توضیحات و دانلود

آپلود و ذخیره فایل به پوشه سرور در ASP.Net MVC
0 0
آپلود و ذخیره فایل به پوشه سرور در ASP.Net MVC

با سلام در این مقاله، با مثال، نحوه آپلود و ذخیره فایل در پوشه سرور (دیسک) در ASP.Net MVC 5 Razor  را توضیح خواهیم داد .
ابتدا قبل از آپلود فایل، آن را بررسی خواهد کرد که آیا Directory (پوشه) در دیسک سروروجود دارد یا نه , بعد از آن دایرکتوری (پوشه) ایجاد خواهد شد و سپس فایل بارگذاری می شود.

View
نمای زیر شامل یک عنصر HTML FileUpload، یک دکمه Submit و یک عنصر SPAN برای View پیام در یک عنصر فرم است.
فرم HTML با استفاده از روش Html.BeginForm ایجاد شده است که پارامترهای زیر را می پذیرد.
ActionName - نام Action در این مورد نام Index است.
ControllerName - نام Controller در این مورد نام خانه است.
FormMethod - این روش فرم را یعنی GET یا POST مشخص می کند. در این مورد به POST تنظیم خواهد شد.
HtmlAttributes - این آرایه اجازه می دهد تا ویژگی های فرم دیگر را مشخص کند. در اینجا باید  enctype = "multipart / form-data" که برای آپلود فایلها ضروری است مشخص کنید.

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width"/>
    <title>Index</title>
</head>
<body>
    <div>
        @using (Html.BeginForm("Index", "Home", FormMethod.Post, new { enctype = "multipart/form-data" }))
        {
            <span>Select File:</span>
            <input type="file" name="postedFile"/>
            <hr/>
            <input type="submit" value="Upload"/>
            <br/>
            <span style="color:green">@ViewBag.Message</span>
        }
    </div>
</body>
</html>

فضاهای نام
شما باید فضای نامی را وارد کنید.

using System.IO;

Controller
روش Action Index به طور پیش فرض از روش GET پشتیبانی می کند و از این رو برای عملیات POST یک روش لغو دیگر ایجاد شده است که پارامتر نوع HttpPostedFileBase را پذیرفته است.
توجه :

نام پارامتر HttpPostedFileBase و نام عنصر HTML FileUpload باید دقیقا همان باشد، در غیر این صورت پارامتر HttpPostedFileBase NULL خواهد بود.
ابتدا بررسی می شود که آیا Directory (پوشه) وجود دارد اگر نه پس Directory (پوشه) ایجاد شده  و سپس فایل به دایرکتوری (پوشه) ذخیره می شود.
در نهایت یک پیام برای کاربر با استفاده از ViewBag نمایش داده می شود.

public class HomeController : Controller
{
    // GET: Home
    [HttpGet]
    public ActionResult Index()
    {
        return View();
    }
 
    [HttpPost]
    public ActionResult Index(HttpPostedFileBase postedFile)
    {
        if (postedFile != null)
        {
            string path = Server.MapPath("~/Uploads/");
            if (!Directory.Exists(path))
            {
                Directory.CreateDirectory(path);
            }
 
            postedFile.SaveAs(path + Path.GetFileName(postedFile.FileName));
            ViewBag.Message = "File uploaded successfully.";
        }
 
        return View();
    }
}

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :