توضیحات و دانلود

استفاده از جاوا اسکریپت و AJAX در اصلاح (Bind) DropDownList با ASP.Net
0 0
استفاده از جاوا اسکریپت و AJAX در اصلاح (Bind) DropDownList با ASP.Net

با سلام  در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه DropDownList را با استفاده از جاوا اسکریپت و AJAX پر کنیم. برای رسیدن به هدف از AJAX ScriptManager و PageMethods استفاده خواهیم کرد .
کد HTML
برای شروع یک DropDownList ساده را در صفحه وب ASP.Net قرار داده ایم

<form id="form1" runat="server">
    <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" EnablePageMethods = "true">
    </asp:ScriptManager>
    <asp:DropDownList ID="ddlCountries" runat="server">
    </asp:DropDownList>
</form>

منطق Server Side
 شما باید یک WebMethod را در صفحه ایجاد کنید کهserver side CallMehod را اداره کند.
C #

[System.Web.Services.WebMethod]
public static List<Country> GetCountries()
{
    List<Country> countries = new List<Country>();
    Country country = new Country();
 
    country.Name = "India";
    country.Id = "1";
    countries.Add(country);
 
    country = new Country();
    country.Name = "USA";
    country.Id = "2";
    countries.Add(country);
 
    country = new Country();
    country.Name = "Canada";
    country.Id = "3";
    countries.Add(country);
 
    return countries;
}

VB.Net

<System.Web.Services.WebMethod()> _
Public Shared Function GetCountries() As List(Of Country)
        Dim countries As List(Of Country) = New List(Of Country)
 
        Dim country As New Country
        country.Name = "India"
        country.Id = "1"
        countries.Add(country)
 
        country = New Country
        country.Name = "USA"
        country.Id = "2"
        countries.Add(country)
 
        country = New Country
        country.Name = "Canada"
        country.Id = "3"
        countries.Add(country)
 
        Return countries
    End Function
End Class


PageMethod فوق به سادگی یک لیست از شیء کشور را ایجاد می کند و لیست پر جمعیت را بازگشت می کند. طبقه کسب و کار کشور در زیر نشان داده شده است
C #

public class Country
{
    private string _name;
    public string Name
    {
        get { return _name; }
        set { _name = value; }
    }
 
    private string _id;
    public string Id
    {
        get { return _id; }
        set { _id = value; }
    }
}

VB.Net

Public Class Country
    Private _name As String
    Public Property Name As String
        Get
            Return _name
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _name = value
        End Set
    End Property
 
    Private _id As String
    Public Property Id As String
        Get
            Return _id
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _id = value
        End Set
    End Property
End Class

این همه چیزی است که شما باید در server side انجام دهید. حالا بگذارید به سمت client side حرکت کنیم
منطق client side
در زیرclient side است. هرروش جاوا اسکریپت را یک به یک توضیح خواهیم داد .

<script type = "text/javascript">
var ddlCountries;
function GetCountries() {
    ddlCountries = document.getElementById("<%=ddlCountries.ClientID %>");
    ddlCountries.options.length == 0;
    AddOption("Loading", "0");
    PageMethods.GetCountries(OnSuccess);
}
window.onload = GetCountries;
 
function OnSuccess(response) {
    ddlCountries.options.length = 0;
    AddOption("Please select", "0");
    for (var i in response) {
        AddOption(response[i].Name, response[i].value);
    }
}
function AddOption(text, value) {
    var option = document.createElement('option');
    option.value = value;
    option.innerHTML = text;
    ddlCountries.options.add(option);
}
</script>


روش GetCountries
این روش به محض اینکه صفحه در مرورگر client بارگذاری می شود، DropDownList را پاک می کند و یک گزینه بارگیری را به آن اضافه می کند تا به کاربران اطلاع دهد که داده ها در حال بارگذاری هستند. سپس با استفاده از AJAX PageMethod یک ارتباط AJAX بهGetCountries WebMethod server side ایجاد می کند.
روش OnSuccess
این روش پاسخ AJAX PageMethod را پس از WebMethod server side داده ها را بازمی گرداند. و به سادگی  DropDownList را پاک می کند و سپس گزینه“Please Select” را به آن اضافه می کند و سپس از طریق فهرست کشورها گزینه ها را به DropDownList اضافه می کند.
روش AddOption
در نهایت این روش به عنوان نام نشان می دهد که گزینه های اضافه شده به ASP.Net DropDownList را اضافه می کند.  


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :