توضیحات و دانلود

پیاده سازی جی کوئری پلاگین DatePicker با کنترل TextBox در ASP.Net
0 0
پیاده سازی جی کوئری پلاگین DatePicker با کنترل TextBox در ASP.Net

با سلام در این مقاله، با یک مثال توضیح خواهیم داد که چگونه DatePicker (تقویم) jQuery را با TextBox اجرا کنید.
این مقاله همچنین نشان می دهد که چگونه تاریخ انتخاب DatePicker جی کوئری (تقویم) را در Server Side (کد پشت) در کلیک دکمه در ASP.Net با استفاده از C # و VB.Net نشان می دهد.
فرمت تاریخ پیش فرض برای تاریخ انتخاب شده به فرمت MM / dd / yyyy تنظیم شده است.
کد HTML
کدHTML زیر شامل یک TextBox ASP.Net و یک دکمه است. خواص ReadOnly TextBox به True تنظیم شده است

<asp:TextBox ID="txtDate" runat="server" ReadOnly = "true"></asp:TextBox>
<hr />
<asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit"
    onclick="btnSubmit_Click" />

درخواست پلاگین DatePicker UI به TextBox
درون جعبه ی رویداد handler آماده ی جی کوئری، پلاگینjQuery UI DatePicker  در ASP.Net TextBox اعمال می شود و فرمت تاریخ پیش فرض به MM / dd / yyyy تنظیم شده است.

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css" rel="Stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript">
    $(function () {
        $("[id*=txtDate]").datepicker({
            showOn: 'button',
            buttonImageOnly: true,
            buttonImage: 'images/calendar.png'
        });
    });
</script>

به دست آوردن مقدار انتخاب تاریخ در Server Side
درون دکمه ی کنترل Button کلیک کنید، مقدار Date انتخاب شده از مجموعه Request.Form گرفته شده است و با استفاده از جعبه پیام هشدار جاوا اسکریپت نمایش داده می شود.
توجه:

مجموعه Request.Form مانند بعضی مرورگرها استفاده می شود که Property Text از مقدار Client Side درTextBox به عنوان ReadOnly تنظیم نمی شود.
C #

protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string dt = Request.Form[txtDate.UniqueID];
    ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "alert", "alert('Selected Date: " + dt + "');", true);
}

VB.Net

Protected Sub btnSubmit_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim dt As String = Request.Form(txtDate.UniqueID)
    ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(), "alert", "alert('Selected Date: " & dt & "');", True)
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :