توضیحات و دانلود

نمایش MessageBox با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.Net
0 0
نمایش MessageBox با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.Net

با سلام در این مقاله  توضیح می دهیم که چگونه پیام های جعبه را در ASP.Net  با استفاده از جاوا اسکریپت نمایش دهیم . با استفاده از هشدار جاوا اسکریپت می توانیم پیام هایی را در موارد مختلف در یک برنامه وب ASP.Net نمایش دهیم.

نمایش پیام , زمان بازدید کاربر از صفحه

اسکریپت زیر پیام های تبریک را به کاربر در هنگام بازدید از صفحه نمایش می دهد.  اسکریپت را در پنجره رویداد onload بارگذاری میکنیم .

C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

  string message = "Hello! Mudassar.";

  System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();

  sb.Append("<script type = 'text/javascript'>");

  sb.Append("window.onload=function(){");

  sb.Append("alert('");

  sb.Append(message);

  sb.Append("')};");

  sb.Append("</script>");

  ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "alert", sb.ToString());

}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

    Dim message As String = "Hello! Mudassar."

    Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

    sb.Append("<script type = 'text/javascript'>")

    sb.Append("window.onload=function(){")

    sb.Append("alert('")

    sb.Append(message)

    sb.Append("')};")

    sb.Append("</script>")

    ClientScript.RegisterClientScriptBlock(Me.GetType(), "alert", sb.ToString())

End Sub


شکل زیر کادر پیام را نمایش می دهد که به کاربر نشان داده می شود.

ساده ترین اسکریپت که همه از آن استفاده میکنند .

string script = "<script type = 'text/javascript'>alert('Hello');</script>";

در بالا، پیام به درستی نمایش داده خواهد شد، اما پیام حتی قبل از اینکه صفحه به طور کامل بارگذاری شود، نمایش داده می شود و زمانی که کاربر جعبه پیام را ببندد متوقف می شود . از این رو اسکریپت را در رویداد onload از صفحه فراخوانی میکنیم که هشدار را فقط هنگامی که صفحه به طور کامل بارگذاری می شود، نمایش دهد.
نمایش پیام , زمانی که صفحه توسط  کاربر بارگذاری میشود

شما همچنین می توانید کادر پیام را برای کاربر  وقتی که صفحه را با استفاده از تابع RegisterOnSubmitStatement تسلیم می کند نمایش دهید . شما می توانید دو نوع پیام را نمایش دهید

1. پیام هشدار دهنده

2. پیام تأیید

ابتدا خواهیم دید که چگونه پیام های تبلیغاتی نمایش داده می شود

پیام اخطار در ارسال فرم

 کد زیر یک پیام اعلان را زمانی که دکمه ارسال  فشار داده شود نمایش می دهد.

C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

  string message = "Your request is being processed.";

  System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();

  sb.Append("alert('");

  sb.Append(message);

  sb.Append("');");

  ClientScript.RegisterOnSubmitStatement(this.GetType(), "alert", sb.ToString());

}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

     Dim message As String = "Your Request is being processed."

     Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

     sb.Append("alert('")

     sb.Append(message)

     sb.Append("');")

     ClientScript.RegisterOnSubmitStatement(Me.GetType(), "alert", sb.ToString())

End Sub

پیام تأیید در فرم ارسال

کد زیر یک جعبه تایید برای کاربر با دکمه OK و لغو نمایش داده می شود. اگر کاربر فرم تایید را فشار داده است دیگر ارسال نشده است.

C #

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

  string message = "Do you want to Submit?";

  System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();

  sb.Append("return confirm('");

  sb.Append(message);

  sb.Append("');");

  ClientScript.RegisterOnSubmitStatement(this.GetType(), "alert", sb.ToString());

}

VB.Net

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

   Dim message As String = "Do you want to Submit?"

   Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

   sb.Append("return confirm('")

   sb.Append(message)

   sb.Append("');")

   ClientScript.RegisterOnSubmitStatement(Me.GetType(), "alert", sb.ToString())

End Sub

شکل زیر یک پیام تأیید را نمایش می دهد

نمایش جعبه پیام در دکمه کلیک کنید

 کد زیر اسکریپت را پس از اجرای برخی از تابع در دکمه کلیک اجرا می کند. این می تواند برای تأیید اعلان ها پس از عملیات انجام شده مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال شما می توانید پیامی را به کاربر نشان دهید که «ایمیل به صورت موفقیت آمیزارسال شده » یا «سفارش موفقیت آمیز» را به کاربر نشان می دهد.

C #

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

  string message = "Order Placed Successfully.";

  System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder();

  sb.Append("<script type = 'text/javascript'>");

  sb.Append("window.onload=function(){");

  sb.Append("alert('");

  sb.Append(message);

  sb.Append("')};");

  sb.Append("</script>");

  ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "alert", sb.ToString());

}

VB.Net

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

  Dim message As String = "Order Placed Successfully."

  Dim sb As New System.Text.StringBuilder()

  sb.Append("<script type = 'text/javascript'>")

  sb.Append("window.onload=function(){")

  sb.Append("alert('")

  sb.Append(message)

  sb.Append("')};")

  sb.Append("</script>")

  ClientScript.RegisterClientScriptBlock(Me.GetType(), "alert", sb.ToString())

End Sub

 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

ارسال نظر
ارسال پیام به :