توضیحات و دانلود

حفظ وضعیت و ویژگی های postback در ASP.Net
0 0
حفظ وضعیت و ویژگی های postback در ASP.Net

با سلام در برنامه نویسی ما از Properties برای انتقال داده ها از صفحه به کنترل کاربر وب و برعکس در asp.net استفاده می کنیم. بنابراین در بسیاری از موارد باید وضعیت و ارزش های PostBack را حفظ کنیم.
بنابراین در این مقاله توضیح خواهم داد که چگونه می توانیم با استفاده از ViewStates، Properties را حفظ کنیم
در زیر یک ویژگی  کنترل کاربر وب است .
C #

private string _message;
public string Message
{
    get
    {
        return _message;
    }
    set
    {
        _message = value;
    }
}

VB.Net

Dim _message As String
 Public Property Message() As String
   Get
        Return _message
    End Get
    Set(ByVal value As String)
        _message = value
 End Set
End Property

اگر از ویژگی  فوق استفاده کرده و مقادیر آن تنها یک بار در Not IsPostback تنظیم شده است  بنابراین هر بار که PostBack رخ می دهد، مقدار آن را از دست می دهید.
پس برای اجتناب از تغییر به روش زیرعمل کنید .
C #

public string Message
{
    get
    {
        return ViewState["Message"].ToString();
    }
    set
    {
        ViewState["Message"] = value;
    }
}

VB.Net

Public Property Message() As String
    Get
        Return ViewState("Message").ToString()
    End Get
    Set(ByVal value As String)
        ViewState("Message") = value
    End Set
End Property

در حال حاضرویژگی بالا را در سراسر PostBack حفظ خواهد کرد مگر اینکه آن را تنظیم مجدد کنید . این به این دلیل است که متغیر خصوصیرا با متغیر ViewState جایگزین کرده ایم .
برای اینکه آن را زیبا تر کنید و برای اجتناب از استثنائات مرجع شی NULL، می توانید ویژگی ها را به روش زیر تغییر دهید .
C #

public string Message
{
    get
    {
        return ViewState["Message"] != null ? ViewState["Message"].ToString() : string.Empty;
    }
    set
    {
        ViewState["Message"] = value;
    }
}

VB.Net

Public Property Message() As String
        Get
            Return IIf(ViewState("Message") IsNot Nothing, ViewState("Message").ToString(), String.Empty)
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            ViewState("Message") = value
        End Set
End Property

در ویژگی  بالا، بررسی NULL را برای شی ViewState اضافه کرده ایم و  Object ViewState NULL مقدار پیش فرض بازگردانده میشود.
با این کار این مقاله به پایان می رسد . امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیرد . 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

  • این آموزش فایلی برای دانلود ندارد

ارسال نظر
ارسال پیام به :