توضیحات و دانلود

آموزش رسم نمودار دو بعدی در متلب-قسمت اول (plot، pie، hist)
0 0
آموزش رسم نمودار دو بعدی در متلب-قسمت اول (plot، pie، hist)

نرم افزار متلب شامل ابزارهایی برای ترسیم نمودارهای دوبعدی، سه بعدی و حتی امکانات انیمیشن سازی است.در ادامه دستورات مفید برای ترسیم نمودارهای دوبعدی ساده در متلب آمده است.

 

1-PLOT

در متلب تابع plot برای ترسیم یک نمودار به کار میرود. اجازه بدهید ابتدا یک مثال ساده از ترسیم یک نمودار ذکر کرده و توضیحات تکمیلی با استفاده از آن بیان شود.

مثال:plot(x,y)
grid on
xlabel('angle')
ylabel('sin(x)')
title('Plot showing horizontal and vertical lines')
hold on
 


و نمودار ترسیم شده بوسیله کد بالا به صورت زیر است:

--در این کد x محدوده محور x نمودار، y تابعی که نمودار بر اساس آن قرار است ترسیم شود است و دستور plot این نمودار را ترسیم می کند.

--دستور grid on باعث نشان دادن خطوط شبکه ای نمودار می شود.

--با استفاده از توابع xlabel و ylabel میتوان برچسبی برای محورهای xو y تعیین کرد.

--دستور title عنوانی برای نمودار در نظر می گیرد.

--دستور hold on نیز این قابلیت را فراهم میکند که چندین منحنی را در یک شکل نمایش داد.

2-PIE

برای رسم یک نمودار دایره ای در نرم افزار متلب از دستور pie(x) استفاده می شود. مقادیر در x منطقه هر قسمت از دایره را تعیین می کنند.

با مثال زیر توضیحات را ادامه می دهیم:

مثال:data = [1200, 500, 300, 120]

explode=[0,1,0,0]
pie(data,explode,{ 'Region 1', 'Region 2', 'Distr. 3', 'Distr. 4'})

title('Sales', 'fontsize', 15)data حاوی مقدار هر قسمت از نمودار است.

--اختصاص دادن نام به هر قسمت از نمودار دایره ای (pie plot) ::ممکن است که بخواهیم، نام هایی دلخواه را به بخش های مختلف نمودار دایره ای (pie plot) اختصاص بدهیم، برای این منظور باید نام ها را درون پرانتز دستور pie ذکر کنیم.

--برجسته کردن قسمتی از نمودار دایره ای (pie plot) ::گاهی برای توجه بیشتر به یک قسمت از نمودار دایره ای (pie plot)، آن قسمت را از نمودار کمی بیرون می آورند تا به صورت برجسته تر نمایش داده شود. برای این منظور، باید برداری با نام explode بسازیم و به بخش متناظر با قسمتی که می خواهیم برجسته شود، عدد 1 و به سایر بخش ها، عدد 0 را اختصاص بدهیم.

نمودار رسم شده:

3-HIST

 یک نمودار هیستوگرام یک نمایش گرافیکی است که برای تخمین توزیع احتمالی یک متغیر استفاده می شود. این نمودار فرکانس داده ها را درون فاصله های گسسته (binها) شمارش می کند و سپس برای هر فاصله یک مستطیل رسم می کند.

برای رسم نمودار هستوگرام از دستور hist استفاده میشود.

مثال زیر را در نظر بگیرید:y = [1 1 2 2 2 3]
hist(y)


و نمودار ایجاد شده:

--یکی از کاربردهای نمودار هیستوگرام در زمینه پردازش تصویر است برای مثال برای ایجاد نمایشی گرافیکی از تعداد تکرار پیکسل‌های با شدت رنگ مشابه در یک تصویر از این نمودار استفاده می شود. در ادامه میتوانید کد ایجاد نمودار هیستورام یک تصویر را دانلود کنید که از گرفتن تصویر مورد نظر نمودار را ترسیم میکند. بعنوان مثال با دادن تصویر زیر نمودار هیستوگرام آن به شکل داده شده تولید میشود.


دانلود
  • لینک های دانلود دوره های آموزشی تا پایان دوره قابل دانلود می باشد.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده از ورژن جدید نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • برای خارج کردن فایل ها از حالت فشرده لینک های دانلودی که چندین قسمت می باشند فقط قسمت اول را از حالت فشرده خارج کنید.
  • لطفا توضیحات نوشته شده برای مطالب را با دقت بخوانید.
  • برای نمایش فیلم ها می توانید از نرم افزار هایی مانند Km Player , VLC Player یا Media Player Classic استفاده کنید.

ارسال نظر
ارسال پیام به :