توضیحات و دانلود

استفاده از رویداد PageRequestManager در مشخص کردن ناهمگام PostBack در جاوا اسکریپت با Asp.net
0 0
استفاده از رویداد PageRequestManager در مشخص کردن ناهمگام PostBack در جاوا اسکریپت با Asp.net

با سلام در این مقاله توضیح خواهم داد چگونه ASP.Net ScriptManager و UpdatePanel AsyncPostBack را در جاوا اسکریپت شناسایی کنیم.
برای مثال شما یک نمونه ASP.Net ScriptManager اضافه کنید، یک UpdatePanel و یک دکمه که باعث PostBack Asynchronous می شود .

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title>title>
head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
asp:ScriptManager>
<asp:UpdatePanel ID="up1" runat="server">
    <ContentTemplate>
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" />
    ContentTemplate>
    <Triggers>
    <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID = "Button1" EventName = "Click" />
    Triggers>
asp:UpdatePanel>
form>
<script type="text/javascript">
var prm = Sys.WebForms.PageRequestManager.getInstance();
if (prm != null) {
    prm.add_beginRequest(function (sender, e) {
        //Event raised when the Async Postback is started.
 
        //Detect whether the request is Async
        var isAsync = sender._postBackSettings.async;
       
        //Detect Id of the control that caused the postback.
        var controlId = sender._postBackSettings.sourceElement.id;
 
        //Id of the updatepanel that caused the postback
        var updatePanelId = sender._postBackSettings.panelID.split('|')[0];
    });
}
prm.add_endRequest(function (sender, e) {
    if (sender._postBackSettings.panelsToUpdate != null) {
        //Event Raised when the Async Postback is completed.
    }
});
script>
body>
html>

همانطور که می بینید در بالا یک رویداد جاوااسکریپت برای مدیریت شروع و پایان ASP.Net Asynchronous PostBack اضافه کرده ایم . 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

  • این آموزش فایلی برای دانلود ندارد

ارسال نظر
ارسال پیام به :