توضیحات و دانلود

استفاده از کنترل Validation در تایید اعتبار TinyMCE Editor با ASP.Net
0 0
استفاده از کنترل Validation در تایید اعتبار TinyMCE Editor با ASP.Net

با سلام در این مقاله، با یک مثال توضیح خواهیم داد که چگونه TinyMCE Rich Text Editor یا Rich TextBox را با استفاده از ASP.Net RequiredFieldValidator و CustomValidator تأیید کنید .
توجه :

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد افزودن ویرایشگر TinyMCE در برنامه ASP.Net، مقاله استفاده از TextBox های Tiny MCE Rich در ASP.Net مراجعه کنید .
مشکل با تایید ویرایشگر TinyMCE
اگر شما سعی می کنید از RequiredFieldValidator استفاده کنید، به راحتی چند خط TextBox و نه ویرایشگر TinyMCE را تایید می کند و پیام مورد نظر را به شما می دهد. این به این دلیل است که TinyMCE محتویات خود را به Multiline TextBox (TextArea)  پس از کلیک روی Button اضافه می کند . از این رو RequiredFieldValidator اولین بار اعتبار آن را نمیپذیرد و خطای اعتبارسنجی را می دهد .
راه حل شماره 1 - استفاده از RequiredFieldValidator
در اولین راه حل، ویرایشگر TinyMCE مجبور است محتویات خود را به چند خطی TextBox (TextArea) با فراخوانی تابع triggerSave در رویداد OnClientClick کپی کند .
 قبل از PostBack، مطالب در Multiline TextBox (TextArea) وجود دارد و از این رو  RequiredFieldValidator به همان صورت در نظر گرفته شده است.

<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:TextBox ID="txtTinyMCE" runat="server" TextMode = "MultiLine"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" ControlToValidate = "txtTinyMCE" runat="server" ErrorMessage="Required"></asp:RequiredFieldValidator>
<asp:Button ID="btnSave" runat="server" Text="Save" OnClientClick = "tinyMCE.triggerSave(false,true);" />
</div>
</form>

راه حل شماره 2 - استفاده از CustomValidator
در این راه حل، می توانید تابع اعتبار خود را با استفاده از جاوا اسکریپت بنویسید و با استفاده از ClientValidationFunction ASP.NET CustomValidator آن را فراخوانی کنید.

<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:TextBox ID="txtTinyMCE" runat="server" TextMode = "MultiLine"></asp:extBox>
<asp:CustomValidator ID="CustomValidator1" ClientValidationFunction = "ValidateTinyMCE" runat="server" ErrorMessage="Required"></asp:CustomValidator>
<asp:Button ID="btnSave" runat="server" Text="Save" />
</div>
</form>
<script type = "text/javascript">
    function ValidateTinyMCE(sender, args) {
        var isValid = false;
        var value = tinyMCE.get('<%=txtTinyMCE.ClientID%>').getContent();
        if (value == "") {
            args.IsValid = false;
        }
        else {
            //Check for space tag
            if (value == "<p>&nbsp;</p>") {
                //Clear TinyMCE
                tinyMCE.get('<%=txtTinyMCE.ClientID%>').execCommand('mceSetContent', false, "");
                args.IsValid = false;
            }
            else {
                args.IsValid = true;
            }
        }
    }
</script>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :