توضیحات و دانلود

تایید اعتبار سنجی گروه های چند گانه با دکمه Asp.net
0 0
تایید اعتبار سنجی گروه های چند گانه با دکمه Asp.net

با سلام در این مقاله چگونگی  تایید اعتبار مانند RequiredFieldValidators، RegularExpressionValidators و غیره در گروه های چندگانه با استفاده از دکمه ASP.Net را توضیح خواهیم داد .
کد HTML

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" ControlToValidate="TextBox1"
        ValidationGroup="Group1" runat="server" ErrorMessage="TextBox1 is required." />
    <br />
    <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" ControlToValidate="TextBox2"
        ValidationGroup="Group2" runat="server" ErrorMessage="TextBox2 is required." />
    <br />
    <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" ControlToValidate="TextBox3"
        ValidationGroup="Group3" runat="server" ErrorMessage="TextBox3 is required." />
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClientClick="return Validate()" />
    <script type="text/javascript">
        function Validate() {
            var isValid = false;
            isValid = Page_ClientValidate('Group1');
            if (isValid) {
                isValid = Page_ClientValidate('Group2');
            }
            if (isValid) {
                isValid = Page_ClientValidate('Group3');
            }
            return isValid;
        }
    </script>
    </form>
</body>
</html>

توضیح
در کد بالا  HTML Markup داریم
1. سه جعبه متن ASP.Net TextBox1، TextBox2، TextBox3
2. سه ASP.Net RequiredFieldValidatorsشامل  مورد نیاز FieldValidator1 و RequiredFieldValidator2 و RequiredFieldValidator3 همراه با سه گروه تایید اعتبار , به ترتیب Group1و Group2 و Group3
3. و دکمه Button ASP.Net که بر روی آن همه سه گروه اعتبارسنجی را با یکدیگر می سازیم.
 می توانیم فقط یک گروه اعتبارسنجی را برای یک دکمه مشخص کنیم، به این ترتیب برای فراخوانی گروه های تایید چندگانه، ما باید از جاوا اسکریپت استفاده کنیم.
هنگامی که دکمه کلیک می شود، عملکرد جاوا اسکریپت Validate را فراخوانی می کنیم که هر سه گروه اعتبارسنجی را به صورت یکپارچه با استفاده از عملکرد جاوا اسکریپت داخلی در ASP.Net اجرا می کند. Page_ClientValidate ( '<Group Name>') تابع که نام گروه را به عنوان پارامتر پذیرفته و اگر اعتبار سنجی منتقل شود true می شود . 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :