توضیحات و دانلود

اعتبار سنجی Date Range در کنترل AJAX CalendarExtender با استفاده از Range Validator در Asp.net
0 0
اعتبار سنجی Date Range در کنترل AJAX CalendarExtender با استفاده از Range Validator در Asp.net

با سلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه Range Validation را در کنترل جعبه ابزار AJAX  کنترل CalendarExtender انجام دهید .
کد  HTML

<form id="form1" runat="server">
    <asp:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server"></asp:ToolkitScriptManager>
   
    <asp:TextBox ID="txtDate" runat="server" ReadOnly = "true"></asp:TextBox>
    <br />
    <asp:RangeValidator runat="server" ID="RangeValidator1" Type="Date" ControlToValidate="txtDate" MaximumValue='09/20/2011' MinimumValue="09/01/2011"
    ErrorMessage="Date should be between 09/01/2011 and 09/20/2011" Display="Dynamic" />
   
    <cc1:CalendarExtender ID = "Calender1" runat = "server" TargetControlID = "txtDate"></cc1:CalendarExtender>
    <br />
    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit" />
</form>

در بالا یک TextBox Control txtDate را برای آن که کنترل جعبه ابزارAJAX  CalendarExtenderRange را در کنترل Calender1 مشخص کرده ایم .
همچنین در کنترل  RangeValidator1  , RangeValidator را برای TextBox txtDate مشخص کرده ایم . این RangeValidator خطا را هنگامی که تاریخ انتخاب شده در Range مشخصی جا نمی گیرد، خطا می کند.
برای ایجاد Range Validator برای Dates باید پارامترهای زیر را مشخص کنید :
Type -  اعتبار سنجی محدوده برای تاریخ تعیین می کند.
MinimumValue - حداقل مقدار محدوده را مشخص می کند.
MaximumValue - حداقل مقدار محدوده را مشخص می کند.
عکس روی صفحه

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

  • این آموزش فایلی برای دانلود ندارد

ارسال نظر
ارسال پیام به :