توضیحات و دانلود

گرفتن متن و مقدار Node در TreeView با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.NET
0 0
گرفتن متن و مقدار Node در TreeView با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.NET

باسلام در این مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه مرجع node را انتخاب همراه با ویژگی Text و Value آن ازTreeView client side با استفاده از جاوا اسکریپت را دریافت کنید.
برای شروع از TreeView ساده و یک دکمه در صفحه ASPX  اضافه میکنیم .

<div>
    <asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server">
        <SelectedNodeStyle ForeColor="Black" />
    </asp:TreeView>
</div>
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="GetSelectedNode" OnClientClick="return GetSelectedNode();" />

در بالا یک روش جاوا اسکریپت در رویداد OnClientClick ایجاد میکنیم که بعدا توضیح خواهیم داد .
حالا با استفاده از snippet کد ساده،  TreeView را با لیستی از میوه ها پر می کنیم.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (!IsPostBack)
    {
        TreeView1.Nodes.Add(new TreeNode("Mango", "Fruit1"));
        TreeView1.Nodes.Add(new TreeNode("Apple", "Fruit2"));
        TreeView1.Nodes.Add(new TreeNode("Pineapple", "Fruit3"));
        TreeView1.Nodes.Add(new TreeNode("Orange", "Fruit4"));
        TreeView1.Nodes.Add(new TreeNode("Grapes", "Fruit5"));
    }
}


در اینجا اسکریپت  مرجع node انتخابی TreeView را دریافت و همچنین بخشی از متن و مقدار آن را استخراج می کند.

<script type="text/javascript">
function GetSelectedNode() {
    var treeViewData = window["<%=TreeView1.ClientID%>" + "_Data"];
    if (treeViewData.selectedNodeID.value != "") {
        var selectedNode = document.getElementById(treeViewData.selectedNodeID.value);
        var value = selectedNode.href.substring(selectedNode.href.indexOf(",") + 3, selectedNode.href.length - 2);
        var text = selectedNode.innerHTML;
        alert("Text: " + text + "\r\n" + "Value: " + value);
    } else {
        alert("No node selected.")
    }
    return false;
}
</script>


اسکریپت فوق به دنبال شی TreeView Data است که node انتخابی کنترل TreeView را ذخیره می کند. در تصویر زیر کار این اسکریپت را شرح می دهد

 

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :