توضیحات و دانلود

استفاده از جاوا اسکریپت در set ContextKey پویا برای AJAX AutoCompleteExtender در ASP.Net
0 0
استفاده از جاوا اسکریپت در set ContextKey پویا برای AJAX AutoCompleteExtender در ASP.Net

با سلام در اینجا  توضیح می دهیم که چگونه برای تعیین  مقدار پارامتر ContextKey برای AJAX AutoCompleteExtender از Client Side با استفاده از جاوا اسکریپت استفاده می شود .

<%@ Register Assembly="AjaxControlToolkit" Namespace="AjaxControlToolkit" TagPrefix="cc1" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <script type="text/javascript">
        function SetContextKey() {
            $find('<%=AutoCompleteExtender1.ClientID>%').set_contextKey("221");
        }
    </script>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <asp:TextBox ID="txtContactsSearch" runat="server" onkeyup="SetContextKey()"></asp:TextBox>
    <cc1:AutoCompleteExtender ServiceMethod="SearchCustomers" MinimumPrefixLength="2"
        CompletionInterval="100" EnableCaching="false" CompletionSetCount="10" TargetControlID="txtContactsSearch"
        UseContextKey="true" ID="AutoCompleteExtender1" runat="server" FirstRowSelected="false">
    </cc1:AutoCompleteExtender>
    </form>
</body>
</html>

توضیح:
در بالا ویژگی ContextKey در AJAX AutoCompleteExtender را در رویداد onkeyup در ASP.Net TextBox با استفاده از تابع جاوا اسکریپت SetContextKey تنظیم می کنیم .
برای جزئیات بیشتر در مورد استفاده از ContextKey مقاله زیر را مطالعه کنید .

انتقال پارامتر اضافی به WebMethod برای AJAX AutoCompleteExtender با استفاده از ContextKey در Asp.net


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

  • این آموزش فایلی برای دانلود ندارد

ارسال نظر
ارسال پیام به :