توضیحات و دانلود

برای اعتبار حداقل و حداکثر طول متن در Asp.net
0 0
برای اعتبار حداقل و حداکثر طول متن در Asp.net

با سلام در زیر عبارت اعتبارسنجی برای تعیین حداقل و حداکثر طول رمز عبور است.
در زیر تنظیمات مختلف برای اعتبار سنجی است.
الفبایی با عبارات خاص
حداقل طول 7 و حداکثر طول 10. کاراکتر های مجاز - a - z A - Z 0-9 ' @ & #.

<asp:RegularExpressionValidator ID="RegExp1" runat="server"    
ErrorMessage="Password length must be between 7 to 10 characters"
ControlToValidate=" txtPassword "    
ValidationExpression="^[a-zA-Z0-9'@&#.\s]{7,10}$" />

فقط الفبایی
حداقل طول 7 و حداکثر طول 10. کاراکتر مجاز - a - z A - Z 0-9

<asp:RegularExpressionValidator ID="RegExp1" runat="server"    
ErrorMessage="Password length must be between 7 to 10 characters"
ControlToValidate=" txtPassword "    
ValidationExpression="^[a-zA-Z0-9\s]{7,10}$" />

حروف الفبا
حداقل طول 7 و حداکثر طول 10. کاراکتر های مجاز - a - z A - Z

<asp:RegularExpressionValidator ID="RegExp1" runat="server"    
ErrorMessage="Password length must be between 7 to 10 characters"
ControlToValidate="txtPassword"    
ValidationExpression="^[a-zA-Z]{7,10}$" />

فقط عددی
حداقل طول 7 و حداکثر طول 10. کاراکتر مجاز - 0 - 9

<asp:RegularExpressionValidator ID="RegExp1" runat="server"    
ErrorMessage="Password length must be between 7 to 10 characters"
ControlToValidate="txtPassword"    
ValidationExpression="^[0-9]{7,10}$" />


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

  • این آموزش فایلی برای دانلود ندارد

ارسال نظر
ارسال پیام به :