توضیحات و دانلود

نمایش بایت آرایه به عنوان تصویر بدون استفاده از Generic Handler در ASP.Net
0 0
نمایش بایت آرایه به عنوان تصویر بدون استفاده از Generic Handler در ASP.Net

با سلام در این مقاله چگونگی نمایش آرایه بایت یعنی داده باینری را به عنوان تصویر در صفحه وب در کنترل تصویر ASP.Net بدون استفاده از Generic Handler و همچنین بدون ذخیره فایل روی دیسک را توضیح خواهیم داد .
کد HTML

<form id="form1" runat="server">
<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
<asp:Button ID="btnUpload" runat="server" Text="Upload"
    onclick="btnUpload_Click" />
<hr />
<asp:Image ID="Image1" Visible = "false" runat="server" Height = "100" Width = "100" />
</form>

در بالا شما کنترل FileUpload را برای آپلود فایل تصویر، یک دکمه کنترل برای اجرای فرآیند آپلود فایل و یک کنترل تصویر برای نمایش فایل تصویر آپلود شده مشاهده خواهید کرد.
نمایش آرایه بایت به عنوان تصویر
 کد زیر هنگام کلیک , بارگذاری دکمه Upload اجرا می شود.
C #

protected void btnUpload_Click(object sender, EventArgs e)
{
    System.IO.Stream fs = FileUpload1.PostedFile.InputStream;
    System.IO.BinaryReader br = new System.IO.BinaryReader(fs);
    Byte[] bytes = br.ReadBytes((Int32)fs.Length);
    string base64String = Convert.ToBase64String(bytes, 0, bytes.Length);
    Image1.ImageUrl = "data:image/png;base64," + base64String;
    Image1.Visible = true;
}

VB

Protected Sub btnUpload_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim fs As System.IO.Stream = FileUpload1.PostedFile.InputStream
    Dim br As New System.IO.BinaryReader(fs)
    Dim bytes As Byte() = br.ReadBytes(CType(fs.Length, Integer))
    Dim base64String As String = Convert.ToBase64String(bytes, 0, bytes.Length)
    Image1.ImageUrl = "data:image/png;base64," & base64String
    Image1.Visible = True
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :