توضیحات و دانلود

آموزش رسم نمودار دو بعدی در متلب-قسمت سوم(loglog،Semilogx،Semilogy)
0 0
آموزش رسم نمودار دو بعدی در متلب-قسمت سوم(loglog،Semilogx،Semilogy)

نرم افزار متلب شامل ابزارهایی برای ترسیم نمودارهای دوبعدی، سه بعدی و حتی امکانات انیمیشن سازی است.در این بخش به ادامه دستورات رسم نمودار در متلب می پردازیم.

6-Loglog:

این تابع یک نمودار با مقیاس لگاریتمی در هر دو محور x و y رسم می کند.

مثال:


t = 0 : 2*pi/360 : 2*pi

x = exp(t)

y = 50 + exp(3*t)

loglog(x, y, 'LineWidth', 2)
grid

title('Demonstration of logarithmic plots')

xlabel([{'e^{t}'}; {'0 \leq t \leq 2\pi'}]) 

ylabel('50 + e^{3t}')


7-Semilogx:

این تابع یک نمودار با مقیاس لگاریتمی برای محور x و مقیاس خطی برای محور y رسم می کند.

مثال:


x = 0 : 1000
y = log(x)
semilogx(x, y)
axis([1 1000 0 7])
grid
title('Example of Semilogx')
xlabel('x')
ylabel('y = log(x)')


8-Semilogy:

این تابع یک نمودار با مقیاس لگاریتمی برای محور y و مقیاس خطی برای محور x رسم می کند.


x = 0 : 0.5 : 10
y = exp(x)
semilogy(x, y)
title('Example of Semilogy')
xlabel('x')
legend('y = e^x')دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

لینک های دانلود

ارسال نظر
ارسال پیام به :