توضیحات و دانلود

بررسی ورود به سیستم جهت عدم تایید یا قفل بودن در Asp.net
0 0
بررسی ورود به سیستم جهت عدم تایید یا قفل بودن در Asp.net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه برای تعیین اینکه آیا ورود به سیستم موفق بود یا خیر، به دلیل قفل بودن یا عدم تایید حساب، توضیح داده شده است.
عضویت در ASP.Net یک کتابخانه عالی برای ایجاد مکانیزم ورود و ایجاد نقش برای وب سایت های ASP.Net است، اما روش ValidateUser آن در هر سه مورد نامعتبر است
1. نام کاربری یا رمز عبور نامعتبر
2. عدم تایید حساب یا فعال نبودن یعنی IsApproved اشتباه است
3. حساب معلق یا غیر فعال شده یا قفل شده است یعنی IsLockedOut غلط است
بنابراین مشکل پیدا کردن مسئله  است و در بسیاری از موارد ما نیاز به نمایش پیام های مختلف بر اساس وضعیت ها داریم. از این رو راه حل زیر را ارائه دادیم :
C #

bool isValid = Membership.ValidateUser(txtUserName.Text, txtPassword.Text);
if (!isValid)
{
    MembershipUser user = Membership.GetUser(txtUserName.Text);
    if (user != null)
    {
        //User exists
        if (!user.IsApproved)
        {
            //Account Unapproved
            lblMessage.Text = "Your account is not approved.";
        }
        else if (user.IsLockedOut)
        {
            //Account Locked
            lblMessage.Text = "Your account is locked.";
        }
        else
        {
            //Invalid username or password
            lblMessage.Text = "Invalid username or password.";
        }
    }
    else
    {
        //Invalid username or password
        lblMessage.Text = "Invalid username or password.";
    }
}

VB.Net

Dim isValid As Boolean = Membership.ValidateUser(txtUserName.Text, txtPassword.Text)
If Not isValid Then
     Dim user As MembershipUser = Membership.GetUser(txtUserName.Text)
     If user IsNot Nothing Then
         'User exists
         If Not user.IsApproved Then
             'Account Unapproved
             lblMessage.Text = "Your account is not approved."
         ElseIf user.IsLockedOut Then
             'Account Locked
             lblMessage.Text = "Your account is locked."
         Else
             'Invalid username or password
             lblMessage.Text = "Invalid username or password."
         End If
     Else
         'Invalid username or password
         lblMessage.Text = "Invalid username or password."
     End If
End If

بنابراین در روش فوق شما می توانید به راحتی علت دقیق عدم دسترسی در کتابخانه عضویت در ASP.Net را شناسایی کنید.


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

  • این آموزش فایلی برای دانلود ندارد

ارسال نظر
ارسال پیام به :