توضیحات و دانلود

نمایش متن WaterMark برای گذرواژه TextBox در ASP.Net
0 0
نمایش متن WaterMark برای گذرواژه TextBox در ASP.Net

با سلام در این مقاله نحوه حل مسئله کار نکردن کنترل  AJAX Tookit WaterMarkExtender برای TextBox با رمز عبور TextModeرا توضیح می دهیم .
برای حل این مشکل ، یک افزونه jQuery WaterMark ایجاد کرده ایم که می تواند متن Watermark را بر روی TextBoxes در SingleLine ، MultiLine و رمز عبور با استفاده از افزونه jQuery Watermark تنظیم کند.
کد HTML
در زیر کد HTML در TextBoxes با TextMode مختلف شامل SingleLine ، MultiLine و رمز عبور یعنی زمینه های معمولی TextBox ، TextArea و رمز عبورداریم . متوجه خواهید شد که  ویژگی ToolTip را از TextBox تنظیم کرده ایم ، متن در ویژگی ToolTip به صورت متن Watermark نمایش داده می شود.

UserName:
<asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server" ToolTip="Enter UserName"></asp:TextBox><br />
Password:
<asp:TextBox ID="txtPassword" runat="server" TextMode="Password" ToolTip="Enter Password"></asp:TextBox><br />
Email:
<asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server" ToolTip="Enter Email"></asp:TextBox><br />
Details:
<asp:TextBox ID="txtDetails" runat="server" TextMode="MultiLine" ToolTip="Enter Details"></asp:TextBox>

استفاده ازWatermark در TextBoxes
 افزونه jQuery Watermark را برای استفاده از Watermark برای انواع TextPox ها یعنی SingleLine ، MultiLine و رمز عبور ایجاد کرده ایم.

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
    <script src="WaterMark.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(function () {
          $("[id*=txtUserName], [id*=txtPassword], [id*=txtDetails]").WaterMark();
 
          //To change the color of Watermark              
          $("[id*=Email]").WaterMark({
             WaterMarkTextColor: '#000'
          });
        });
</script>

افزونه WaterMark جی کوئری یک ویژگی اختیاری WaterMarkTextColor دارد که می تواند برای تنظیم رنگ متن Watermark استفاده شود.
صفحه کامل کد HTML در زیر ارائه شده است.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
    <title></title>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
    <script src="WaterMark.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(function () {
            $("[id*=txtUserName], [id*=txtPassword], [id*=txtDetails]").WaterMark();
 
            //To change the color of Watermark 
            $("[id*=Email]").WaterMark({
                WaterMarkTextColor: '#000'
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    UserName:
    <asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server" ToolTip="Enter UserName"></asp:TextBox><br />
    Password:
    <asp:TextBox ID="txtPassword" runat="server" TextMode="Password" ToolTip="Enter Password"></asp:TextBox><br />
    Email:
    <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server" ToolTip="Enter Email"></asp:TextBox><br />
    Details:
    <asp:TextBox ID="txtDetails" runat="server" TextMode="MultiLine" ToolTip="Enter Details"></asp:TextBox>
    </form>
</body>
</html>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :