توضیحات و دانلود

استفاده از jQuery AJAX برای ارسال و دریافت اشیا JSON به روش وب سرویس در Asp.net
0 0
استفاده از jQuery AJAX برای ارسال و دریافت اشیا JSON به روش وب سرویس در Asp.net

با سلام  در این مقاله، نحوه ارسال و دریافت جاوا اسکریپت JSON به روش های وب با استفاده از jQuery AJAX در ASP.Net توضیح خواهیم داد.
کلاس شیء سفارشی
ابتدا یک کلاس ویژگی شهر ایجاد می کنیم که دو ویژگی ساده دارد :
1. نام - نام شهر
2. جمعیت - جمعیت شهر.
این کلاس به عنوان شی JSON برای ارسال و دریافت اطلاعات بین مشتری و سرور عمل می کند.
C #

public class City
{
    private string name;
    public string Name
    {
        get
        {
            return name;
        }
        set
        {
            name = value;
        }
    }
 
    private int population;
    public int Population
    {
        get
        {
            return population;
        }
        set
        {
            population = value;
        }
    }
}

VB.Net

Public Class City
    Private _name As String
    Public Property Name As String
        Get
            Return _name
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _name = value
        End Set
    End Property
    Private _population As Integer
    Public Property Population As Integer
        Get
            Return _population
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _population = value
        End Set
    End Property
End Class

کد HTML

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
    <title></title>
    <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
   <script type="text/javascript" src="http://ajax.cdnjs.com/ajax/libs/json2/20110223/json2.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $("#btnCity").live("click", function () {
            var city = {};
            city.Name = "Mumbai";
            city.Population = 2000;
            $.ajax({
                type: 'POST',
                url: 'MyPage.aspx/GetCity',
                data: "{city:" + JSON.stringify(city) + "}",
                contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                dataType: 'json',
                success: function (r) {
                    alert(r.d.Name);
                    alert(r.d.Population);
                }
            });
        });
    </script>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <input type="button" id = "btnCity" value="Get City" />
    </div>
    </form>
</body>
</html>

در بالا، رویداد کلیک btnCity بر روی دکمه HTML ، ارتباط جی کوئری AJAX را به ASP.NET WebMethod GetCity می گیریم که یک شیء سفارشی JSON را با استفاده از 2 ویژگی (نام و جمعیت) می پذیرد. این تابع همچنین یک شی JSON از نوع شهر را با همان 2 ویژگی (نام و جمعیت) باز می کند.
کد Server side
در زیر روش های وب را شرح می دهیم که درخواست های دریافت شده توسط ارتباط جی کوئری AJAX را پردازش می کند.
C #

[System.Web.Services.WebMethod]
public static City GetCity(City city)
{
    return city;
}

VB.Net

<System.Web.Services.WebMethod()> _
Public Shared Function GetCity(ByVal city As City) As City
    Return city
End Function

روش های وب فوق به سادگی  کلاس City را قبول می کنند و آن را به مشتری منتقل می کنند.
 
عکسها
در تصویر زیر نشان داده شده است که چگونه شی جاوا اسکریپت JSON به سرور از طریق جی کوئری AJAX ارسال شده توسط روش وب server side دریافت می شود.

در تصویر زیر نشان داده شده است که چگونه شی جاوا اسکریپت JSON از سرور از طریق رویداد موفقیت AJAX جی کوئری دریافت می شود.

 

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :