توضیحات و دانلود

استفاده از جاوا اسکریپت در CheckBoxList Control با ASP.Net
0 0
استفاده از جاوا اسکریپت در CheckBoxList Control با ASP.Net

با سلام در این مقاله با یک مثال توضیح خواهیم داد که چگونه از JavaScript در CheckBoxList با ASP.Net استفاده کنیم.
همچنین  چگونگی بررسی اعتبار CheckBoxList را بابت انتخاب شدن یا نشدن آیتم ها، و  نحوه دریافت موارد انتخاب شده یعنی انتخاب متن و مقدار CheckBoxList با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.Net توضیح داده می شود.
کد HTML
کد HTML زیر شامل یک ASP.Net CheckBoxList است.

<asp:CheckBoxList ID="CheckBoxList1" runat="server">
    <asp:ListItem Text="One" Value="1"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="Two" Value="2"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="Three" Value="3"></asp:ListItem>
</asp:CheckBoxList>

مفهوم
کنترل ASP.Net CheckBoxList به عنوان یک جدول HTML با چکهای HTML  ارائه می شود که در زیر نشان داده شده است.

از این رو ما باید یک اسکریپت بنویسیم که از طریق تمام کنترل ها (CheckBoxes) در جدول HTML تولید شده به منظور اعتبار دادن یا دریافت آیتم های انتخاب شده متن، ایجاد شود.
قسمت Text CheckBoxList در عنصر HTML Label در دسترس است.

Validating CheckBoxList با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.Net
کد HTML زیر شامل ASP.Net CheckBoxList و یک دکمه است.
دکمه یک پردازنده رویداد OnClientClick را تعیین می کند که باعث می شود تا با عملکرد Validate Javascript ارتباط بگیرد.
در داخل تابع جاوا اسکریپت Validate ، ابتدا مرجع CheckBoxList تعیین می شود و سپس همه CheckBox ها در CheckBoxList اشاره می کنند.
سپس یک حلقه روی CheckBox های ارجاع شده اجرا می شود و هر CheckBox بسی میکند که هری یک تایید شده است یا خیر.
اگر هیچ کدام از CheckBox ها بررسی نشده باشد، جعبه پیام هشدار جاوا اسکریپت  نمایش داده میشود که باید حداقل CheckBox را از ASP.Net CheckBoxList انتخاب کند.

<script type = "text/javascript">
var atLeast = 1
function Validate()
{
   var CHK = document.getElementById("<%=CheckBoxList1.ClientID%>");
   var checkbox = CHK.getElementsByTagName("input");
   var counter=0;
   for (var i = 0;i < checkbox.length; i++)
   {
       if (checkbox[i].checked)
       {
            counter++;
       }
   }
   if(atLeast > counter)
   {
        alert("Please select atleast " + atLeast +  " item(s)");
        return false;
   }
   return true;
}
</script>
<asp:CheckBoxList ID="CheckBoxList1" runat="server">
    <asp:ListItem Text="One" Value="1"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="Two" Value="2"></asp:ListItem>
    <asp:ListItem Text="Three" Value="3"></asp:ListItem>
</asp:CheckBoxList>
<br />
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Validate" OnClientClick="return Validate()" />

گرفتن آیتم های انتخابی Text of CheckBoxList با استفاده از جاوا اسکریپت در ASP.Net
کد HTML زیر شامل ASP.Net CheckBoxList و یک دکمه است.
دکمه, یک پردازنده رویداد OnClientClick را تعیین می کند که باعث می شود یک با عملکرد جاوا اسکریپت GetSelectedItem ارتباط بگیرد .
درون ویژگی جاوا اسکریپت GetSelectedItem ، ابتدا مرجع CheckBoxList تعیین می شود و سپس تمام عناصر CheckBoxes و Label در CheckBoxList اشاره می شود.
سپس یک حلقه روی CheckBox های ارجاع شده اجرا می شود و هر CheckBox رابررسی می شودکه تایید شده است یا خیر .
اگر CheckBox چک شود، آنگاه HTML درونی عنصر Label (یعنی Text Selected) با استفاده از جعبه پیام هشدار جاوا اسکریپت نمایش داده می شود. 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :