توضیحات و دانلود

تنظیم دکمه پیش فرض در وب با ASP.Net
0 0
تنظیم دکمه پیش فرض در وب با ASP.Net

با سلام در این مقاله راه های مختلفی برای تنظیم دکمه پیش فرض در برنامه وب با ASP.Net ارائه شده است.

 دکمه پیش فرض اطمینان می دهد که هر زمان که کاربر کلید Enter را فشار می دهد، دکمه ای که به صورت پیش فرض تنظیم می شود، فعال می شود.

دکمه پیش فرض در فرم

 می توان دکمه پیش فرض را در سطح فرم تنظیم کرد به این معنی که تمام دکمه ها در فرم تنظیم شده به عنوان پیش فرض فعال  شود در هر زمان که کاربر کلید Enter را فشار می دهد.

برای تنظیم دکمه پیش فرض، باید موارد زیر را انجام دهید

<form id="form1" runat="server" defaultbutton="Button1">

<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button"

    OnClick = "Button1_Click" />

<asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Button"

    OnClick = "Button2_Click" />

<asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Button"

    OnClick = "Button3_Click" />

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>

</form>

شما فقط باید شناسه دکمه را به ویژگی defaultbutton اضافه و آن را به عنوان پیش فرض تنظیم کنید.

از کد زیر انجام دهید :

C #

this.Form.DefaultButton = "Button1";

VB.Net

Me.Form.DefaultButton = "Button1"


دکمه پیش فرض در صفحه اصلی

هنگام کار با صفحات اصلی اگر دکمه ای که می خواهید به طور پیش فرض در صفحه محتوا تنظیم شود، شناسه کنترل ها در صفحه محتوا تغییر می کند که در این صورت شما باید موارد زیر را انجام دهید

C #

this.Form.DefaultButton = Button1.UniqueID;

VB.Net

Me.Form.DefaultButton = Button1.UniqueID

دکمه های پیش فرض در سطح پنل

دکمه های پیش فرض نیز می تواند در سطح پنل با استفاده از ویژگی DefaultButton پنل تنظیم شود

<asp:Panel ID="Panel1" runat="server" DefaultButton = "Button1">

<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button"

    OnClick = "Button1_Click" />

<asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Button"

    OnClick = "Button2_Click" />

<asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Button"

    OnClick = "Button3_Click" />

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>

</asp:Panel>

این امر در صورت نیاز به تنظیم چند دکمه پیش فرض مفید است و از آنها برای کنترل های خاص استفاده می شود. بنابراین در این صورت می توانید دکمه را در داخل پانل های مختلف قرار دهید و هر زمان که کاربر در دامنه آن پانل کلیک کند دکمه پیش فرض برای آن پانل فعال شود.

همان را می توان از کد پشتی انجام دهید.

C #

Panel1.DefaultButton = "Button1";

VB.Net

Panel1.DefaultButton = "Button1"

در صورتی که می خواهید این کار را با صفحات Master انجام دهید، مجددا باید UniqueID را همانطور که برای فرم بالا انجام می شود، ارائه دهید


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

ارسال نظر
ارسال پیام به :