توضیحات و دانلود

استفاده از جاوا اسکریپت در تایید yes-no جعبه در Server Side با Asp.net
0 0
استفاده از جاوا اسکریپت در تایید yes-no جعبه در Server Side با Asp.net

باسلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه یک جعبه تایید Server Side را با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.Net ایجاد کنیم
همانطور که همه ما می دانیم که جاوا اسکریپت هنگامی که روی OK کلیک می کند PostBack را تایید می کند، اما هنگامی که لغو کلیک می شود، هیچ کاری انجام نمی دهد و ما در بسیاری موارد می خواهیم عملیات های Server Side را انجام دهیم. با در نظراین موارد , راه حل زیر رو مطرح کردیم :
کد HTML
در زیر کد HTML نمونه ای است که ساخته ایم. در اینجا یک دکمه btnConfirm که جاوا اسکریپت را بر روی رویداد OnClientClick تأیید می کند . سپس در روش جاوا اسکریپت تأیید ورودی ارائه شده توسط کاربر را در فیلد پنهان به صورت پویا ایجاد می کنیم یعنی اگر مقدار OK فشار داده شود، مقدار ذخیره و اگر NO فشار داده شود، ذخیره نمی شود ، بنابراین ما می توانیم ورودی های کاربر را بر روی کد Server Side منتقل کنیم . سپس اجازه می دهم که دکمه PostBack را انجام و رویداد OnClick را افزایش دهد .

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title></title>
    <script type = "text/javascript">
        function Confirm() {
            var confirm_value = document.createElement("INPUT");
            confirm_value.type = "hidden";
            confirm_value.name = "confirm_value";
            if (confirm("Do you want to save data?")) {
                confirm_value.value = "Yes";
            } else {
                confirm_value.value = "No";
            }
            document.forms[0].appendChild(confirm_value);
        }
    </script>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
      <asp:Button ID="btnConfirm" runat="server" OnClick = "OnConfirm" Text = "Raise Confirm" OnClientClick = "Confirm()"/>
    </form>
</body>
</html>

 ایجاد ورودی کاربر Server Side
در Server Side به ورودی کاربر که در زمینه پنهان پویا ذخیره شده نیاز داریم و سپس بر اساس اینکه  OK یا NO را انتخاب کرده اید نیاز به اجرای کد های مختلف داریم . برای شبیه سازی این فرآیند، جعبه هشدار با پیام های مختلف اضافه کرده ایم.
C #

public void OnConfirm(object sender, EventArgs e)
{
    string confirmValue = Request.Form["confirm_value"];
    if (confirmValue == "Yes")
    {
        this.Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert('You clicked YES!')", true);
    }
    else
    {
        this.Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert('You clicked NO!')", true);
    }
}

VB.Net

Protected Sub OnConfirm(sender As Object, e As EventArgs)
        Dim confirmValue As String = Request.Form("confirm_value")
        If confirmValue = "Yes" Then
            ClientScript.RegisterStartupScript(Me.[GetType](), "alert", "alert('You clicked YES!')", True)
        Else
            ClientScript.RegisterStartupScript(Me.[GetType](), "alert", "alert('You clicked NO!')", True)
        End If
End Sub

عکسها

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :