توضیحات و دانلود

روش Parent Page method from Child Usercontrol با ASP.Net
0 0
روش Parent Page method from Child Usercontrol با ASP.Net

 با سلام در این مقاله با مثال توضیح خواهیم داد که چگونه از روش کنترل پدر یا عملکرد پدر از کنترل فرزند استفاده می شود یعنی یک کنترل کاربری به همان صفحه اضافه شده است که روشی است که  ما می خواهیم ارتباط بگیریم.
روش Parent Page
بسیار مهم است که روش صفحه پدر بصورت عمومی اعلام شود در غیر این صورت کنترل کاربر فرزند قادر به فراخوانی این روش نخواهد بود. در زیر روشی است که می خواهم ارتباط بگیرم. این تابع به سادگی یک پیام متغیر رشته را می پذیرد و آن را روی صفحه نمایش می دهد.
C #

public void DisplayMessage(string message)
{
   Response.Write(message);
}

VB.Net

Public Sub DisplayMessage(ByVal message As String)
        Response.Write(message)
End Sub

روش کنترل Child User
در کنترل کاربری یک جعبه متن و یک دکمه را قرار داده ایم. در رویداد کلیک دکمه , از روش Parent Page صفحه که در بالا مورد استفاده قرار گرفتیم با استفاده از بازتاب و انتقال مقدار جعبه متن استفاده می کنیم و سپس روش فراخوانی و پیام بر روی صفحه نمایش داده می شود.
C #

protected void btnSend_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Page.GetType().InvokeMember("DisplayMessage", System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, null, this.Page, new object[] { txtMessage.Text });
}

VB.Net

Protected Sub btnSend_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        Me.Page.GetType.InvokeMember("DisplayMessage", System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Me.Page, New Object() {txtMessage.Text})
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :