توضیحات و دانلود

ایجاد دکمه PostBack در jQuery Modal Dialog Popup با Asp.net
0 0
ایجاد دکمه PostBack در jQuery Modal Dialog Popup با Asp.net

با سلام در این مقاله ساخت دکمه PostBack در jQuery Modal Dialog Popup با Asp.netرا توضیح خواهیم داد . به محض اینکه دکمه ASP.Net خود را در داخل Dialog DIV جی کوئری قرار دهید، PostBack را متوقف می کند. از این رو می توان از روش زیر برای مقابله با این وضعیت استفاده کرد

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
    <title>Untitled Page</title>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/jquery-ui.js" type="text/javascript"></script>
    <link href="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.ui/1.8.9/themes/start/jquery-ui.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <script type="text/javascript">
        $(function () {
            $("#dialog").dialog({
                buttons: {
                    Ok: function () {
                        $("[id*=Button1]").click();
                    },
                    Close: function () {
                        $(this).dialog('close');
                    }
                }
           });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div id="dialog" style="display:none">
    Click OK to do PostBack!
    </div>
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" style = "display:none" OnClick = "Button1_Click" />
    </form>
</body>
</html>

 در بالا یک جی کوئری Dialog تا زمانی که صفحه بارگذاری است باز می شود. درست بعد از jQuery dialog یک دکمه مخفی  Button ASP.Net که یک رویداد کلیک را به آن اختصاص داده است را قرار داده است.
در ابتدای گفتگو Dialog جی کوئری، دو دکمه را مشخص کرده ایم :
1. OK - هنگامی که کلیک می شود دکمه ASP.Net را کلیک می کند و بنابراین یک PostBack را به سرور که به طور معمول اتفاق نمی افتد ایجاد میکند .
2. Close - همانطور که از نام مشخص است یک Dialog Button ساده jQuery برای بستن گفتگو است.
درServer side یک اسکریپت ثبت کرده ایم که هشدار را هنگامی که پردازنده Event کلیک می شود، اجرا می کند.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ClientScript.RegisterStartupScript(Page.GetType(), "key", "alert('Button Clicked')", true);
}

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :