جستجوی دسته : آب و سازه های هيدروليکی

دانلود پروژه سد خاکی ناهمگن با هسته مایل و فونداسیون شیب دار با نرم افزار ژئواستودیو - کد 92
دانلود پروژه سد خاکی ناهمگن با هسته مایل و فونداسیون شیب دار با نرم افزار ژئواستودیو پروژه مذکور شامل طراحی فیلتر و زهکش و محاسبه دبی نشت است. سد مذکور یک سد خاکی ناهمگن با هسته مایل و فونداسیون شیب دار است که با نرم افزار Geo Studio شبیه سازی شده است. در این پروژه آنالیز تراوش (SEEP/W) و پایداری شیب های بالادست و پایین دست (SLOPE/W) انجام گرفته است. در آنالیز تراوش حالات سد ناهمگن بدون زهکش و فیلتر و ترانشه، سد با زهکش افقی و فیلتر، سد با زهکش افقی و مایل و فیلتر، سد با زهکش قائم و فیلتر، سد با ترانشه و زهکش افقی و قائم و فیلتر، سد با ترانشه با چاه تزریق و زهکش افقی و مایل و فیلتر، سد با پتو یا blanket و سد با زهکش افقی و مایل شبیه سازی شده و دبی نشت حالات مختلف با هم مقایسه شده است. در آنالیز پایداری شیروانی نیز پایداری شیروانی های بالادست و پایین در دو حالت با و بدون زلزله برای مراحل پایان ساخت، تراوش دائم و افت سریع محاسبه شده است. فایلهای برنامه نیز به همراه دفترچه محاسبات قابل دانلود می باشد. قیمت پروژه : 50000 تومان
پاورپوینت ضوابط طراحی سرریز جانبی به همراه مثال تشریحی - کد 91
پاورپوینت ضوابط طراحی سرریز جانبی به همراه مثال تشریحی این پاورپوینت در 24 اسلاید قابل ویرایش می باشد که در آن توضیحاتی در خصوص سرریز جانبی، ضوابط طراحی آن و یک مثال که در آن گام های طراحی ذکر شده وجود دارد. قیمت : 25000 تومان
دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی - کد 89
پاورپوینت عوامل موثر بر استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی این پاورپوینت از ترجمه سه مقاله و در 37 اسلاید قابل ویرایش تشکیل شده است. این پاورپوینت دارای بحث در خصوص موضوعاتی چون تاثیر هندسه سرریز پلکانی بر الگوی جریان و استهلاک انرژی، استهلاک انرژی در سرریزهای پله‌ای مجهز به پله‌های شیبدار همراه با آستانه انتهایی و بهبود استهلاک انرژي در سرریزهاي پله اي با استفاده از موج شکن‌ها می باشد. مقالات مورد استفاده با این پاورپوینت و ترجمه آنها در یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد. لیست مقالات به شرح زیر است: Effects of Stepped Spillway Geometry on Flow Pattern and Energy Dissipation, DOI 10.1007/s13369-015-1874-8. Energy Dissipation in Stepped Spillway Equipped with Inclined Steps Together with End Sill, Improving energy dissipation on stepped spillways using breakers. Ain Shams Engineering Journal. . قیمت پاورپوینت : 40000 تومان
پاورپوینت شکست هیدرولیکی سد - کد 88
شکست سد در این پاورپوینت تحقیقی به بررسی موضوعاتی از قبیل توضیح پدیده شکست سد، عوامل ایجاد پدیده شکست سد، بررسی تاثیر خشک یا غیر خشک بودن بستر پایین دست بر امواج شکل گرفته، مکانیزم شکست ناگهانی سد، مطالعات صورت گرفته در این زمینه و روابط مربوطه پرداخته شده است. این پاورپوینت در 25 اسلاید و قابل ویرایش می باشد. قیمت محصول : 20000 تومان
پروژه آماده شبیه سازی سرریز ذوزنقه ای با نرم افزار Flow-3D - کد 83
در این پروژه، مشخصات یک سرریز ذوزنقه ای از داخل یک مقاله استخراج شده است. سپس در نرم افزار Flow-3D سرریز مدلسازی شده و نتایج شبیه سازی استخراج گردیده است. این پروژه شامل یک فایل پاورپوینت ارائه است که در آن مراحل مدلسازی همراه با تصویر، گام به گام تشریح گردیده است.
شبیه سازي هیدرولیک جریان در سازه ترکیبی سرریز- دریچه با استفاده از نرم افزار Flow-3D - کد 82
در این پروژه، مشخصات یک سازه ترکیبی سرریز-دریچه از داخل یک مقاله استخراج شده است. سپس در نرم افزار Flow-3D سرریز مدلسازی شده و نتایج شبیه سازی استخراج گردیده است. این پروژه شامل یک فایل پاورپوینت برای ارائه است که در آن مراحل مدلسازی همراه با تصویر، گام به گام تشریح گردیده است.
پروژه آماده شبیه سازی سرریز کلید پیانویی با نرم افزار Flow-3D - کد 81
در این پروژه، مشخصات یک سرریز کلید پیانویی مستطیلی از داخل یک مقاله استخراج شده است. سپس در نرم افزار Flow-3D سرریز مدلسازی شده و نتایج شبیه سازی استخراج گردیده است. این پروژه شامل یک دفترچه گزارش است که در آن مراحل مدلسازی همراه با تصویر، گام به گام تشریح گردیده است.
پروژه آماده شبیه سازی سرریز لبه پهن با نرم افزار Flow-3D - کد 80
در این پروژه، مشخصات یک سرریز لبه پهن از داخل یک مقاله استخراج شده است. سپس در نرم افزار Flow-3D سرریز مدلسازی شده و نتایج شبیه سازی استخراج گردیده است. این پروژه شامل یک پاورپوینت برای ارائه است که در آن مراحل مدلسازی گام به گام تشریح گردیده است.
دانلود پروژه سد خاکی با Geo studio - کد 79

دانلود پروژه سد خاکی با ژئو استودیو

پروژه مذکور شامل طراحی کامل یک سد خاکی، طراحی فیلتر و زهکش، محاسبه دبی نشت، حجم مصالح خاکی و ... است. همچنین منحنی های حجم-تراز و سطح-تراز ترسیم گردیده و در نهایت با نرم افزار Geo Studio شبیه سازی تراوش (SEEP/W) و پایداری شیب های بالادست و پایین دست (SLOPE/W) انجام گرفته است.

فایلهای برنامه نیز به همراه دفترچه محاسبات قابل دانلود می باشد.

قیمت: 30000 تومان

 

 

دانلود پروژه سد خاکی با Geo studio - کد 78

دانلود پروژه سد خاکی با ژئواستودیو

پروژه مذکور شامل دفترچه محاسبات طراحی کامل یک سد خاکی ناهمگن است. بخش نرم افزاری پروژه شامل آنالیز تنش-تغییرشکل (Sigma/w)، آنالیز حرکت آب در خاک (Seep/w)، آنالیز پایداری استاتیکی و دینامیکی شیب (Slope/w) و آنالیز دینامیکی سد (Quack/w) به همراه توضیح کامل مراحل شبیه سازی با تصویر است.

قیمت: 50000 تومان 

دانلود پروژه سد خاکی با Geo studio - کد 77

دانلود پروژه سد خاکی با ژئو استودیو

پروژه مذکور شامل طراحی کامل یک سد خاکی، طراحی فیلتر و زهکش، محاسبه دبی نشت، حجم مصالح خاکی و ... است. همچنین منحنی های حجم-تراز و سطح-تراز ترسیم گردیده و در نهایت با نرم افزار Geo Studio شبیه سازی تراوش (SEEP/W) و پایداری شیب های بالادست و پایین دست (SLOPE/W) انجام گرفته است.

فایلهای برنامه نیز به همراه دفترچه محاسبات قابل دانلود می باشد.

قیمت: 30000 تومان

دانلود پروژه سد خاکی با Geo studio - کد 75

دانلود نمونه پروژه آماده  سد خاکی با ژئواستودیو

این پروژه یک سد خاکی ناهمگن می باشد که آیتم‌های زیر در آن با نرم افزار geo studio شبیه سازی گردیده و نتایج و مراحل شبیه سازی به صورت گام به گام با تصویر و توضیح کامل، در دفترچه محاسبات ارائه گردیده است. همچنین تمامی فایل‌های برنامه به همراه دفترچه پس از خرید قابل دانلود می‌باشد.

 • تحلیل تراوش (Seep/w)
 • تحلیل تنش-تغییر شکل (Sigma/w)
 • تحلیل پایداری شیب های بالادست و پایین دست در سه حالت تراوش دائم، انتهای ساخت و حالت افت سریع (Slope/w)
 • تحلیل لرزه ای دینامیکی (quack/w)
 •  
  قیمت: 50000 تومان
دانلود پروژه سد خاکی با Geo studio - گد 73

دانلود نمونه پروژه آماده  سد خاکی با ژئواستودیو

این پروژه یک سد خاکی ناهمگن با پرده آببند می باشد که آیتم‌های زیر در آن با نرم افزار geo studio شبیه سازی گردیده و نتایج و مراحل شبیه سازی به صورت گام به گام با تصویر و توضیح کامل، در دفترچه محاسبات ارائه گردیده است. همچنین تمامی فایل‌های برنامه به همراه دفترچه پس از خرید قابل دانلود می‌باشد.

-آنالیز تنش-تغییر شکل

- آنالیز تراوش از سد

-آنالیز پایداری شیروانی ها در دو حالت با زلزله و بدون زلزله که شامل 3 تحلیل (انتهای ساخت، نشت دائم و افت ناگهانی) می باشد.

محاسبات دستی پروژه شامل محاسبه ارتفاع سد، طراحی زهکش، طراحی فیلتر، حفاظت شیروانی های بالادست و پایین دست، محاسبه نیروی نشت آب و محاسبه حجم مصالح مورد نیاز پوسته و هسته سد می باشد.

قیمت : 40000 تومان

انجام پروژه با نرم افزار فلوتری دی FLOW-3D - کد 71

انجام پروژه با نرم افزار فلوتری دی FLOW-3D

از جمله نرم افزار هایی که برای آنالیز و بررسی جریان های مذاب در مخزن تزریق و همچنین حفره قالب مورد استفاده قرار می گیرد می توان به نرم افزار FLOW-3D اشاره نمود.به کمک نرم افزار فلوتری دی می توان به بررسی و تحلیل الگوریتم پر شدن مذاب درون مجرای قالب ، معایب کریستالی ، فرایند منجمد شدن و … پرداخت.همچنین این نرم افزار بر اساس متد دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) قادر به تجزیه و تحلیل در حوزه ی مهندسی عمران و هیدرولیک است.نرم افزار FLOW-3D از نرم افزار های پر کاربرد در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی است و می تواند در حوزه ی تحقیقات در زمینه رفتار دینامیکی گاز و مایع مورد بهره برداری قرار بگیرد.از قابلیت های نرم افزار فلوتری دی می توان به پیش بینی روش جریان سیال برای مذاب آلیاژهای گوناگون در مجرای تزریق حفره قالب و همینطور بررسی بخش های سد شده در کانال و مجرای تزریق برای فضاهایی با شرایط حرارتی و دمایی گوناگون اشاره نمود.از ویژگیهای اساسی این نرم افزار می توان به بررسی رفتار جریان مذاب در درون قالب ، بررسی و آنالیز معایب کریستالی ، تعیین مدت زمان منجمد شدن ، شبیه سازی پدیده اشباع شدن قالب ، بررسی و آنالیز و شبیه سازی مدل ریخته گری و همچنین طرح ریزی بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی اشاره نمود. نرم افزار فلوتری دی کمک قابل توجه ای به متخصصان و استفاده کنندگان در زمینه آزمایشهای مربوط به ریخته گری می نماید.توانایی حل و بررسی سه بعدی مسئله و همچنین امکان یادگیری سریع نرم افزار FLOW-3D سبب شده است که این نرم افزار به عنوان یکی از نرم افزار های پر کاربرد در انجام پروژه مهندسی عمران مورد توجه قرار بگیرد.نرم افزار فلوتری دی یک پکیج نرم افزاری کامل به منظور راه اندازی ، شبیه سازی و همچنین متد بررسی محصول پس از انجام پردازش های مربوطه است.همچنین برای انجام فرایندهای مذکور نیازی به کارگیری افزونه های جانبی نمی باشد.اجرای پیشرفته و قدرتمند مش ها و همچنین سهولت در طراحی ساختار دکارتی گرفته تا آنالیز و پیاده سازی پیشرفته ترین جسم های هندسی از قابلیت های این نرم افزار جهت بکارگیری در انجام پروژه می باشد.همانگونه که در ابتدای مطلب اشاره شد نرم افزار FLOW-3D یک نرم افزار قدرتمند در حوزه ی دینامیک سیالات محاسباتی است و از این نرم افزار می توان در زمینه بررسی و تحلیل رفتار های دینامیکی گاز و مایع بهره گرفت.همچنین این افزار توانایی حل مسئله در یک ، دو و سه بعد را دارا می باشد.


 

علمی پرو با دارا بودن کادر مجرب و متخصصان آمادگی ارائه خدمات لازم به شما دانشجویان را در زمینه ی انجام پروژه های نرم افزاری FLOW-3D را دارا می باشد.به همین منظور شما می توانید با کارشناسان مجموعه در تماس باشید و پس از ارسال جزییات مربوط به پروژه خود شامل مقالات بیس و نوآوری های تعریف شده از کمک و راهنمایی های ایشان در جهت پیشبرد پروژه استفاده نمایید.کادر ما با بررسی مقاله بیس و همچنین نوآوری های مد نظر شما اقدام به انجام پروژه نرم افزاری شما در کوتاهترین زمان و با بالاترین کیفیت ممکن می نماید.

مراحل انجام پروژه 

 1. ارسال مشخصات پروژه و هزینه پیشنهادی و توضیحات از طرف شما به ایمیل elmii.project@gmail.com یا واتساپ و تلگرام 09186081763

 2. بررسی توسط تیم ما و پاسخ از طرف ما با شما در کمتر از 24 ساعت

 3. واریز بخشی از مبلغ و شروع کار

 4. اتمام پروژه پس از روزهای مشخص شده

 5. واریز مابقی مبلغ پروژه و تحویل کامل پروژه انجام شده به شما

 6. ارائه کامل توضیحات پروژه و همچنین رفع اشکال تا 48 ساعت پس از تحویل پروژه

Email: elmii.project@gmail.com

Tell:09186081763

انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت FLUENT - کد 70

انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت FLUENT

برای مدلسازی جریان در دو و سه بعد می توان از نرم افزار فلوئنت استفاده نمود.این نرم افزار از خروجی نرم افزار گمبیت GAMBIT که هندسه جریان است استفاده می نماید و اقدام به انجام عمل مش بندی می نماید.اساس این نرم افزار بر پایه متد حجم محدود که از جمله متدهای پیشرفته در حوزه ی دینامیک سیالات محاسباتی است بهره می گیرد.از جمله قابلیت های نرم افزار FLUENT می توان به مدلسازی جریان اعم از دائم و غیر دائم ، جریان اعم از لزج و غیر لزج ، جریان مغشوش ، احتراق ،انتقال ذرات جامد و همچنین قطرات مایع در فاز همگون و … اشاره نمود.

از آنجا که شبیه سازی در محیط آزمایشگاه جهت کسب اطلاعات مشکل و پیچیده و نیازمند صرف هزینه و در بسیاری از موارد عملا غیر ممکن می باشد می توان با استفاده از نرم افزار فلوئنت برای افزایش سرعت محاسبات عددی ، بررسی دقیق تر اطلاعات اعم از سرعت متغییر ، فشار ، درجه حرارت و… بهره گرفت.نرم افزار FLUENT برای تحلیل و بررسی مسئله از متدهای شبیه سازی رایانه ای گوناگون بهره می گیرد و در این نرم افزار منوهای گوناگونی جهت سهولت بررسی ، تعریف مسئله ، حساب نمودن نتیجه به کار گرفته شده است.در نهایت برای ایجاد مدل مسئله می توانیم از UDF ، UDS و UDM استفاده کنیم.به عنوان مثال می توان برای استخراج معادلات مربوط به انتقال از UDS استفاده نمود که معادلات مذکور به موازات معادلات تعریف شده در فلوئنت اعم از جریان ، توربولانت ، انتقال حرارت و دیگر معادلات حل می گردند.برای تعریف حافظه می توانیم از UDM بهره بگیریم.UDF نیز برای برنامه نویسی در نرم افزار FLUENT مورد استفاده قرار می گیرد که برای استفاده از آن بایستی از توابع معرفی شده در نرم افزار فلوئنت جهت بکارگیری در انجام پروژه مهندسی مکانیک استفاده نماییم.

از قابلیت های نرم افزار فلوئنت می توان به این موضوع اشاره نمود که این نرم افزار امکان تغییر شبکه اعم از کوچک و بزرگ شبکه در شرایط مرزی و مکانهای مورد نیاز در هندسه مسئله را به کاربر می دهد که این بهینه نمودن برای حل شبکه سبب دستیابی کاربر به نتایج دقیق تر در ناحیه های با گرادیان بزرگ ازجمله لایه مرزی می گردد.

 

مراحل انجام پروژه 

 1. ارسال مشخصات پروژه و هزینه پیشنهادی و توضیحات از طرف شما به ایمیل ما elmii.project@gmail.com

 2. بررسی توسط تیم ما و ایمیل از طرف ما با شما در کمتر از 24 ساعت

 3. واریز بخشی از مبلغ و شروع کار

 4. اتمام پروژه پس از روزهای مشخص شده

 5. واریز مابقی مبلغ پروژه و تحویل کامل پروژه انجام شده به شما

 6. ارائه کامل توضیحات پروژه و همچنین رفع اشکال تا 48 ساعت پس از تحویل پروژه

Email: elmii.project@gmail.com

Tell:09186081763

انجام پروژهای مدلسازی جریان آب در کانالهای طبیعی و مصنوعی توسط نرم افزار HEC-RAS مدل سازی رسوب و کیفیت جریان های غیردائمی - کد 69

انجام پروژهای مدلسازی جریان آب در کانالهای طبیعی و مصنوعی توسط نرم افزار HEC-RAS مدل سازی رسوب و کیفیت جریان های غیردائمی

نرم افزار HEC-RAS يكي از سري مدلهاي Hydrologic Engineering Center است كه جهت رونديابي جريان در رودخانه قابل استفاده مي باشد. اين مدل بسيار ساده و در عين حال كاربردي است. مدل فوق رونديابي در رودخانه را هم در حالت جريان ماندگار و هم غير ماندگار را انجام مي دهد. چند شاخه‌اي شدن آبراهه ها را نيز در اين مدل مي توان تعريف كرد. علاوه بر اين مي توان در اين مدل در صورت وجود هرگونه سازه هاي آبي شامل پل، بند، سد، آبگذر(كالورت) و .... را به مدل تعريف و اضافه نمود و تاثير آن را در رونديابي مشاهده نمود. در مقايسه با مدل MIKE11 كه يكي از قسمتهاي آن مدلسازي هيدروليكي است بسيار ساده و كاربردي تر است. هرچند كه مدل MIKE11 تا حدودي داراي دقت بيشتري نسبت به HEC-RAS است در عين حال مي توان به اين مدل اعتماد كرد. از خروجيهاي مدل فوق مي توان به تغييرات پروفيل سطح آب در دبي هاي با دوره بازگشتهاي مختلف در بازه هاي مورد نظر در رودخانه، مقادير سرعت جريان، عمق نرمال، عمق بحراني، و خصوصيات و پارامترهاي هيدروليكي در رودخانه اشاره كرد. وروديهاي مدل شامل مقاطع عرضي آبراهه، ضرايب زبري (در اين بخش مي توان ضرايب زبري مختلفي را در يك مقطع عرضي با توجه به تغييرات عمق و شكل مقطع تعريف كرد) و دبي هاي طرح در دوره بازگشتهاي مختلف و فاصله بين مقاطع است.

مراحل انجام پروژه 

 1. ارسال مشخصات پروژه و هزینه پیشنهادی و توضیحات از طرف شما به ایمیل ما elmii.project@gmail.com

 2. بررسی توسط تیم ما و ایمیل از طرف ما با شما در کمتر از 24 ساعت

 3. واریز بخشی از مبلغ و شروع کار

 4. اتمام پروژه پس از روزهای مشخص شده

 5. واریز مابقی مبلغ پروژه و تحویل کامل پروژه انجام شده به شما

 6. ارائه کامل توضیحات پروژه و همچنین رفع اشکال تا 48 ساعت پس از تحویل پروژه

Email: elmii.project@gmail.com

Tell:09160501587

 

دانلود پروژه آب و فاضلاب - کد 62

پروژه آب و فاضلاب

پروژه ای جامع مربوط به کارآموزی است و شامل 3 فصل:

1- مقدمه

2- مشخصات فنی پروژه

3- نکات فنی اجرای اسکلت فولادی

4- توضیحات کلی در مورد مناقصات و شرایط پیمان  در 70 می باشد.

قیمت: 25000 تومان

پاورپوینت بررسی مدل رواناب بارش توسط الگوریتم ژنتیک، مدل فازی، شبکه عصبی - کد 43

پاورپوینت بررسی مدل رواناب بارش توسط الگوریتم ژنتیک، مدل فازی، شبکه عصبی

این پاورپوینت در 36 اسلاید و از ترجمه دو مقاله زیر ساخته شده است:

1- Rainfall-Runoff Modelling Using Genetic Programming

2- Soft computing approach for rainfall-runoff modelling: A review

بعد از خرید به همراه فایل پاورپوینت، فایل مقالات استفاده شده نیز قابل دانلود است.

 

قیمت: 15000 تومان

دانلود پاورپوینت مکان یابی سد زیرزمینی با GIS - کد 42

پاورپوینت مکان یابی سد زیر زمینی با GIS

این پاورپوینت بسیار جامع و در 70 اسلاید و قابل ویرایش می باشد.

فایل مقاله های استفاده شده به همراه فایل پاورپوینت بعد از خرید قابل دانلود است.

 

قیمت: 20000 تومان

رسوب معلق و اندازه گیری آن - کد 41

پاورپوینت رسوب معلق و اندازه گیری آن

این پاورپوینت در 33 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و مقالات استفاده شده در آن پس از خرید، ضمیمه فایل پاورپوینت قابل دانلود می باشد.

 

قیمت: 10000 تومان

تحقیق انواع سنجنده ها در سنجش از دور - کد 40

تحقیق درباره انواع سنجنده ها در سنجش از دور

این تحقیق در 27 صفحه به صورت فایل word و قابل ویرایش می باشد. 

مطال به کار رفته در این تحقیق شامل:

 سنجش از دور

کاربرد سنجش از دور

کاربردهای غیرنظامی سنجش از دور

 تاریخچه عکس‌های فضایی و اطلاعات ماهواره‌ای

 ماهواره‌های مساحی منابع زمینی

ماهواره‌های سری لندست  (Landsat)

ماهواره اسپات    Spot 

ماهواره (observation satellite) MOSI

 ماهواره‌های هواشناسی

ماهواره‌های هواشناسی سری  (Tiros)

ماهواره‌های هواشناسی سری  TOS

 ماهواره‌های هواشناسی سری  ITOS

ماهواره‌های هواشناسی سری  (Nimbus) 

ماهواره‌های هواشناسی

ماهواره‌های هواشناسی سری SMS

ماهواره‌های هواشناسی سری GOES

 ماهواره‌های اقیانوس شناسی  

سنجنده‌ها

تقسیم‌بندی سنجنده‌ها

تقسیم‌بندی بر اساس منبع انرژی

تقسیم‌بندی سنجنده‌ها بر اساس بازده اطلاعاتی

منابع

قیمت: 10000 تومان

پاورپوینت اختلاط آب و هوا روی سرریز - کد 46

دانلود پاورپوینت اختلاط آب و هوا روی سرریز

این پاورپوینت در 32 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و شامل مباحثی چون سرریز، سرریز پلکانی، انواع جریان روی سرریز، هوای محبوس ، خود هوادهی ، اختلاط آب و هوا و تصاویر، غلظت هوا، پرش هیدرولیکی توسعه یافته وناقص، لایه مرزی هیدرولیکی و نقطه شروع حبس هوا، روابطه مربوطه و مرور یک شبیه سازی اختلاط اب و هوا روی سرریز است.

همچنین کلیه مقالات استفاده شده در این پاورپوینت در یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد

 

هزینه خرید محصول :  20.000 تومان

دانلود پاورپوینت هیدرولوژی برف - کد 39

 

دانلود پاورپوینت هیدرولوژی برف

این پاورپوینت بسیار جامع در 35 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و تصاویر متعددی در هر بحث دارد و شامل موضوعاتی اعم از مقدمه، مکانیزم چرخه حرکت آب در سیکل هیدرولوژی، شکل گیری برف، اهمیت برف، انواع برف، رفتار برف، ذوب برف، تصعید برف، شیمی برف، اندازه گیری برف و روش های آن، برف سنجی میدانی، آب معادل برف، کیفیت حرارتی و است.

 

هزینه خرید محصول :  15.000 تومان

دانلود پاورپوینت کنترل تراوش در سدهای خاکی - کد 38

 

دانلود پاورپوینت کنترل تراوش در سدهای خاکی

این پاورپوینت در 44 صفحه و قابل ویرایش است و شامل موضوعاتی چون اهمیت طراحی و ساخت سدها، تعریف سد خاکی، دلالیل شکست سدهای خاکی، تعریف تراوش، اثرات نامطلوب پدیده تراوش، عوامل موثر بر تخریب و شکست سد بر اثر نشت، رگاب یا فرسایش داخلی، فرسایش و ریزش پیش رونده، المان های ضدتراوش غیر متحرک، المان های ضد تراوش متحرک، انواع دیوار cut off و و نتیجه گیری می باشد. این پاورپوینت دارای تصاویر متعددی مربوط به هر بحث می باشد.

 

قیمت محصول :  15.000 تومان

دانلود پاورپوینت سرریز اوجی (Ogee spillway) - کد 37

 

دانلود پاورپوینت سرریز اوجی ogee spillways

این پاورپوینت در 50 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و شامل مقدمه و مباحثی چون بررسی آزمایشگاهی اثر انحنای سرریز اوجی بر عملکرد هیدرولیکی سرریز ، بررسی عملکرد سرریز اوجی با قوس در پلان و دیواره متقارب، بررسی شاخص کاویتاسیون در سرریز اوجی با قوس در پلان و همگرایی دیواره های سرریز ، اثر کانال ورودی بر ضریب تخلیه سرریز اوجی در شرایط قوس محوری با دیواره های همگرا و می باشد.

همچنین کلیه مقالات استفاده شده در این پاورپوینت در یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد

 

هزینه خرید محصول :  18.000 تومان

دانلود پروژه طراحی هیدرولیکی سازه با متلب و دستی - کد 36

 

دانلود نمونه پروژه آماده طراحی هیدرولیکی سازه باصورت دستی و با برنامه متلب (matlab)

این پروژه دارای توضیحات بسیار کاملی است و حالت آموزشی دارد و شامل دفترچه محاسبات بصورت word و pdf و نقشه ها و خروجی های مربوطه است.

 

دفترچه محاسبات این پروژه شامل بخش های زیر می باشد:

1)مقدمه    2) انواع سرریز     3) تقسیم بندي بر اساس وجود یا عدم وجود دریچه  

4) سرریز ریزشی آزاد ( سرریز های با سقوط مستقیم)    5)سرریز اوجی ( آبریز )    

 6)سرریز جانبی    7) سرریز پلکانی  8) سرریزهای تونلی و مجرایی   9) سرریز شوت 

10) سرریز با دهانه سقوط   11) سرریز نیلوفری ( لا له ای )  

12) سرریز ریزشی مجهز به بار شکن     13)سرریز آبرو ( زیر گذر )

14) سرریز سیفونی    15) فرضیات مسئله    16) طراحی پارامترهای سرریز اوجی

17) طراحی شوت     18) طراحی حوضچه آرامش    19) طراحی بلوک های ابتدا و انتهای حوضچه آرامش

20) طراحی حوضچه آرامش دو مرحله ای     21) کد نویسی با متلب   22)خروجی های متلب 23)تصاویر خروجی از متلب برای سرریز اوجی   24) تصاویر خروجی از متلب برای شوت 

 

قیمت محصول :  30.000 تومان

نمونه پروژه طراحی هیدرولیکی سازه ها - کد 35

 

پروژه گام به گام طراحی هیدرولیکی سازه

این پروژه گام به گام می باشد و با توضیحاتی که در دفترچه محاسبات دارد حالت آموزشی نیز دارد. در این پروژه محل مناسب برای یک سد بتنی وزنی از روی نقشه توپوگرافی انتخاب و طراحی شده است . مراحل انجام پروژه به صورت زیر است:

1)انتخاب محور مناسب برای یک سد بتنی وزنی از روی توپوگرافی منطقه با ذکر دلایل انتخاب محور و مقایسه آن با 3 محور انتخابی دیگر

2) ترسیم منحنی های حجم مخزن و سطح مخزن در مقابل ارتفاع سد

3) طراحی سیستم سرریز سد شامل آستانه، شوت و حوضچه آؤامش متناسب

4) طراحی تخلیه کننده تحتانی 

5) تعیین سناریوی انحراف آب با توجه به وضعیت منطقه

پروژه شامل دفترچه محاسبات است که فصل اول آن کلیاتی درمورد سدها ، انواع آن و تاریخچه سدها آورده شده است.

 

قیمت محصول :  30.000 تومان

دانلود پاور پوینت نکات اجرایی سدهای خاکی - کد 34

پاورپوینت نکات اجرای سدهای خاکی

این پاورپوینت در 24 صفحه و قابل ویرایش می باشد و شامل وضوعاتی همچون اصل اولیه احداث سد در یک منطقه، آیتم های اجرایی سدهای خاکی، نکات اجرایی سدهای خاکی در خصوص مصالح مصرفی، ویژگی های پوسته و هسته سدهای خاکی، هسته بتن آسفالتی، فیلتر سدهای خاکی، نکات آب بندی و می باشد.

کلیه مقالات استفاده شد در این پاورپوینت که فهرست آنها در زیر آمده است در یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد.

لیست مقالات:

1 . وفاییان محمود (1384) , اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی  , انتشارات ارکان , چاپ اول

2 . بررسی اثر شکل هندسی هسته در رفتار لرزه ای سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی صادق صادقی

3 . بررسی روشهای اجرایی سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی  محسن صالحی سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران -18 تا 20 آذر1381  پژوهشگاه نیرو-تهران

4 . بررسی مشخصات پرده آب بند بر تراوش در سدهای خاکی مهدی عبادی جهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران 20 تا22 آبان 1394  دانشکده مهندسی زاهدان

5 . مسائل و مشکلات اجرای سدهای خاکی و سنگریزه ای بر روی پی های آبرفتی در ایران سیاوش لیتکوهی چهاردمین کنفرانس هیدرولیک ایران 20 تا 22 آبان 1394

6 . بررسی ملزومات طراحی و اجرایی سدهای خاکی , تخریب و روشهای مقابه موردی سد لار فرهاد علیزاده افشار سومین کنفرانس ملی عمران شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

7 . روش های نوین اجرای سدهای خاکی و سنگریزه ای سید علی اصغری پری دومین کنفرانس سراسری آب 20 اسفند 1388 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبان

 

قیمت محصول :  20.000 تومان

دانلود پاورپوینت آبگیری از رودخانه - کد 33

 

پاورپوینت آبگیری از رودخانه

این پاورپوینت در 31 اسلاید و قابل ویرایش است و شامل موضوعاتی از قبیل توضیح آبگیر، انواع آبگیرها، روشهای مواجه با دفع رسوبات در هنگام آبگیری، طبقه بندی آبگیرها بر حسب منطقه مورد استفاده، مشخصات اجزای آبگیر و است . همچنین منابع استفاده شده در این پاورپوینت در یک فایل زیپ در اختیار شما عزیزان قرار میگیرد.

 

قیمت محصول :  12.000 تومان

 

دانلود پاورپوینت بررسی منابع آلاینده رودخانه ها با توجه به منشا و تولید آنها - کد 32

پاورپوینت بررسی منابع آلاینده رودخانه ها با توجه به منشا و تولید آن ها

این پاورپوینت در 33 اسلاید و قابل ویرایش همراه با تصاویر است و شامل موضوعاتی چون تعاریف آلودگی ، انواع آلودگی های آب و علل ایجاد هر یک از عوامل ، انواع کانون آلودگی ، آثار آلودگی فاضلاب ها بر منابع آبی، اثر آلودگی فاضلاب بر رودخانه ها،  مطالعه موردی رودخانه بابلرود و . می باشد

 

قیمت محصول :  15.000 تومان

دانلود پاورپوینت بار معلق و روش های نمونه برداری آن - کد 31

 

پاورپوینت بار معلق و روش های نمونه برداری

این پاورپوینت در 40 صفحه و قابل ویرایش می باشد. از موضوعاتی که در آن بحث شده است می توان به روش های نمونه برداری از بار معلق ،مناسب ترین روش آماري برآورد رسوب معلق ، ويژگي ها، توليد و انتقال مواد رسوبي ، معيارهاي انتخاب وكاربرد دستگاه هاي نمونه برداري رسوب در رودخانه، تصاویری از دستگاههای نمونه بردار و … می باشد.

 

قیمت محصول :  10.000 تومان

نمونه پروژه سد خاکی - کد 30

 

دانلود نمونه پروژه سد خاکی

این پروژه آماده در 150 صفحه است و شامل کلیاتی درباره سدهای خاکی، مشخصات و مبانی طراحی سدهای خاکی، حفاظت از شیب بدنه، روش های کاهش نشت و کنترل آن، نحوه اجرا و تراکم قسمت های مختلف سد خاکی، آب بندی پی، دفترچه محاسبات،  قسمت نرم افزاری پروژه که با نرم افزار Geo-Studio انجام شده حالت آموزشی دارد و همراه با تصاویر نرم افزار است و شامل آنالیز تنش -تغیر شکل سدخاکی، آنالیز حرکت آب در خاک، آنالیز پایداری استاتیکی و دینامیکی شیب، آنالیز دینامیکی سدهای خاکی ناهمگن و برآورد مصالح مصرفی است.

 

قیمت محصول:  30.000 تومان

 

پاورپوینت انتقال رسوب در دریا – مهندسی رسوب - کد 29

 

انتقال رسوب در دریا

در این پاورپوینت تحقیقی به بررسی موضوعاتی از قبیل انتقال رسوب در دریا، انتقال رسوب ناشی از موجهایی که دچار شکستگی شده اند، انتقال رسوب ناشی از موجهای شکسته، روابطه مربوطه، انتقال رسوب به موازات و عمود بر ساحل، تاثیر موج شکن بر رسوبات ساحلی و … پرداخته شده است. 

این پاورپوینت در 43 اسلاید و قابل ویرایش می باشد .

 

قیمت محصول :  15.000 تومان

 

 

 

 

پاورپوینت طرح ساماندهی رودخانه ها - کد 28

طرح ساماندهی رودخانه ها

در این پاورپوینت تحقیقی به بررسی موضوعاتی از قبیل انواع فرسایش رودخانه ای، عوامل موثر بر فرسایش سطحی و توده ای، اهداف اصلاح مسیر و تثبیت رودخانه، روش های مرسوم در اصلاح مسیر و بهسازی رودخانه، راه های کنترل و جلوگیری از تخریب کناره های رودخانه، روش های ساماندهی رودخانه ها، روش حفاظت مستقیم رودخانه، تاثیر پوشش گیاهی، آبشکن ها و انواعش، نمونه ای از طرح های ساماندهی رودخانه های ایران پرداخته شده است

کلیه مقالات استفاده شده در این پاورپوینت که عناوین آنها در زیر آمده است بصورت یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد.

 

1 . بیات الله , حبیب (اندرکنش سازه های آبی و فرسایش ) , دانشگاه صنعتی امیرکبیر , (1379)

2 . هیدرولیک جریان در کانالها و رودخانه ها , پروفسور والتر اچ . گراف و دکتر م . س . آلتینا کار

3 . راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی ,  نشریه شماره 549

4 . مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه ها , نشریه شماره 417

5 . وطن فدا . ج .1369 , مقدمه ای بر اصول طراحی و مشخصات فنی آبشکن ها , مرکز تحقیقات آب جهاد

6- Breusers, H. N. C., Nicollet, G. and H. W. Shen. 1977. Local scour around cylindrical piers. Journal of Hydraulic Research, H. W.  15(3):211-252.

7- Mashahir, M.B. and A.R. Zarrati, 2002. Effect of collar on time development of scouring around rectangular bridge, 5th  International Conference on Hydraulic Science and Engineering, Warsaw, Poland. pp. 50-57.

این پاورپوینت در 45 اسلاید و قابل ویرایش می باشد .

 

قیمت محصول :  15.000 تومان

پاورپوینت شکست هیدرولیکی سد (Dam break) - کد 27

شکست سد

در این پاورپوینت تحقیقی به بررسی موضوعاتی از قبیل توضیح پدیده شکست سد، عوامل ایجاد پدیده شکست سد، بررسی تاثیر خشک یا غیر خشک بودن بستر پایین دست بر امواج شکل گرفته، مکانیزم شکست ناگهانی سد و روابطه مربوطه پرداخته شده است

کلیه مقالات استفاده شده در این پاورپوینت که عناوین آنها در زیر آمده است بصورت یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد.

 1. (Henderson F.M “” Open channel flow “”  Macmillan comp . (1966

2.Chow, V.T (1959), “” Open channel Hydraulic “” MC Graw – Hill , N.Y

3.(French R . “” OPEN – CHANNEL Hydraulic “” Mc Graw – Hill (1996

Dressler,  R.  F.,  (1952),  “Hydraulic  Resistance  Effect  Upon  the  Dam  Break  Function”,4.   Journal  Of  . Research National Bureau Of Standards, 49(3),pp. 217-225.5

یوسف حسن زاده(1383) هیدرولیک شکست سد  . وزارت نیرو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران  .  6

این پاورپوینت در 25 اسلاید و قابل ویرایش می باشد .

 

قیمت محصول :  15.000 تومان

پاورپوینت آبشستگی - کد 26

آبشستگی

در این پاورپوینت تحقیقی به بررسی موضوعاتی از قبیل توضیح انواع آبشستگی، آبشستگی اطراف پایه پل ها، آبشستگی اطراف تکیه گاهها و آبشکن ها و آبشستگی پایین دست تثبیت کننده های بستر پرداخته شده است

کلیه مقالات استفاده شده در این پاورپوینت که عناوین آنها در زیر آمده است بصورت یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد.

 

1 . بیات الله , حبیب (اندرکنش سازه های آبی و فرسایش ) , دانشگاه صنعتی امیرکبیر , (1379)

2 . هیدرولیک جریان در کانالها و رودخانه ها , پروفسور والتر اچ . گراف و دکتر م . س . آلتینا کار

3 . راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی ,  نشریه شماره 549

4 . راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه , نشریه شماره 316 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

5 . مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه ها , نشریه شماره 417

6 . وطن فدا . ج .1369 , مقدمه ای بر اصول طراحی و مشخصات فنی آبشکن ها , مرکز تحقیقات آب جهاد

7- Breusers, H. N. C., Nicollet, G. and H. W. Shen. 1977. Local scour around cylindrical piers. Journal of Hydraulic Research, H. W.  15(3):211-252.

8- Mashahir, M.B. and A.R. Zarrati, 2002. Effect of collar on time development of scouring around rectangular bridge, 5th  International Conference on Hydraulic Science and Engineering, Warsaw, Poland. pp. 50-57

 

این پاورپوینت در ۳۷ اسلاید و قابل ویرایش می باشد .

 

قیمت محصول :  15.000 تومان

پاورپوینت رسوب چسبنده (cohesive sediment) - کد 25

 

رسوب چسبنده

در این پاورپوینت تحقیقی به بررسی موضوعاتی از قبیل تنش برشی بحرانی فرسایش رسوبات چسبنده , بررسی سرعت سقوط رسوبات چسبنده , تنش برشی آستانه نهشته شدن رسوبات چسبنده در غلظتهای مختلف , تاثیر مصالح ریزدانه چسبنده بر راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی, اثر میزان رس بر آبشستگی رسوبات چسبنده با دانه بندی غیر یکنواخت پرداخته شده است

کلیه مقالات استفاده شده در این پاورپوینت که عناوین آنها در زیر آمده است بصورت یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد.

 

1. تنش برشی بحرانی فرسایش رسوبات چسبنده و نقش آنها در طراحی کانالها 

2. بررسی سرعت سقوط رسوبات چسبنده

3. بررسی آزمایشگاهی تنش برشی آستانه نهشته شدن رسوبات سیلتی رسی در غلظتهای مختلف

4. بررسی آزمایشگاهی تاثیر غلظت و زمان بر روند ته نشینی رسوب چسبنده مهدی مفتاح هلقی و وحیده مرتضوی 1391

6. بررسی اثر میزان رس بر آبشستگی رسوبات چسبنده  با دانه بندی غیر یکنواخت 

7. بررسی غلظت تعادلی رسوبات چسبنده در تنشهای برشی مختلف با استفاده از فلوم دوار 

8. The Characterisation of Cohesive Sediment Propertise

9. Numerical Study of Cohesive Sediment Transport in Qeshm Channel

10. Interaction of Suspend Cohesive sediment and Turbulance

 

این پاورپوینت در ۳۷ اسلاید و قابل ویرایش می باشد .

 

قیمت محصول :  20.000 تومان

پاورپوینت شکست سدهای خاکی - کد 45

 

شکست سدهای خاکی

این پاورپوینت مربوط به شکست سدهای خاکی و انجام شده توسط سایت است. این پاورپوینت در 32 اسلاید و قابل ویرایش و شامل مباحث تعریف شکست سد و  اطالاعاتی در آن زمینه، علل خرابی و درصدهای مربوطه، انواع خرابی زکر دلایل و توضیحات مربوط به هریک همراه با عکس و فیلم، تعاریف پایپینگ، نشت آب،رگاب، تخریب پوسته ای شدن، روگذری سد، ترک هیدرولیکی و توضیح روند شکست سد تتون می باشد. همچنین کلیه مقالات استفاده شده در این پاورپوینت که عناوین آنها در زیر آمده است بصورت یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد.

1 . کنترل پدیده رگاب با مسلح نمودن خاک 

2 . ارزیابی موردی تخریب سدهای خاکی بر اثر نشت در بدنه سد 

3 . وفائیان م – 1385 (اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی ) 

4 . مدلسازی آزمایشگاهی شکست سد خاکی بر اثر روگذری آب 

5 . بررسی شکست هیدرولیکی در هسته سدهای خاکی 

6 . بررسی پدیده رگاب از عوامل شکست هیدرولیکی سدهای خاکی 

7 . بررسی احتمال ایجاد رگاب در آبرفت پی سدهای خاکی 

8 . زمان محتمل برای وقوع شکست هیدرولیکی در سدهای خاکی

9 . شکست سد براثر پدیده آبشویی مطالعه موردی 

10 . بررسی روشهای تحلیل شکست سدهای خاکی در اثر روگذری 

11 . مطالعه اندرکنش خاک و آب و عوامل موثر در شکست سدهای خاکی

12. درسهایی از شکست سدهای بزرگ

 

قیمت محصول:20.000 تومان

پاور پوینت طراحی فیلتر در سدهای خاکی (filters in soil dames) - کد 24

 

طراحی فیلتر 

این پاورپوینت مربوط به طراحی فیلتر سدهای خاکی و انجام شده توسط سایت است. این پاورپوینت در 33 اسلاید و قابل ویرایش و شامل مباحث تعریف فیلتر، اهداف طراحی فیلتر، انواع فیلتر، طراحی فیلتر، تاریخچه ضوابط طراحی فیلتر و مراحل طراحی فیلتر می باشد. همچنین کلیه مقالات استفاده شده در این پاورپوینت که عناوین آنها در زیر آمده است بصورت یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد.

 

1. طراحی فیلتر بر اساس استاندارد
2 . ارزیابی کارآیی فیلتر در سدهای خاکی با استفاده از مدلسازی فیزیکی 
3 . بررسی معیار فیلتر برای سدهای خاکی با مصالح هسته مرطوب
4 . تعیین معیار طراحی فیلترهای دانه ای و ژئوتکستایل برای سدهای خاکی و سنگریزه ای
5 . بهینه سازی فیلتر افقی و مایل سدهای خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک 
6 . وفاییان .محمود . سدهای خاکی . 
7 . تعیین معیار طراحی فیلتر سدهای خاکی و سنگریز برای هسته مرکزی متشکل از مصالح با دانه بندی مخلوط
8. کاربری ژئوتکستایل به عنوان فیلتر در سدهای خاکی
Granular Filter Design: Direct or undirect
10. UNDER DRAINAGE AND FILTER DESIGN

 

قیمت محصول:20.000 تومان

پاورپوینت مکان یابی سد زیرزمینی با GIS - کد 23

پاورپوینت مکان یابی سد زیرزمینی با GIS

این پاورپوینت در 28 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و شامل مقدمه و مباحثی چون فواید احداث سدهای زیرزمینی و تعریف سد زیرزمینی ، احداف احداث سدهای زیرزمینی، مزایای سد زیرزمینی ، کاربرد GIS ، فاکتورهای مکان یابی سد زیرزمینی، مراحل مکان یابی سد با GIS، روش AHP  و DSS و  … می باشد.

همچنین کلیه مقالات استفاده شده در این پاورپوینت در یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد.

 

قیمت محصول :  20.000 تومان

 

پاورپوینت کاویتاسیون در سرریز و سیستم های هوادهی و ملاحظات طراحی - کد 22

 

پاورپوینت کاوریتاسیون در سرریز و سسیستم های هوادهی و ملاحظات طراحی

این پاورپوینت در 33 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و شامل مباحث زیر است:

۱ شکل گیری کاویتاسیون 

۲ محل وقوع کاویتاسیون 

۳ بررسی کاویتاسیون روی سرریزها

۴ منشا حفره ها و پدیده کاویتاسیون روی سرریزها

۵ فاکتورهای موثر در کاویتاسیون

۶ مکانیزم خسارت های ناشی از کاویتاسیون روی سرریزها

۷ خسارت های ناشی از کاویتاسیون

۸ راههای مقابله با کاویتاسیون

۹ هوادهی و انواع آن

۱۰ مشکلات و محدودیت های هوادهی

 

قیمت محصول : ۱۵,۰۰۰ تومان

 

 

دانلود پاورپوینت سرریزهای گابیونی - کد 21

 

پاورپوینت سرریزهای گابیونی

این پاورپوینت در 53 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و در آن 3 مقاله انگلیسی با موضوعات زیر به کار رفته است.

1- استهلاک انرژی روی سرریزهای پله ای گابیونی

2- اثر متقابل جریان سطح آزاد، جریان های نفوذی و حفره

3- مطالعه آزمایشگاهی استهلاک انرژی روس سرریز گابیونی با ارتفاع کم

با خرید این محصول، پاورپوینت و مقالات استفاده شده و ترجمه قسمت هایی که در پاورپوینت هست را در یک فایل زیپ دانلود خواهید کرد.

لیست مقالات انگلیسی استفاده شده:

1-EXPERIMENTAL STUDY OF ENERGY DISSIPATION OVER STEPPED GABION SPILLWAYS WITH LOW HEIGHTS, SALMASI et al. 2012. IJST, Transactions of Civil Engineering, Vol. 36, No. C2, pp 253-264.

2-Energy Dissipation over Stepped Gabion Weir.   Ayush Vashisth ,   International Journal of Dynamics of Fluids. ISSN 0973-1784 Volume 13, Number 1 (2017), pp. 153-159 .

3- Gabion Stepped Spillway: Interactions between Free-Surface, Cavity, and Seepage Flows. Gangfu Zhang and Hubert Chanson, Journal of Hydraulic Engineering. 2016.

 

قیمت محصول : 20000 تومان

پاورپوینت پهنه بندی خطر سیل با استفاده از HEC-RAS در محيط GIS و تأثير تغييرات ضريب زبری مانینگ در سیلاب دشت­ها در مناطق با آب و هواي نیمه خشک - کد 20

دانلود پاورپوینت پهنه بندی خطر سیل با استفاده از HEC-RAS در محيط GIS و تأثير تغييرات ضريب زبری مانینگ در سیلاب دشت­ها در مناطق با آب و هواي نیمه خشک

 

این پاورپوینت در 27 اسلاید قابل ویرایش و ترجمه مقاله انگلیسی Flood hazard zoning using HEC-RAS in GIS environment
and impact of manning roughness coefficient changes on flood zones in Semi-arid climate  است.

ترجمه مقاله مذکور نیز به همراه فابل پاورپوینت و دیگر مقالات استفاده شده به صورت یک فایل زیپ در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

قیمت محصول: 20000 تومان

 

نمونه پروژه سد خاکی انجام شده با نرم افزار ژئواستودیو (geo studio) - کد 19

 

نمونه پروژه سد خاکی انجام شده با نرم افزار ژئواستودیو (geo studio)

این پروژه شامل تحلیل تنش-تغییر شکل sigma/w، آنالیز حرکت آب در خاک seep/w(بدست آوردن خط فریاتیک و دبی جریان نشت داخل بدنه سد در دو حالت با و بدون دیواره سپری)، آنالیز پایداری استاتیکی و دینامیکی شیب slope/w(در حالات نشت دائم و افت ناگهانی سطح آب مخزن) می باشد.

 

قیمت  :  30.000 تومان

 

 

دانلود پک آموزشی ssiim - کد 18

 

دانلود پک آموزشی ssiim

این مجموعه شامل آموزش ssiim و 4 فیلم آموزش یک ساعته، فایل متلب درست کردن bedrough و kordina به همراه دو مثال آموزشی می باشد.

 

قیمت محصول :  150.000 تومان

 

دانلود پاورپوینت سیستم های انحراف آب - کد 17

 

دانلود پاورپوینت سیستم های انحراف آب

این پاورپوینت در 40 صفحه و قابل ویرایش می باشد و شامل مباحثی چون سدهای انحرافی و اجزای اصلی آن، نیروهای وارد بر سد انحرافی، بند انحرافی و مجرای تخلیه رسوب، دیوارها و کف بندهای آب بند ، عملیات ساماندهی و تاسیسات حذف رسوب ، قسمت های مختلف بند انحرافی، اشکالات بندهای انحرافی، انواع بندهای انحرافی و توضیحات هر نوع، نردبان ماهی و انواعش، بازشدگی قائم، بند نردبان ماهی، کالورت ماهی و انواع قفل ها و توضیحات هریک است.

 

قیمت محصول :  10.000 تومان

 

 

 

 

دانلود مجموعه مقالات مرتبط با رسوب چسبنده(cohesive sediment) - کد 16

دانلود مجموعه مقالات مرتبط با رسوب چسبنده(cohesive sediment)

این مجموعه شامل بیست مقاله به عناوین زیر است:

1- تنش برشی بحرانی فرسایش رسوبات چسبنده و نقش آن در طراحی کانال های روباز

2- تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب چسبنده از سیفون معکوس با ایجاد موج ناگهانی

3- پروفیل های آبشستگی پایین دست دریچه کشویی در رسوبات چسبنده

4- بررسی غلظت تعادلی رسوبات چسبنده در تنش های برشی مختلف با استفاده از فلوم دوار

5- تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب چسبنده از مجاری تحت فشار  با استفاده از موج مثبت پایین دست

6- بررسی شرایط آستانه حرکت رسوبات غیرچسبنده در کانالهای روباز دارای شیب ملایم و مقطع مستطیلی

7- بررسی سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

8- بررسی تاثیر شیب بستر بر روی حرکت رسوبات غیرچسبنده در کانال ها و آبراهه های با شیب ملایم

9- بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب بر تنش بحرانی ته نشینی رسوبات چسبنده

10- بررسی آزمایشگاهی اثر رس بر آبشسستگی رسوبات چسبنده با دانه بندی غیر یکنواختپ

11- بررسی آستانه ته نشینی رسوبات چسبنده معلق با استفاده از فلوم دایره ای

12- بررسی آزمایشگاهی تنش برشی آستانه نهشته شدن رسوبات سیلتی- رسی در غلظت های مختلف 

13- بررسی آزمایشگاهی تاثیر غلظت های مختلف پساب شهری بر نرخ ته نشینی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار

14- بررسی آزمایشگاهیتاثیر غلظت و زمان بر روند ته نشینی رسوب چسبنده 

15- wave inducedFluidization of cohesive sediment beds

16- the characterisation of cohesive sediment properties

17-   seasonall neap-spring and tidal variation of cohesive ,  sediment concentraition on the Scheldt Estuary

18- Numerical study of cohesive sediment transport in qeshm channel

19- interaction of suspended cohesive sediment and turbulence

20- بررسی آزمایشگاهی تاثیر مصالح ریزدانه چسبنده بر راندمان حوضچه های رسوبگیر گردابی

 

قیمت محصول :  15.000 تومان

دانلود پاورپوینت ضربه قوچ (water hammer) - کد 15

دانلود پاورپوینت ضربه قوچ (water hammer)

این پاورپوینت بسیار جامع در 43 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و شامل موضوعاتی اعم از مقدمه، تاریخچه ضربه قوچ، شکل گیری ضربه ی قوچ، دلایل احتمالی ایجاد ضربه قوچ، خطرات ضربه قوچ، راه های کاهش فشار ناگهانی از پدیده ضربه قوچ بخصوص در زمان خاموش شدن پمپ،  نکات ضروری، کنترل ضربه قوچ با پیش بینی اولیه در طراحی، تجهیزات و روشهای اولیه پیشگیری از اثرات ضربه قوچ، مخزن موج گیر و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد می باشد.

قیمت محصول :  12.000 تومان

دانلود پاورپوینت سرریز نیلوفری لاتین (glory spillway) - کد 14

 

دانلود پاورپوینت سرریز نیلوفری لاتین (glory spillway)

این پاورپوینت به صورت لاتین و قابل ویرایش و در 31 اسلاید می باشد.

هزینه خرید محصول :  10.000 تومان

دانلود پاورپوینت روش های آبگیری از رودخانه - کد 13

 

دانلود پاورپوینت روش های آبگیری از رودخانه

این پاورپوینت در 30 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و تصاویر متعددی دارد. و در آن مباحثی از جمله مقدمه ای بر بحث، اهداف طراحی آبگیرها، اهداف آبگیری از رودخانه، انواع روش های آبگیری از رودخانه، آبگیری مستقیم از رودخانه، اطلاعات  لازم جهت طراحی آبگیر مستقیم از رودخانه، خصوصیات محل آبگیر از رودخانه، مکان یابی و جانمایی دهانه آبگیر، آبگیری با استفاده از بند انحرافی، اجزای آبگیر کوچک، اجزای آبگیر معمولی، اجزای آبگیر بسیار بزرگ، آبگیری با استفاده از ایستگاه پمپاژ، آبگیر شناور، برج آبگیر ، مشکلات آبگیری به روش پمپاژ و آبگیری توسط کف ریزها می باشد.

 

قیمت محصول :  15.000 تومان

 

دانلود پاورپوینت رسوبگذاری در مخازن سدها - کد 12

 

دانلود پاورپوینت رسوبگذاری در مخازن سدها

این پاورپوینت در 21 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و در آن موضوعاتی چون مقدماتی درباره رسوبگذاری در مخازن، ورود و ته نشینی رسوب، فرسایش سطحی و تلفات خاک، تئوری توان جریان واحد، ته نشینی رسوب در مخزن، جرم مخصوص مواد ته نشین شده، روش های بهره برداری مخزن، بررسی رسوب در مخزن، توزیع رسوب در مخزن، طبقه بندی مخازن تراز کاهی پایین دست، حفظ ظرفیت مخزن و اقدامات لازم، عوامل تاثیرگذار بر عبور رسوب از مخزن و روشهای بازیافت ظرفیت مخزن می باشد.

 

قیمت محصول :  12.000 تومان

دانلود نمونه پروژه درس تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - کد 11

 

دانلود نمونه پروژه درس تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

در این پروژه آب گرم و سرد مصرفی، سایزینگ لوله های آب مصرفی، سایزینگ لوله های رایزر آب گرم و سرد، محاسبه بار حرارتی هال و پذیرایی و … ، طراحی رادیاتورها، انتخاب مشعل ، حجم منبع انبساط  و انتخاب پمپ محاسبه شده است. (پلان ها ضمیمه است)

هزینه خرید محصول :  18.000 تومان

دانلود پاورپوینت عایق ساختمانی - کد 10

 

دانلود پاورپوینت عایق ساختمانی

این پاورپوینت در 67 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و تصاویر متعددی دارد. و در آن مباحثی از جمله تعریف و تقسیم بندی عایق ها، انواع عایق کاری و توضیحات مفصل درباره هرکدام، شیوه اجرای هر نوع از عایق ها،  عایق کاری در و پنجره ها،  مصالح عایق و سیستمهای عایقکاری، عایق های پتویی، پاشیدنی، عایق های پشم سنگ، ویژگی های آن ها، عایق کاری کف ها و موجود است.

 

قیمت محصول :  10.000 تومان

مجموعه مقالات مرتبط با مهندسی رودخانه - کد 9

 

مجموعه مقالات مرتبط با مهندسی رودخانه

11 مقاله با موضوعات مرتبط با مهندسی رودخانه به صورت تکی و پکیج قابل ارائه است.
 1. سیل یکی از مخاطرات دریایی
 2. حفاظت خاک با مدیریت پوشش گیاهی جهت پایدارسازي شیب ها در محدوده شهري با رویکرد اجتماعی و زیستمحیطی
 3. بررسی حرکت رسوبات بار بستر در رودخانه های شنی با استفاده از دیاگرام شیلدز (مطالعه موردی رودخانهبابلرود(
 4. مقایسه عملکردسازه های اصلاح کننده الگوی جریان در قوس ها
 5. بررسی تاثیر ساماندهی رودخانه بر توسعه پایدار شهری
 6. مقایسه مدل های ارزیابی نیاز زیست محیطی رودخانه ها
 7. هندسه هیدرولیکی بازه ای رودخانه های پیجان
 8. آستانه استغراق در سرریز لبه پهن گابیونی با شیب کناري
 9. ارائه روش جدیدی از از روندیابی ماسکینگام برای رودخانه های چند شاخه ای
 10. تأثیر زاویه ی پایداری مصالح بستر  بر هندسه کانالهای آبرفتی
 11. حل عددی معادله دیفیوژن با استفاده از روش کالوکیشن موجکی با موجک هار

 

قیمت محصول :  10.000 تومان

دانلود پکیج مقالات مرتبط با آبشستگی، آبشکن ، مطالعه عددی با نرم افزارهای ssiim و FLow 3D - کد 8

دانلود پکیج مقالات مرتبط با آبشستگی، آبشکن ، مطالعه عددی با نرم افزارهای ssiim و FLow 3D

این پکیج شامل 19 مقاله زیر است .

 • تعیین محل و میزان حداکثرآبشستگی اطراف آبشکن باز با استفاده از نرم افزار FLOW-3D
 • مدلسازي عددي آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه پل و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي
 • شبیه سازی عددی الگوی جریان متلاطم و آبشستگی موضعی بستر در اطراف سری آبشکنهای قائم و زاویه دار بامدل عددی FLOW-3D
 • شبیه سازی عددی الگوی جریان اطراف آبشکن T شکل در کانال مستقیم با استفاده از مُدل SSIIM
 • شبيه سازي عددي جريان اطراف تك آبشكن مستغرق در كانال مستقيم شيبدار FLOW3D با استفاده از نرم افزار
 • شبیه سازی عددی جریان متلاطم و آبشستگی موضعی بستر اطراف یک آبشکن با مدل عددی Flow 3D
 • شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان اطراف آبشکن های عمود بر ساحل و مایل با در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلف
 • مطالعه عددي الگوي جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن شکل T مستقر در قوس 90 درجه با بستر تعادل یافته
 • مطالعه عددي اثر موقعیت آبشکن T شکل بر قدرت جریان ثانویه با استفاده از نرم افزار SSIIM
 • شبیه سازی عددی الگوی جریان متلاطم و آبشستگی موضعی بستر در اطراف آبشکن قائم و زاویه دار با مدل عددی FLOW-3D
 • شبیه سازي سه بعدي آبشستگی اطراف پایه هاي پل در تنگ شدگی هاي طولانی با استفاده از مدل عددي SSIIM
 • مقایسه آزمایشگاهی مؤلفه های سه بعدی سرعت جریان پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه با بستر صلب با نتایج نرم افزار Flow-3D
 • شبيه سازي عددي شكل گيري توپوگرافي بستر در قوس با آبگير جانبي با مدل عددي SSIIM 2
 • مدلسازي عددي آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه پل و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي
 • شبیه سازي عددي آبشستگی اطراف آبشکنهاي سرکج
 • شبیه سازی عددی الگوی جریان اطراف آبشکن T شکل در کانال مستقیم با استفاده از مُدل SSIIM
 • مطالعه عددي الگوي آبشستگی در کانال قوسی با استفاده از نرم افزار Flow-3D
 • شبيه سازي عددي جريان اطراف تك آبشكن مستغرق در كانال مستقيم شيبدار با استفاده از نرم افزار FLOW3D
 • شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان اطراف آبشکن های عمود بر ساحل و مایل با در نظر گرفتن شرایط مرزی مختلف

مقالات به صورت تکی هم قابل ارائه است.

قیمت محصول :  20.000 تومان

دانلود پکیج مقالات ضربه قوچ ( چکش آبی، water hammer) - کد 7

مجموعه مقالات مرتبط با موضوع ضربه قوچ یا چکش آبی (water hammer)

1.بررسي پديده ضربه قوچ در ايستگاههاي پمپاژ

2.بررسی اثر جنس لوله ها در امواج حاصل از ضربه قوچ با استفاده از نرم افزار water hammer

3.بررسي عددي پديده ضربه قوچ در لوله هاي فايبرگلاس با استفاده از نرم افزار فلوئنت

4.بررسی آلودگی آب آشامیدنی در خطوط لوله براثر ضربه قوچ

5.بزرسی پدیده ضزبه قوچ در ایستگاههای پمپاص و خطوط انتقال آبزسانی

6.بکارگیری انرژی ضربه قوچ در سیستم های انتقال آب

7.شبیهسازي عددی پدیده ضربھ قوچ در جریان آرام درون یک لوله

8.حل عددی معادلات ضربه قوچ با استفاده از روش پخش موج تغییر یافته

9.شبيه سازي چکش آبی و مخزن موجگير در نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي با مدل – HAMMER ؛ مطالعه موردي نيروگاه تلمبه ذخيره اي سد آزاد

10.استفاده از تجهيزات مناسب جهت مقابله با پديده ضربه قوچ

11.طراحی بهینه مخازن موج گیر دیفرانسیلی

12.شبیه سازي عددي ضربه قوچ در یک خط لوله با استفاده از روشدینامیک سیالات محاسبات

 

قیمت محصول :  20.000 تومان

 

دانلود پاورپوینت انواع جریان در خم ها - کد 6

پاورپوینت انواع جریان در خم ها

این پاورپوینت در 30 اسلاید و قابل ویرایش است و شامل موضوعاتی از قبیل انواع جریان در خم ها ،ویژگی جریان در خم ها و روابط مربوطه،تلفات انرژی در خم ها،  جریان فوق بحرانی و زیر بحرانی در خم ها است

قیمت محصول :  10.000 تومان

دانلود پاورپوینت واشلود (wash load) - کد 5

پاورپوینت Wash load

این پاورپوینت دارای تعاریف اولیه ، دینامیک wash laod ، تخمین میزان wash load ، تاثیر حضور washload بر انتقال بار بستر می باشد. 

کلیه مقالات مرتبط با این پاورپوینت و در رابطه با موضوع wash load در یک فایل زیپ در اختیار شما قرار می گیرد .

لیست مقالات به شرح زیر است:

 1.Colby, B. R., “Fluvial Sediments—A Summary of Source, Transportation, Deposition, and Measurement of Sediment Discharge,” USGS Bulletin 1181- A, 1963.

 1. Einstein, H. A., Anderson, A. G., and Johnson, J. W., “A Distinction Between Bed-Load and Suspended Load in Natural Streams,” Trans. American Geophysical Union, Vol. 21, pt. 2, 1940, pp. 628-633
 2. N.;. Khullar., c.head. Transpoet of fines/ wash load through channel. 2007. hydrology journal: 30., pp 1-21.
 3. To cite this article: N. K. Khullar MISH , Dr. U. C. Kothyari MISH & Dr. K. G. Ranga Raju FISH. (2007) BED LOAD TRANSPORT IN THE PRESENCE OF WASH LOAD TRANSPORT, ISH Journal of Hydraulic Engineering, 13:1, 106-122.
 4. D.S. Biedenharn.2006. WASH LOAD/BED MATERIAL LOAD CONCEPT IN REGIONAL SEDIMENT MANAGEMENT. PROCEEDINGS of the Eighth Federal Interagency Sedimentation Conference (8thFISC), April2-6.
 5. S. woo., y. julien.,m.asce., v. richardson., f. asce. 1994. wash load and fine sediment load.\

 

قیمت محصول :  15.000 تومان

دانلود پاورپوینت ویژگی های تخلیه ی آبگیر مدور جانبی در کانالهای باز - کد 4

دانلود پاورپوینت ویژگی های تخلیه ی آبگیر مدور جانبی در کانالهای باز

 

پاورپوینت ویژگی های تخلیه ی آبگیر مدور جانبی در کانال های باز 

این پاور پوینت در 31 اسلاید و قابل ویرایش می باشد.

 

قیمت محصول :  10.000 تومان

پاورپوینت شبیه سازی عددی مساله شکست سد با استفاده از رویکرد تطبیقی شبکه سازی بهمراه قسمتی از کتاب کانالهای باز هندرسون- کد 3

پاورپوینت شبیه سازی عددی مساله شکست سد با استفاده از رویکرد تطبیقی شبکه سازی بهمراه قسمتی از کتاب کانالهای باز هندرسون

 

این پاورپوینت جامع در 29 صفحه و قبل ویرایش می باشد و شامل مطالب زیر است.

·چکیده مقاله

·مقدمه مقاله

·برنامه ریزی برای آزمایش

·شرایط آزمون

·مدل عددی

·روش انطباق شبکه

·نتایح و مقایسه ها

·نتیجه گیری

·خلاصه ای از بخش شکست سد کتاب هندرسون

·منابع

 

قیمت:  10.000 تومان

 

 

دانلود پاورپوینت کاربرد سنجش از دور و GIS در کنترل کیفیت آب- کد 2

دانلود پاورپوینت کاربرد سنجش از دور و GIS در کنترل کیفیت آب

پاورپوینت  کاربرد سنجش از دور و GIS در کنترل کیفیت آب

این پاورپوینت در 33 اسلاید قابل ویرایش است و ترجمه مقاله Use of Remote Sensing and GIS in Monitoring Water Quality می باشد.

ترجمه مقاله و پاورپوینت در یک فایل زیپ قابل دانلود می باشد.

قیمت: 20000 تومان

 

 

دانلود پاورپوینت بررسی پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش با بستر زبر و پله ناگهانی وبررسی پدیده کاویتاسیون در هیدروتوربین ها - کد 47

دانلود پاورپوینت بررسی پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش با بستر زبر و پله ناگهانی وبررسی پدیده کاویتاسیون در هیدروتوربین ها

پاورپوینت بررسی پدیده کاویتاسیون در حوضچه آرامش  با بستر زبر و پله ناگهانی وبررسی پدیده کاویتاسیون در هیدروتوربین ها

این پاورپوینت در 62 اسلاید و قابل ویرایش می باشد.

 در این پاورپوینت از ترجمه 3 مقاله انگلیسی به شرح زیر استفاده شده است:

1- Cavitation Inception in Crossflow Hydro Turbines

2- An Experimental Study of Hydraulic Jump in a
Gradually Expanding Rectangular Stilling Basin
with Roughened Bed

3- Flow characteristics of the hydraulic
jump in a stilling basin with an abrupt
bottom rise

با خرید این محصول پاورپوینت و مقالات استفاده شده را در یک فایل زیپ دانلود خواهید کرد.

قیمت محصول: 20000 تومان 

پروژه مخازن موج گیر (surge tank) به زبان متلب در دو حالت با اصطکاک و بدون اصطکاک - کد 50

کاهش  نیرو در توربین یا بسته شدن آن باعث ایجاد فشار های زیاد در لوله های پنستاک میشود که این فشار می تواند باعث تخریب لوله های پنستاک گردد. مخزن موج گیر برای پیش گیری از این امر ساخته می شود.

در این پروژه ابتدا دبی، مساحت مخزن موج گیر، ضریب زبری (لاندا)، ضریب اصطکاک (fs)، طول لوله، قطر لوله و Qp به عنوان ورودی در برنامه متلب داده می شود و با کد نوشته شده خروجی ها در دو حالت با اصطکاک و بدون اصطکاک به دست می آید.

کد محصول : 4

قیمت محصول:20.000 تومان

ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی به روش رانگ کوتا به زبان متلب - کد 49

ترسیم نیمرخ سطح آب در جریان متغیرمکانی با افزایش دبی روش رانگ-کوتا

در این پروژه به روش برنامه نویسی متلب ابتدا مشخصات کانال را فراخوانی میکند سپس مختصات بحرانی کانال مانند Yc و Qc را محاسبه و سپس دبی در واحد عرض Qx را فراخوانی میکند و نهایتا پروفیل سطح آب را به صورت نمودار در خروجی نمایش میدهد. این پروژه مربوط به جریان متغیر تدریجی است. برای خرید این محصول میتوانید با بخش مدیریت سایت از طریق ایمیل یا شماره زیر تماس بگیرید.

کد محصول : 2 

قیمت :  ۳۰,۰۰۰  تومان

ترسیم پروفیل سطح آب در جریان متغیر مکانی با افزایش دبی به روش هیندز در متلب - کد 48

جریان متغیر مکانی با دبی افزاینده به روش هیندز 

در این پروژه به روش برنامه نویسی متلب ابتدا مشخصات کانال را فراخوانی میکند سپس مختصات بحرانی کانال مانند Yc و Qc را محاسبه و سپس دبی در واحد عرض Qx را فراخوانی میکند و نهایتا پروفیل سطح آب را به صورت نمودار در خروجی نمایش میدهد. این پروژه مربوط به جریان متغیر تدریجی است. برای خرید این محصول میتوانید با بخش مدیریت سایت از طریق ایمیل یا شماره زیر تماس بگیرید.

 

کد محصول : 3

قیمت محصول:20.000 تومان

 

پاورپوینت کاویتاسیون در سرریز و سیستم های هوادهی و ملاحظات طراحی - کد 1

پاورپوینت کاوریتاسیون در سرریز و سسیستم های هوادهی و ملاحظات طراحی

این پاورپوینت در 33 اسلاید و قابل ویرایش می باشد و شامل مباحث زیر است:

۱ شکل گیری کاویتاسیون 

۲ محل وقوع کاویتاسیون 

۳ بررسی کاویتاسیون روی سرریزها

۴ منشا حفره ها و پدیده کاویتاسیون روی سرریزها

۵ فاکتورهای موثر در کاویتاسیون

۶ مکانیزم خسارت های ناشی از کاویتاسیون روی سرریزها

۷ خسارت های ناشی از کاویتاسیون

۸ راههای مقابله با کاویتاسیون

۹ هوادهی و انواع آن

۱۰ مشکلات و محدودیت های هوادهی

 

قیمت محصول : ۱۵,۰۰۰ تومان