یا DataTable به عنوان Model در View در معماری MVC استفاده خوبی نیست ، بنابراین لطفاً توجه داشته باشید که این فقط یک مقاله آموزنده است و توصیه نمی کند از DataSet یا DataTable به عنوان Model در View در ASP.Net MVC استفاده کنید.

بانک اطلاعات
از جدول زیر مشتریان به شرح زیر استفاده کرده ایم. CustomerId یک ستون افزایش خودکار (هویت) است.

قبلاً چند رکورد در جدول وارد کرده ایم.

توجه : می توانید جدول بانک اطلاعاتی SQL را با کلیک روی لینک دانلود کنید. فایل SQL را بارگیری کنید

فضاهای نام
باید نامهای زیر را وارد کنید.

using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

Controller
Controller از روش Index Action تشکیل شده است. در داخل این روش ، سوابق با استفاده از ADO.Net از جدول مشتریان گرفته می شوند .
سوابق با استفاده از شی کلاس SqlDataAdapter در DataSet وارد و سرانجام DataSet به View برگشت داده می شود.

public class HomeController : Controller
{
    // GET: Home
    public ActionResult Index()
    {
        DataSet ds = new DataSet();
        string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConString"].ConnectionString;
        using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
        {
            string query = "SELECT * FROM Customers";
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query))
            {
                cmd.Connection = con;
                using (SqlDataAdapter sda = new SqlDataAdapter(cmd))
                {
                    sda.Fill(ds);
                }
            }
        }
 
        return View(ds);
    }
}

View
در داخل View ، کلاس DataSet به عنوان Model برای View اعلام شده است. برای نمایش سوابق از جدول HTML استفاده می شود. یک حلقه بر روی ردیف های DataTable اجرا خواهد شد که ردیف های جدول HTML را با سوابق مشتری ایجاد می کند.

@using System.Data
@model DataSet
@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width"/>
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <table cellpadding="0" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>CustomerID</th>
            <th>ContactName</th>
            <th>Country</th>
        </tr>
        @foreach (DataRow row in Model.Tables[0].Rows)
        {
            <tr>
                <td>@row["CustomerId"]</td>
                <td>@row["Name"]</td>
                <td>@row["Country"]</td>
            </tr>
        }
    </table>
</body>
</html>

عکسهای صفحه

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :