جستجوی دسته : عمران- ژئوتکنینک

انجام پروژه سد خاکی با نرم افزار Geo-Studio و محاسبات دستی

انجام پرژه سد خاکی با نرم افزار Geo-Studio و محاسبات دستی

- مدلسازی آنالیز تنش-تغییر شکل سد خاکی

- آنالیز حرکت آب در خاک

- آنالیز پایداری استاتیکی و دینامیکی شیب

- آنالیز دینامیکی سد

برای اطلاع از هزینه انجام پروژه و مدت زمان، صورت پروژه خود را به آدرس ایمیل elmii.project@gmail.com یا شماره تماس 09186081763 ارسال نمایید. در کمتر از 24 ساعت ایمیل شما پاسخ داده خواهد شد.

email: elmii.project@gmail.com

tell: 09186081763

دانلود تحقیق بررسی تاثیر جنس و لایه بندی خاک بر پایداری گودهای عمیق شهری

تحقیق بررسی تاثیر جنس و لایه بندی خاک بر پایداری گودهای عمیق شهری

این تحقیق در مورد بررسی تاثیر جنس و لایه بندی خاک بر پایداری گودهای عمیق شهری می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 121 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق بررسی اثر لایه های خاک مایل بر ظرفیت باربری شمع

تحقیق بررسی اثر لایه های خاک مایل بر ظرفیت باربری شمع

این تحقیق در مورد تحقیق بررسی اثر لایه های خاک مایل بر ظرفیت باربری شمع می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 111 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

تثبیت خاک نرم رسی (ایلیت) با مواد افزودنی سیلیکا فوم (میکروسیلیس) و مقایسه مقاومت آن با مقاومت اولیه خاک

تثبیت خاک نرم رسی (ایلیت) با مواد افزودنی سیلیکا فوم (میکروسیلیس) و مقایسه مقاومت آن با مقاومت اولیه خاک

این تحقیق در مورد تثبیت خاک نرم رسی (ایلیت) با مواد افزودنی سیلیکا فوم (میکروسیلیس) و مقایسه مقاومت آن با مقاومت اولیه خاک می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 100 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق تثبیت خاک های رسی با افزودنی های شیمیایی

تحقیق تثبیت خاک های رسی با افزودنی های شیمیایی

این تحقیق در مورد تثبیت خاک های رسی با افزودنی های شیمیایی می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 108می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق تثبیت خاک های ریزدانه با روش های نوین

 تثبیت خاک های ریزدانه با مصالح نوین

این تحقیق در مورد  تثبیت خاک های ریزدانه با روش های نوینمی باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 133می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق ارزیابی و فرآیند تثبیت خاک رس و خاک‌های مسئله دار با مصالح سنتی

تحقیق ارزیابی و فرآیند تثبیت خاک رس و خاک‌های مسئله دار با مصالح سنتی

این تحقیق در مورد ارزیابی و فرآیند تثبیت خاک رس و خاک‌های مسئله دار با مصالح سنتی می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 111 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق تثبیت بیولوژیکی خاک های ریزدانه

تثبیت بیولوژیکی خاک های ریزدانه

این تحقیق در مورد تثبیت بیولوژیکی خاک های ریزدانه می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 100 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی شیمیایی

دانلود تحقیق بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی شیمیایی

این تحقیق در مورد بررسی روش های بهسازی خاک های ریزدانه با استفاده از مواد افزودنی شیمیایی می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 115 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت 20000 تومان

دانلود تحقیق بررسی تاثیر آهک و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک های سیلتی

بررسی تاثیر آهک و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک های سیلتی

این تحقیق در مورد بررسی تاثیر آهک و میکروسیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک­های سیلتی می باشد.

این تحقیق دارای ساختار پایان نامه ای و در 5 فصل شامل مقدمه و کلیات، مروری بر منابع، مواد و روش ها، بحث و نتیجه گیری و منابع در 133 می باشد.

این تحقیق مناسب برای نوشتن فصول اول تا سوم پایان نامه می‌باشد.

پس از پرداخت هزینه فایل word  و pdf تحقیق قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 20000 تومان