توضیحات و دانلود

آموزش رسم نمودارهای سه بعدی در متلب-قسمت اول (plot3 و stem3)
0 0
آموزش رسم نمودارهای سه بعدی در متلب-قسمت اول (plot3 و stem3)

یکی از قابلیت های مهم متلب ترسیم نمودارهای سه بعدی است. در ادامه و در قسمت های بعدی آموزش توابعی که برای رسم این نوع نمودارها در متلب به کار میروند به همراه مثال ذکر می شوند.

نمودارهای سه بعد معمولا یک سطح را که با یک تابع دو متغیره تعریف میشود، را نشان می دهند.

 

1-plot3: از این تابع برای رسم خطوط به صورت سه بعدی استفاده میشود.

مثال:

t=0:pi/50:10*pi;
plot3(sin(t),cos(t),t)
xlabel('sin(t)')
ylabel('cos(t)')
zlabel('t')
grid 
axis square


--دستور axis square نیز تعیین کرده است که دو محور افقی شکل، با اندازه ای یکسان، نمایش داده شوند که باعث می شود تغییرات دایره ای شکل منحنی، در جهت سطوح افقی، به خوبی مشاهده شود.

 

 

2-stem3: عملکرد این تابع دقیقا شبیه stem است با این تفاوت که به صورت سه بعدی رسم می کند.

مثال:

t=0:pi/50:10*pi;
stem3(sin(t),cos(t),t)
xlabel('sin(t)')
ylabel('cos(t)')
zlabel('t')
grid 
axis square


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

ارسال نظر
ارسال پیام به :