توضیحات و دانلود

نحوه حذف فایل از سرور پس از اتمام دانلود در ASP.Net
0 0
نحوه حذف فایل از سرور پس از اتمام دانلود در ASP.Net

با سلام  در این مقاله با مثال توضیح خواهیم داد که چگونه فایل را از سرور پس از دانلود با استفاده از C # و VB.Net در ASP.Net به پایان برسانیم .
فایل برای اولین بار به جریان Response ارسال خواهد شد و flushed خواهد شد و فایل از پوشه سرور (دایرکتوری) در ASP.Net با استفاده از C # و VB.Net حذف خواهد شد.
کد HTML
کد HTML زیر شامل یک دکمه کنترل ASP.Net می باشد.

<asp:Button Text="Download File" runat="server" OnClick="DownloadFile" />

فضاهای نام
شما باید فضای نامی را وارد کنید.
C #

using System.IO;

VB.Net

Imports System.IO

حذف فایل از سرور پس ازاتمام دانلود
فایل در یک پوشه (دایرکتوری) با نام Files در پوشه پروژه ذخیره می شود.
وقتی دکمه Download File را کلیک می کنید، ابتدا Content Type و Header برای File تنظیم شده و سپس File به Stream Response نوشته شده و بعد Response flushed می شود.
در نهایت فایل از پوشه (دایرکتوری) حذف می شود و پاسخ پایان می یابد.
C #

protected void DownloadFile(object sender, EventArgs e)
{
    //File to be downloaded.
    string fileName = "CustomerReport.pdf";
 
    //Path of the File to be downloaded.
    string filePath = Server.MapPath(string.Format("~/Files/{0}", fileName));
       
    //Content Type and Header.
    Response.ContentType = "application/pdf";
    Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + fileName);
 
    //Writing the File to Response Stream.
    Response.WriteFile(filePath);
       
    //Flushing the Response.
    Response.Flush();
 
    //Deleting the File and ending the Response.
    File.Delete(filePath);
    Response.End();
}

VB.Net

Protected Sub DownloadFile(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    'File to be downloaded.
    Dim fileName As String = "CustomerReport.pdf"
 
    'Path of the File to be downloaded.
    Dim filePath As String = Server.MapPath(String.Format("~/Files/{0}", fileName))
 
    'Content Type and Header.
    Response.ContentType = "application/pdf"
    Response.AppendHeader("Content-Disposition", ("attachment; filename=" + fileName))
 
    'Writing the File to Response Stream.
    Response.WriteFile(filePath)
 
    'Flushing the Response.
    Response.Flush()
 
    'Deleting the File and ending the Response.
    File.Delete(filePath)
    Response.End()
End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :