توضیحات و دانلود

استفاده از جاوا اسکریپت دراعتبار سنجی کنترل های ASP.Net
0 0
استفاده از جاوا اسکریپت دراعتبار سنجی کنترل های ASP.Net

با سلام در این مقاله نحوه دسترسی کنترل تایید ASP.Net در زبان های Client Side مانند جاوا اسکریپت را توضیح می دهیم .
تایید اعتبار ASP.Net با استفاده از جاوا اسکریپت

UserName: <asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="valName" ControlToValidate = "txtName"
runat="server" ErrorMessage="*Required" />
<br />
Email: <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="valEmail" ControlToValidate = "txtEmail"
    runat="server" ErrorMessage="*Required" />
<input id="btnSave" type="button" value="Save" onclick = "VerifyAndSave()" />

در بالا اعتبار دو جعبه متن با استفاده از ASP.Net RequiredFieldValidators صورت میگیرد . اما میخواهیم RequiredFieldValidators را برای انجام اعتبار سنجی وقتی که توسط جاوا اسکریپت اجرا می شودانجام دهیم . عملکرد جاوا اسکریپت زیر را با کلیک روی دکمه HTML فراخوانی می کنیم.

<script type = "text/javascript">
    function VerifyAndSave() {
        if (typeof (Page_ClientValidate) == 'function') {
            Page_ClientValidate();
        }
        if (Page_IsValid) {
            alert("Validations successful");
            //do something
        }
    }
</script>

استفاده از گروه بندی اعتبار سنجی ASP.Net با جاوا اسکریپت

UserName: <asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="valName" ValidationGroup = "Group1"
    ControlToValidate = "txtName" runat="server" ErrorMessage="*Required" />
<br />
Email: <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="valEmail" ValidationGroup = "Group1"
    ControlToValidate = "txtEmail" runat="server" ErrorMessage="*Required" />
<br />
City: <asp:TextBox ID="txtCity" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="valCity" ValidationGroup = "Group2"
ControlToValidate = "txtName" runat="server" ErrorMessage="*Required" />
<br />
Country: <asp:TextBox ID="txtCountry" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="valCountry" ValidationGroup = "Group2"
    ControlToValidate = "txtEmail" runat="server" ErrorMessage="*Required" />
<br />
<input id="btnGroup1" type="button" value="Validate Group1"
    onclick = "VerifyAndSave('Group1')" />
<input id="btnGroup2" type="button" value="Validate Group1"
    onclick = "VerifyAndSave('Group2')" />


در بالا دو گروه از RequiredFieldValidators ها است که دو اعتبار این گروه ها در دو دکمه HTML قرار داده اند که با روش جاوا اسکریپت زیر ارتباط می گیرند.
روش زیر نام GroupName را بعنوان پارامتر می پذیرد و اعتبار سنجی را برای گروه انجام می دهد

<script type = "text/javascript">
    function VerifyAndSave(groupName) {
        if (typeof (Page_ClientValidate) == 'function') {
            Page_ClientValidate(groupName);
        }
        if (Page_IsValid) {
            alert(groupName + "Validations successful");
            //do something
        }
    }
</script>

فعال / غیرفعال Validators ASP.Net با استفاده از جاوا اسکریپت

UserName: <asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="valName" ValidationGroup = "Group1"
    ControlToValidate = "txtName" runat="server" ErrorMessage="*Required" />
<br />
Enable Validation: <input type = "checkbox" id = "chk" onclick = "ToggleValidator(this);" />
<br />
<input id="btnSave" type="button" value="Save" onclick = "VerifyAndSave()" />

در اینجا دو کنترل کننده Validation ASP.Net را که با استفاده از CheckBox با استفاده از توابع جاوا اسکریپت فعال یا غیرفعال شده اند قرار داده ایم. اگر CheckBox چک شود، اعتبار سنج ها فعال می شوند و اگر آن را علامت نزنید اعتبار سنج ها غیرفعال می شوند.

<script type = "text/javascript">
    function VerifyAndSave() {
        if (typeof (Page_ClientValidate) == 'function') {
            Page_ClientValidate();
        }
        if (Page_IsValid) {
            alert("Validations successful");
            //do something
        }
    }
    function ToggleValidator(chk) {
        var valName = document.getElementById("<%=valName.ClientID%>");
        if (chk.checked) {
            ValidatorEnable(valName, true);
        }
        else {
            ValidatorEnable(valName, false);
        }
    }
</script>

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :