توضیحات و دانلود

غیر فعال کردن تاریخ آینده در کنترل AJAX CalendarExtender در Asp.net
0 0
غیر فعال کردن تاریخ آینده در کنترل AJAX CalendarExtender در Asp.net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه تاریخهای آینده را در کنترل AJAX Toolkit CalendarExtender  غیرفعال کنید.
همانطور که همه می دانیم هیچ راهی برای غیرفعال کردن تاریخ های آینده درکنترل AJAX Toolkit CalendarExtender  وجود ندارد، از این رو یک اسکریپت ایجاد کرده ایم که کار را برای شما انجام خواهد داد. شما فقط باید مراحل ساده زیر را دنبال کنید .
کد HTML

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
 
<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="cc1" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />
    <link href="CSS.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <script src="Extension.min.js" type="text/javascript"></script>
 
    <asp:TextBox ID="txtDate" runat="server" CssClass="disable_future_dates" />
    <asp:ImageButton runat="server" ID="imgPopup" ImageUrl="~/Calendar.png" />
    <cc1:CalendarExtender ID="CalendarExtender1" runat="server" TargetControlID="txtDate"
        PopupButtonID="imgPopup" />
    </form>
</body>
</html>

غیر فعال کردن تاریخ های آینده
برای غیرفعال کردن تاریخ های آینده، باید 2 مرحله ساده را دنبال کرد :
1. فایل های CSS.css و Extension.min.js را فقط زیر ScriptManager اضافه کنید همانطور که در Markup HTML در بالا نشان داده شده است.
2. ویژگی CssClass برای disable_future_dates برای کنترل TextBox مرتبط با CalendarExtender که میخواهید تاریخهای آینده را غیرفعال کنید، تنظیم کنید.
این کاری است که شما باید انجام دهید و AJAX CalendarExtender شما اکنون تاریخ های آینده را غیرفعال می کند.  


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :