توضیحات و دانلود

راه های مختلف برای ایجاد mailto link در ASP.Net
0 0
راه های مختلف برای ایجاد mailto link در ASP.Net

با سلام در این مقاله راه های مختلفی برای ایجاد MailTo Link توضیح خواهیم داد. MailTo Link برای باز کردن برنامه پیش فرض ایمیل  در دستگاه کاربر استفاده می شود. به طور کلی  mailto را با یک پیوند مرتبط می کنیم، اما ما می توانیم آن را با یک دکمه یا تصویر مرتبط کنیم و همچنین پنجره mailto را با استفاده از رویداد جانبی سرور باز کنیم.
MailTo با استفاده از عنصر Anchor HTML
در زیر ساده ترین راه برای ایجاد MailTo با استفاده از المان های الحاقی است.

<a href = "mailto:abc@abc.com">abc@abc.com</a>

MailTo با استفاده از ASP.Net کنترل HyperLink
در زیر نحوه استفاده از ASP.Net HyperLink برای ایجاد MailTo Link نمایش داده شده .

<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl = "mailto:abc@abc.com" Text = "abc@abc.com"></asp:HyperLink>

MailTo با استفاده از عنصر img HTML
برای ایجاد لینک MailTo با استفاده از تصویر دو راه وجود دارد: -
1. با استفاده از لینک HTML

<a href = "mailto:abc@abc.com"><img src = "images/img.jpg" /></a>

2. با استفاده از JavaScript

<img src = "images/img.jpg" onclick = "parent.location='mailto:abc@abc.com'" style ="cursor:pointer" />

MailTo با استفاده از عنصر Button HTML
 
برای باز کردن سرویس گیرنده ایمیل پیش فرض در دکمه HTML کلیک کنید، باید خصوصیات parent.location جاوااسکریپت را به MailTo Link تنظیم کنید.

<input id="Button1" type="button" value="button" onclick = "parent.location='mailto:abc@abc.com'" />

پیاده سازی MailTo لینک برای باز کردن سرویس پیش فرض ایمیل از سمت سرور در ASP.Net
 از کد HTML شامل یک دکمه ASP.Net با یک رویداد رویداد کلیک روی سرور است.

<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="Button1_Click" />

هنگامی که روی دکمه کلیک می شود،از سمت  جاوا اسکریپت خصوصیات parent.location  را به MailTo Link تنظیم می کند.
C #

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string email = "abc@abc.com";
    ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "mailto", "parent.location='mailto:" + email + "'", true);
}

VB.Net

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Dim email As String = "abc@abc.com"
    ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(), "mailto", "parent.location='mailto:" & email & "'", True)
End Sub

عکس روی صفحه

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

ارسال نظر
ارسال پیام به :