توضیحات و دانلود

آموزش رسم نمودار دو بعدی در متلب-قسمت چهارم(compass،polar،rose)
0 0
آموزش رسم نمودار دو بعدی در متلب-قسمت چهارم(compass،polar،rose)

نرم افزار متلب شامل ابزارهایی برای ترسیم نمودارهای دوبعدی، سه بعدی و حتی امکانات انیمیشن سازی است.در این بخش به ادامه دستورات رسم نمودار در متلب می پردازیم.

 

9- compass:

این تابع ورودی با فرمت کارتزین دریافت می کند و خروجی آن یک نمودار قطبی است. این تابع فلش هایی از مبدا محورها به سمت بیرون سیستم مختصات قطبی ایجاد می کند.

مثال:


t = 1 : 5
r = t .* exp(i * t * 36 * (pi/180))
compass(r)


10-تابع polar:

این تابع دو مقدار زاویه و فاصله از مرکز محورها را دریافت می کند و یک نمودار قطبی رسم می کند. در این نوع رسم، یک دایره رسم می گردد که بر روی محیط آن، اعداد 0 تا 360 درجه نوشته می شود (چون θ بر حسب زاویه می باشد) و سپس برای هر مقدار θ ، مقدار r متناظر با آن، به صورت یک نقطه با فاصله ای از مرکز دایره که برابر مقدار r می باشد، رسم می کنیم. بنابراین شکل نهایی، یک منحنی حاصل از اتصال نقاط مورد نظر خواهد بود.

مثال:


t = 0 : 2*pi/100 : 2*pi
r = 1 - sin(t);
polar(t, r)


مثالی دیگر:


t = 0 : 2*pi/100 : 2*pi
r = sqrt(abs(sin(3*t)))
polar(t,r)


11-تابع rose:

این تابع هیستوگرام زاویه ای در مختصات قطبی رسم می کند. در هیستوگرام زاویه ای (Angle Histogram)، هر چه ضلع سوم مثلث، به بزرگترین دایره نزدیک تر باشد، یعنی آمار شمارش برای آن قسمت، بیشتر بوده است.

مثال:


angle_vector = angle(exp(i*randn(1, 500))) + pi/2
rose(angle_vector)


 


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

ارسال نظر
ارسال پیام به :