توضیحات و دانلود

نمایش فایل PDF در View با ASP.Net MVC Razor
0 0
نمایش فایل PDF در View با ASP.Net MVC Razor

با سلام  در این مقاله با مثال توضیح خواهیم داد که چگونه فایل PDF را که در View در ASP.Net MVC Razor نمایش داده شود .همچنین نحوه مشاهده فایلهای پی دی اف را در مرورگر بدون دانلود آنها در ASP.Net MVC Razor توضیح می دهد.
Controller
Controller متشکل از دو روش است.
روش  دست زدن به عملیات GET
در داخل این روش View بازگردانده می شود.
روش  اداره عملیات POST
این روش هنگامی که فرم با کلیک بر روی دکمه Viewمشاهده می شود، فراخوانی می شود. PDF با استفاده از برچسب OBJECT HTML جاسازی شده و در مرورگر مشاهده می شود.
تگ HTML OBJECT به یک رشته HTML متشکل از URL فایل PDF تولید می شود.
رشته HTML تولید شده به یک شی TempData تنظیم شده و در نهایت به Action Index ارسال می شود.

public class HomeController : Controller
{
    // GET: Home
    public ActionResult Index()
    {
        return View();
    }
 
    [HttpPost]
    public ActionResult ViewPDF()
    {
        string embed = "<object data=\"{0}\" type=\"application/pdf\" width=\"500px\" height=\"300px\">";
        embed += "If you are unable to view file, you can download from <a href = \"{0}\">here</a>";
        embed += " or download <a target = \"_blank\" href = \"http://get.adobe.com/reader/\">Adobe PDF Reader</a> to view the file.";
        embed += "</object>";
        TempData["Embed"] = string.Format(embed, VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/Files/Mudassar_Khan.pdf"));
 
        return RedirectToAction("Index");
    }
}

View
View زیر شامل یک فرم HTML است که به روش  ViewPDF که قبلا مورد بحث قرار گرفته است، ارسال می شود. فرم شامل یک لینک Hyperlink HTML است که هنگام کلیک فرم را تحویل می دهد.
شی TempData با استفاده از روش Raw HTML Helper نمایش داده می شود که برای ارائه محتوای HTML مورد استفاده قرار می گیرد.

@{
    Layout = null;
}
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width"/>
    <title>Index</title>
    <style type="text/css">
        body {
            font-family: Arial;
            font-size: 10pt;
        }
    </style>
</head>
<body>
    @using (Html.BeginForm("ViewPDF", "Home", FormMethod.Post))
    {
        <a href="javascript:;" onclick="document.forms[0].submit();">View PDF</a>
        <hr/>
        @Html.Raw(TempData["Embed"])
    }
</body>
</html>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :