جستجوی دسته : مهندسی محیط زیست

نرم افزار مدل رایانه ای ارزیابی آثار زیست محیطی سدها تهیه شد

نرم افزار مدل رایانه ای ارزیابی آثار زیست محیطی سدها تهیه شد

مدیر کل دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران از تهیه نرم افزار مدل رایانه ای ارزیابی آثار زیست محیطی سدها خبر داد. به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، مهندس "محمدتقی توکلی" در کارگاه آموزشی "نرم افزار مدل رایانه ای ارزیابی آثار زیست محیطی سدها"، به اهداف تهیه این نرم افزار اشاره کرد و گفت: پروژه تهیه مدل رایانه ای ارزیابی آثار زیست محیطی سدها و سازه های آبی به عنوان یکی از محورهای طرح مدیریت کیفی آب توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان کارفرما از سال 1383 با هدف یکپارچه سازی مقیاس، روش، دقت و صحت مطالعه ارزیابی آثار زیست محیطی سدها و سازه های آبی، برای انجام به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس واگذار شد که نتایج مربوط از طریق نمایندگان این شرکت، در همین کارگاه ارایه خواهد شد. وی در ادامه به دستاوردهای مهم این پروژه اشاره کرد و افزود: طراحی روش جامع ارزیابی آثار زیست محیطی سدها و سازه‌های آبی، بررسی و پیشنهاد مدل های ریاضی و تجربی به منظور پیش‌بینی میزان تغییر زیست محیطی، تعیین معیار و نحوه کمی کردن آثار پیامدهای زیست محیطی و تهیه سامانه رایانه‌ای ارزیابی آثار زیست محیطی سدها و سازه‌های آبی، از دستاوردهای مهم این پروژه هستند. توکلی، سپس درباره اهمیت سدسازی گفت: با در نظر گرفتن نقش محوری آب در برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور، مهار سیلاب ها و آب های جاری، احداث سد همواره از اقدام های اساسی و زیربنایی محسوب شده و برای نیل به خود‌کفایی اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اجتناب ناپذیر دانستن ساخت سد در کشورهای خشک و نیمه خشک مثل ایران، به برخی از پیامدهای سدسازی اشاره کرد و افزود: احداث سد افزون بر اینکه دارای منافع و فواید اقتصادی از قبیل کنترل سیلاب، تامین آب شرب، تامین آب کشاورزی، تولید برق، مصارف صنعتی و پرورش آبزیان و جنبه‌های تفریحی و گردشگری است، زیان ها و پیامدهای منفی نیز دارد. وی این پیامدها را شامل کاهش حجم مخزن در اثر تجمع رسوب، بوی نامطبوع و کیفیت پایین آب برای مصارف مختلف، ورود سم و کودهای آلی و مصنوعی به سدها، تخلیه فاضلاب به پشت سدها، تجاوز به حریم رودخانه‏ها، برداشت مصالح توسط سازمان ها، ارگان ها و نهادها و شرکت های خصوصی، لایه بندی حرارتی در سدها به دلیل لحاظ نکردن ملاحظه زیست محیطی در مرحله طراحی، کاهش شدید آب در پایین دست سدها و بر هم خوردن اکوسیستم منطقه، زه دار و شور شدن اراضی، زیرآب رفتن سکونتگاه ها و اراضی کشاورزی و جابه جایی مردم برشمرد. توکلی سپس گفت: در نتیجه برای اینکه بتوانیم آثار و پیامد های منفی زیست محیطی احداث سد را کاهش دهیم و از منابع به طور بهینه استفاده کنیم، باید مطالعه ارزیابی آثار زیست محیطی سدها و سازه های آبی را به طور دقیق و همه جانبه انجام دهیم. وی افزود: در این مطالعه ها پیش‌بینی آثار فعالیت ها و عملکردهای پروژه ها بر محیط زیست "فیزیکی و شیمیایی"، "بیولوژیک"، محیط زیست انسانی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) و به طور کلی ارزیابی سیستماتیک پیامدهای پروژه ها، برنامه‌ها و طرح ها بر اجزای مختلف محیط‌ زیست در تمام مراحل اجرا و بهره برداری به عمل می آید و پس از مرحله بهره برداری و تا آخر عمر سازه نیز باید برنامه پایش و مدیریت زیست محیطی به اجرا در آمده و عملیاتی کردن برنامه مدیریت زیست محیطی تدوین شده نیز مورد نظارت و بازرسی از دیدگاه زیست محیطی قرار گیرد. مدیر کل دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه درباره تاریخچه مطالعه های زیست محیطی طرح های سدسازی گفت: در کشورهای توسعه یافته و بعضی کشورهای در حال توسعه، حدود سه دهه است که این اقدام انجام می‌گیرد و در کشور ما نیز براساس مصوبه شورای عالی محیط‌ زیست، این کار از سال 76 شروع شده است و در خصوص تعدادی از طرح های توسعه منابع آب که دارای مشخصه و شرایط تعیین شده است، مطالعه ارزیابی آثار زیست‌محیطی انجام شده که مطالعه های انجام شده دارای کیفیت‌های متفاوتی هستند. توکلی با بیان اینکه بسیاری از سدهای کشور هم اکنون با دارا بودن گزارش ارزیابی زیست‌محیطی، معضلات عمده‌ای را بر محیط ‌زیست خود تحمیل کرده اند، گفت: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت یک چالش و مشکل اصلی در زمینه فرآیند و چگونگی تهیه گزارش ارزیابی محیط زیست در ایران وجود دارد. وی به برخی از این چالش ها اشاره کرد و گفت: چالش های مهم این بخش شامل عدم استفاده از نتایج مطالعه آمایش سرزمین قبل از انجام مطالعه ارزیابی آثار زیست محیطی، عدم درگیری بسیاری از گروه های متخصص در ارزیابی، عدم تخصیص بودجه مناسب، عدم مطالعه کافی در زمینه های تعیین حداقل نیاز آبی، بررسی لایه بندی حرارتی کیفیت آب مخزن سد، تغذیه گرایی کیفیت آب مخزن، مدیریت کیفیت آب مخزن سد،تعیین میزان خودپالایی رودخانه، تحلیل صحیح اقتصادی طرح به ویژه از دیدگاه ارزش های زیست محیطی و مشارکت مردمی و آگاهی از نظر تمام ذینفعان و عدم کنترل و پایش اجرایی پس از تصویب مطالعه و فقدان قوانین، استانداردها، ضوابط و مقررات پشتیبان و روش های هماهنگ و غیر سلیقه ای در ارزشیابی آثار زیست محیطی طرح های توسعه است. توکلی سپس افزود: برای برطرف کردن بخشی از معضلات یاد شده در حیطه وزارت نیرو، اقدام هایی از قبیل بازنگری شرح خدمات مطالعه ارزیابی آثار زیست محیطی سدها و سازه های آبی مشمول ارزیابی زیست محیطی از سوی دفتر فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تهیه و تدوین استانداردهای زیست محیطی مربوط و تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی آب و آبفا و طرح مدیریت کیفی منابع آب انجام پذیرفته است. در ادامه این کارگاه آموزشی - تخصصی، مهندس "میترا توفیق" مدیر بخش محیط زیست شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، درباره " لزوم نگرش های جدید در مطالعه محیط زیست و اقدام های شرکت مهاب قدس" و ضرورت انجام مطالعه و تشریح خدمات ارایه شده در پروژه مدل رایانه ای، سخنرانی کرد. همچنین سخنرانی های علمی " مبانی نظری و روش شناسی تدوین مدل رایانه ای " توسط مهندس "میترا البرزی منش" کارشناس مسئول پروژه، "برنامه نویسی رایانه ای مدل" توسط دکتر "امیرحسین جاوید" و "آشنایی با نحوه کاربرد مدل رایانه ای" توسط مهندس "بهناز خدابخشی" ارایه شد. در بخش پایانی کارگاه نیز پنل کارشناسی پرسش و پاسخ با حضور نمایندگانی از شرکت های کارفرما و مشاور پروژه و کارشناسان صنعت آب و محیط زیست برپا شد. این کارگاه آموزشی توسط دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس و با هدف ارایه مبانی نظری و روش شناسی تدوین مدل رایانه ای ارزیابی آثار زیست محیطی سدها، رویکرد نرم افزاری در مقوله ارزیابی آثار زیست محیطی، معرفی و ارایه نرم افزار مدل و تبادل نظر کارشناسی و با حضور جمعی از مدیران و متخصصان آب و محیط زیست برگزار شد و کارفرما و مشاور طرح به ارایه دیدگاه ها و گزارش عملکرد خود پرداختند.

اقتصاد محیط زیست چیست؟

اقتصاد محیط زیست چیست؟

اقتصاد و محیط زیست       Economy And Environment

اقتصاد محیط زیست به طور کلی رابطه بین آثار اقتصاد بر محیط زیست و آثار محیط زیست بر اقتصاد را بررسی می‌کند.اقتصاد و محیط زیست، از طریق دو جریان با یکدیگر در ارتباط هستند. منابع تجدیدپذیر و پایان‌پذیر در حال حرکت از محیط زیست به سوی اقتصاد هستند و از سوی دیگر، اغلب پسماندهای محصولات که به وسیلهٔ فعالیت‌های اقتصادی تولید می‌شوند، در حال حرکت از اقتصاد به محیط زیست هستند. هنگامی که جریانات مواد و ضایعات از ظرفیت و قابلیت واقعی محیط تجاوز می‌کند، ظرفیت منابع طبیعی و زیست‌محیطی کاهش می‌یابد. جریان سریع منابع پایان پذیر به درون چرخه اقتصادی این خطر را به وجود می‌آورد که ذخیره منابع پایان‌پذیر ممکن است سریعتر تمام شود.

 

اقتصاد محیط زیست ، شاخه ای متمایز از علم اقتصاد است كه ارزش های مربوط به هر دو موضوع اقتصاد و محیط زیست را با هم در نظر میگیرد و گزینه هایی جدید را بر پایه این ارزش ها مطرح مینماید. هدف اصلی آن ایجاد موازنه بین فعالیت های اقتصادی و اثرات زیست محیطی آنها با در نظر گرفتن همه هزینه فایده های مربوط به آنهاست. اصول نظری اقتصاد محیط زیست از این جهت طراحی شده است كه  ارزش پولی و مبادله ای و هزینه های آلودگی و تخریب منابع محیط زیستی را محاسبه نماید ، كاری كه مدل های رایج اقتصادی ، از انجام آن ناتوان هستند.

  

 اهمیت اقتصاد محیط زیست:

۱-اهمیت مسایل و مشكلات زیست محیطی از یك سو و ضرورت پیشبرد توسعه اقتصادی از سوی دیگر ، رویكرد نوینی را برای تلفیق همه جانبه توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست، پیش روی محافل علمی و كارشناسی جهان قرار داده است.                                                                                                                                          

۲-یكی از مهمترین دلایل استفاده نامعقول از منابع زیست محیطی، مد نظر قرار ندادن منطق اقتصادی در مدیریت و بهره برداری از این منابع است.                                                                                           

۳-در حال حاضر این مسئله به عنوان یك اصل پذیرفته شده در جهان میباشد كه منابع محیط زیستی در ردیف سایر منابع كمیاب قرار داشته و چون آینده توسعه اقتصادی به این منابع وابسته است در استفاده از آنها باید عقلانیت اقتصادی رعایت گردد. 

  

۴- منطق اقتصادی حكم میكند كه اگر از یك عامل برای تولید استفاده میكنیم ، میبایست سهمی را كه متناسب با ارزش تولید آن است را در نظر بگیریم.  

۵-امروزه بهره گیری از دانش اقتصاد محیط زیست و استفاده موثر از ابزار های اقتصادی و ساز و كار های بازار و سایر محرك های تشویقی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ، در بسیاری از كشور های جهان به یك مسئله اساسی تبدیل شده است .          

 

 وضعیت موجود اقتصاد محیط زیست در کشور ما:

*در كشور ما، موضوع اقتصاد محیط زیست بطور كلی در مراحل اولیه تكامل و تكوین خود قرار دارد.                                            

 * در بعضی از دانشگاه های كشور ، رشته اقتصاد محیط زیست در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا تاسیس گردیده است .

 

 وضعیت مطلوب اقتصاد محیط زیست:

 

- اطلاعات و داده های مورد نیاز در بخش اقتصاد محیط زیست كشور به منظور انجام مطالعات اقتصادی ، حسابداری و حسابرسی محیط زیست فراهم شده باشد. 

- قیمت پایه و ارزش پولی و مبادله ای عناصر زیست محیطی مانند آب، هوا ،خاك ،پوشش گیاهی ، حیات وحش و ... مشخص گردد.                                                   

                                          

-ارزش اقتصادی منابع و سایت های مهم زیست محیطی كشور( مناطق 4 گانه و...) تعیین و در اتخاذ تصمیم های توسعه ای مورد توجه قرار گیرد.                                 

                                     

-دستور العمل ملی به منظور تعیین اثرات اقتصادی برنامه های توسعه بر محیط زیست تهیه و مصوب گردد.  

 

-دارایی های زیست محیطی كشور محاسبه و نسبت آنها با تولید ناخالص ملی تعیین شود.

 

- دستور العمل های قانونی لازم برای محاسبه ارزشها و هزینه های زیست محیطی در امكان سنجی طرح های تملك دارای های سرمایه ای مصوب و اجرایی گردد. 

 

حسابداری سبز:

 

در حدود 30 سال است سازمان ملل از كشورها خواسته تا حسابداری سبز انجام دهند، ارقامGNP و GDP منتشر شده از سوی كشورها، از لحاظ زیست محیطی غلط است، زیرا آسیب های زیست محیطی در این ارقام لحاظ نشده است. براساس گزارش مشترك سازمان حفاظت محیط زیست ایران و بانك جهانی، حدود 4/7 درصد از محصول ناخالص ملی ایران در سال 83 زیان های زیست محیطی بوده است كه با تبدیل آن به دلار، به رقم 4/8 میلیارد دلار می رسیمدر تهران روزانه 3 هزار تن مونواكسید كربن، 2 تن سرب، 130 تن اكسید ازت و 30 تن اكسید گوگرد تولید و پخش می شود كه 80 درصد آن ناشی از آلودگی وسایل نقلیه عمومی است. بر اثر این میزان آلودگی كه 8/2 برابر استاندارد جهانی می باشد، سالانه شاهد مرگ 7000 نفر بر اثر آلودگی هوا، مرگ های زودرس، سكته، سرطان، بیماری های روحی و روانی و كاهش امید به زندگی هستیم. در عین حال، ظرف 30 سال گذشته جنگل های كشور از 18 میلیون هكتار به 12 میلیون هكتار كاهش یافته است. اما هیچكدام در محاسبات اقتصادی در نظر گرفته نشده است؟ متاسفانه از عدم توجه دولت و مسؤولان به مسایل زیست محیطی، افزود: ایران از لحاظ منابع طبیعی در دنیا جایگاه ویژه ای دارد، اما مدیریت این منابع بسیار اسفناك بوده است. مشكل اساسی در این رابطه به قانون برنمی گردد، زیرا در اصل سوم و پنجاهم قانون اساسی به مسایل زیست محیطی توجه ویژه ای شده است. شاید بتوان گفت این مشكـل بـه عـدم اجـرایطـرح آمـایـش سـرزمیـن برمی گردد كه با وجود اشاره به آن در برنامه های اول تا چهارم، هنوز هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.

توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، امروزه مسأله حفاظت از محیط زیست به عنوان یكی از مهمترین مسائل جامعه بشری مطرح شده است. دانش «اقتصاد محیط‌زیست» یا «حسابداری سبز» در واقع دانشی است كه به توسعه و بهره‌گیری پایدار از منابع طبیعی كمك می‌كند. دانش یا اقتصاد محیط‌زیست چگونگی اداره و توسعه منابع زیست‌ محیطی را بررسی می‌كند. این علم می‌كوشد در پیشرفت فناوری و توسعه اقتصادی - اجتماعی انسان را در رسیدن به توسعه پایدار و توجه به ملاحظات زیست‌محیطی یاری كند.هدف اقتصاددانان محیط‌زیست این است كه رابطه بین فعالیت‌های اقتصادی و طبیعت را بهتر بشناسند و ما را در تصمیم‌گیری عاقلانه در خصوص محیط‌زیست یاری كنند. نكته اساسی دراین علم آن است كه اقتصاد و محیط‌ زیست جدای ازیكدیگر نیستند ، هیچ تصمیم اقتصادی یافت نمی‌شودكه برمحیط‌زیست اثرنداشته باشد و هیچ تحول زیست ‌محیطی وجود نداردكه درآن تاثیر اقتصادی دیده نشود. اقتصاد محیط‌زیست سعی دارد «حفظ محیط‌زیست» و «فعالیت‌های اقتصادی» را با هم آشتی دهد و این كار را به كمك ابزارها و تئوری‌های اقتصادی انجام می‌دهد. بنابراین مسأله حفظ محیط زیست نیازمند یك سیستم مدیریت زیست محیطی است كه بصورت یكپارچه با سایر سیستم های مدیریتی به اجرا در آید. سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است كه سازمان را قادر می سازد تا به آن سطحی ازعملكرد زیست محیطی كه خود مقرر می دارد دست یابد وآن را بطور نظام یافته كنترل نماید. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان جزء مهمی از سیستم اطلاعاتی مدیریت می تواند نقش بسزایی در كمك به حفاظت از محیط زیست از سوی شركتهای تولیدی آلاینده بر عهده بگیرد.باتوجه به اهداف و سطحی كه سازمان مقررمی دارد این سیستم درحوزه حسابداری اجتماعی نقش خود را ایفا نموده به ایجاد هزینه ها و به دنبال آن كسب منافع زیست محیطی می گردد. سیستم مورد نظر حسابداری سبز (محیط زیست) نام دارد و اطلاعاتی را فراهم می كند كه در امر ارزیابی، عملكرد، كنترل، تصمیم گیری ، گزارشگری و حفاظت از محیط زیست به مدیران كمك می كند .در ابتدای به وجود آمدن مباحث مربوط به حسابداری محیط زیست شركتها تمایلی به افشای زیانهای وارده به محیط زیست در صورتهای مالی خود نداشتند اما بر اثر مرور زمان و افزایش میزان خسارتها، شركتها ناگزیر به رعایت این مسائل شدند. شناخت هزینه های زیست محیطی مرتبط با تولیدات یك شركت یا سازمان، برای تصمیم گیری درست مدیریت بسیار حائز اهمیت می باشد. استفاده از حسابداری محیط زیست در موضوعاتی مثل هزینه یابی، تحلیل های سرمایه گذاری، تصمیمات راهبردی مدیریت، نمود بیشتری پیدا كرده است. امروزه بسیاری از شركتها با مسائل زیست محیطی روبرو هستند و در جستجوی شیوه ای مناسب جهت گزارش و افشای اطلاعات برای عموم مردم و استفاده از این اطلاعات در مسیر توسعه و حفاظت از محیط زیست می باشند. در نتیجه لزوم به كارگیری حسابداری محیط زیست به عنوان تلاشی در جهت حفاظت از محیط زیست می باشد.در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی حسابداری سبز (محیط زیست) ، جایگاه آن، هزینه یابی، كاربردها و ضرورت وجود آن مورد بررسی قرار گرفته و هدف تحقیق بررسی نقش حسابداری سبز در حفاظت از محیط زیست و ارائه راهكارهایی در جهت دستیابی به این هدف می باشد.

 

یعنی نظام اقتصادی موجود توانایی بازسازی خود را به‌صورت پایدار داشته باشد. این تعریف بسیار ساده‌ای از اقتصاد سبز است، در واقع همان توسعه اقتصادی پایدار است.نظام اقتصادی موجود پایدار نیست، زیرا به ظرفیت‌های قابل‌تحمل محیط زیست برای رشد و پیشرفت اقتصادی توجهی ندارد.نظام اقتصادی موجود ما نسبت به 50 سال پیش بیش از 6 برابر رشد كرده است، در حالی كه هیچ‌یك از ظرفیت‌هایِ زمینِ میزبان این رشد، افزایش پیدا نكرده است.نظام اقتصادی موجود عمدتاً متكی بر استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر است و به بازیافت و استفاده مجدد از مواد توجهی ندارد. همه اینها دلایلی برای ناپایداری اقتصادی است. اقتصاد سبز به دنبال توسعه اقتصادی پایدار است.

 

 
مالیات‌های زیست‌محیطی یا مالیات‌های سبز یكی از ابزارهای اقتصادی قدیمی در حفظ محیط زیست است كه سالیان طولانی در كشورهای مختلف از آن استفاده شده است.استفاده از این ابزار در مواردی كه علم اقتصاد محیط زیست پیشنهاد می‌كند بسیار لازم و ضروری است و مانع انتشار آلاینده‌های بیش از حد بهینه اجتماعی می‌شود.

 

فعلاً در ایران سیستم جریمه وجود دارد كه با مالیات بسیار متفاوت است، اما می‌توان با فراهم كردن بستر حقوقی و انجام تحقیقات علمیِ اقتصادی به‌شكلی علمی مقدار مالیات‌های سبز را تعیین كرد. اما چنان كه پیشتر اشاره كردم، در استفاده از هر ابزار اقتصادی در كشور باید به ملاحظات اجتماعی نیز توجه كرد و ظرافت‌های خاص آن را در نظر گرفت.

متأسفانه در ایران آلوده‌كننده‌ها هزینه آلودگی را نمی‌پردازند و آن را به جامعه تحمیل می‌كنند.لذا در تصمیم‌گیری‌های جدید درخصوص فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه اقتصاد محیط زیست، فعالیت‌ها باید براساس هزینه‌های اجتماعی و منافع اجتماعی سنجیده شوند و اثرات خارجی فعالیت‌ها در نظر گرفته شود و آلوده‌كننده ملزم به رفع آن شود.

 و در پایان اینکه : 

 
   اقتصاد سبز با پایداری محیط زیست رشد پیدا می کند

 
از آنجا که توجه به کمیت رشد سبب بی توجهی به کیفیت شده و همین 
دغدغه توانست اقتصاد را دچار تحولات جدی کند.بنابراین اگر به دلیل رشد 
اقتصادی از محیط زیست غافل شویم و یا به خاطر رشد اقتصادی 
استانداردهای محیط زیست را رعایت نکنیم،اقتصاد نا کارآمدی خواهیم 
داشت و دراین زمینه نیازمند تعامل  و همکاری بخشهای 
متولی کشور با دغدغه حفظ سبزینگی هستیم. 
تصاویر هوایی از انگلستان | کشف جلوه های پنهان زمین

تصاویر هوایی از انگلستان | کشف جلوه های پنهان زمین

سال ها بود که رفتن به آسمان و تجربه ی پرواز یک رویا برای انسان بود، رویایی که تحقق آن غیر ممکن به نظر می رسید. گذشت و گذشت تا این که مثل همیشه قدرت انسان همه ی ناممکن ها را مغلوب ساخت و این رویای دیرینه به حقیقت پیوست. انسان اوج گرفت و بالا و بالاتر رفت تا زیبایی های آسمان را کشف کند و زمین زیر پایش را زاویه ای متفاوت نظاره گر باشد. حاصل این تماشای زمین از آسمان، تصاویر هوایی شد که به لطف آن ها، انسان هایی که توان پرواز ندارند هم می توانند چهره ی دیگر زمین را به تماشا بنشیند. عکاسانی همه روزه یا سوار بر پرنده های دست ساز انسان به آسمان می روند و عکاسی می کنند و یا آن که به کمک هواپیماهای بدون سرنشین، تصاویر شگفت انگیز و هوایی به ثبت می رسانند تا زیبایی های نهفته و ناشناخته را طور دیگری به نمایش بگذارند.

یکی از این عکاسان دیوید هوپلی (David Hopley) است که با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین یا همان دِرون (Drone) به عکاسی هوایی می پردازد. دیوید ۴۵۵ ساله و یک تکنسین معماری است که در یورک، یکی از شهرهای انگلستان زندگی می کند و هنر عکاسی را خود به تنهایی آموخته است. او در طی یک پروژه ی عکاسی، تصمیم گرفت تا به استفاده از عکاسی هوایی، زیبایی های منطقه ای که در زندگی می کند، را به معرض نمایش بگذارد. او در هر بار پرواز ۱۵ دقیقه ای با دِرون (Drone)  جلوه هایی از طبیعت زادگاهش را کشف کرده که به گفته ی خودش بینظیر بوده اند. او تا ارتفاع ۶۰۰ متری اوج گرفته و درست به  سان یک پرنده دنیای اطرافش را تماشا کرده است.

در ادامه تصاویر دیوید را با هم مرور می کنیم و از چشم یک پرنده به زمین می نگریم. لازم به ذکر است که اکثر این تصاویر بخش های شمالی انگلستان و شهر یورکشایر را به نمایش می گذارند.

 

سایه ای به وسعت یک دشت | یورکشایر

دیدنی های بریتانیا

 

تراکتوری در حال برداشت گندم

دیدنی های بریتانیا

 

ریختن آب به داخل کانال پوکلینگتون در شرق یوکشایر

دیدنی های بریتانیا

 

دوچرخه سواری در حال عبور از پلی که بر روی کانال آبی پوکلینگتون واقع شده است

دیدنی های بریتانیا

 

جنگلی در شهر تتفورد، شرق انگلستان

این تصویر از کنار هم قرار گرفتن ۴ عکس تشکیل شده است 

دیدنی های بریتانیا

 

زیبایی های شهر کوچک یورکشایر از نمایی متفاوت 

دیدنی های بریتانیا

 

 

با تصاویر هوایی، آن چه که روی زمین قابل مشاهده نیست، به راحتی نمایان می شود

عکسی زیبا از دریاچه ای در شمال یورک شایر

دیدنی های بریتانیا

 

تصویری زیبا از جنگل های شرق یورک شایر

دیدنی های بریتانیا

 

یک شات پانوراما از قایق های کانالی در ملبورن، شرق یورکشایر

 Ø¯ÛŒØ¯Ù†ÛŒ های بریتانیا

 

نمایی خیره کننده از یک کشاورزی در تورنتون، شرق یورکشایر

دیدنی های بریتانیا

 

تراکتوری در حال برداشت گندم با غباری طلایی که او را تعقیب می کند

دیدنی های بریتانیا

 

دریاچه ای تنها در شمال یورک شایر

دیدنی های بریتانیا

 

زیبایی های یورکشایر

دیدنی های بریتانیا

آب بندی بر روی رودخانه درونت، شرق یورکشایر

دیدنی های بریتانیا

آب راهه ای در یک زمین کشاورزی در ملبورن

دیدنی های بریتانیا

 

 
مجموعه مقالات گرمایش جهانی و اثرات آن

مجموعه مقالات گرمایش جهانی و اثرات آن

چکیده

در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻓﺰاﯾﻨﺪۀ اﻧﺮژی در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮔﺎزﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻮ ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺎزﻫﺎیﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای از ﻗﺒﯿﻞ CO2 و  CH4 ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آب و  ﻫﻮای  ﮐﺮۀ زﻣﯿﻦ  ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮای کرۀ زﻣﯿﻦ  اﺳﺖ. دی اکسید کربن از سوختن سوخت های فسیلی و از آتشسوزی جنگل ها و قطع درختان تولید می گردد زیرا درختان دی اکسید کربن را جذب می کنند اما وقتی از بین بروند و قطع گردند، ذخیرۀ دی اکسید کربن خود را در اتمسفر آزاد می کنند.

 

مقالات به صورت تکی هم قابل ارائه است.

 

قیمت: 10000 تومان

 

 

 

 

علوم سبز چیست؟ محصولات سازگار با محیط زیست کدامند؟ چه کاربردی و چه منافعی برای محیط زیست دارند؟

علوم سبز چیست؟ محصولات سازگار با محیط زیست کدامند؟ چه کاربردی و چه منافعی برای محیط زیست دارند؟

علوم سبز: با پیشرفت توسعه صنعتی و اقتصادی در سطح دنیا، مسایل و بحران های محیط زیستی نیز پیچیده شده است.معضلات پیچیده نیازمند اجرای راه حل های پیچیده مبتنی بر دانش و علوم کاربردی جدید است.به عنوان مثال امروزه برای حل مشکلات مربوط به چالش تغییرات آب و هوا، بشر نیاز به استفاده از طیف گوناگونی از رشته های علمی، فنون مدل سازی، علوم ریاضی، پیش بینی های قابل اتکا و... دارد. به همین دلیل است که در بسیاری از دانشگاه های دنیا در سال های اخیر علوم بین رشته ای، چند رشته ای و میان رشته ای که مستلزم همکاری بین ده ها تخصص متفاوت برای رسیدن به یک هدف مشترک است شکل گرفته اند. در دنیای امروز برای حل معضلات مختلف در حوزه محیط زیست شاهد شکل گیری علوم و رشته های مختلفی از جمله: آمایش سرزمین، اقتصاد محیط زیست،برنامه ریزی محیط زیست، تغییرات آب و هوا و... هستیم.کشور ما نیز به تبع اکوسیستم غنی اما شکننده و حساس خود و تاثیرپذیری از روند کلی حاکم بر شرایط محیط زیست جهانی نیازمند بهره گیری از این تخصص ها برای بهبود شرایط محیط زیست ملی است. بنابراین توسعه علوم نوین، تحقیقات و پژوهش های سبز و کاربردی در چارچوب این تخصص ها، یکی از انتظارات مهم در همکاری های بین بخش های محیط زیست و آموزش عالی کشور است.بدیهی است در چارچوب همکاری های فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشارکت های علمی،مالی و حمایت معنوی توسط هر دو بخش مهیا گردد.

 

این راهکار نه تنها برای حل مشکلات محیط زیستی کشور که با توجه به ظرفیت های علمی موجود می تواند ایران را در بخش تحقیقات محیط زیستی به یک الگوی بی نظیر در سطح منطقه و حتی جهان تبدیل نماید.

یکی دیگر از نیازمندی های عمده بخش محیط زیست کشور در حوزه تحقیقات و علم، گذار از مدیریت سنتی محیط زیست به سمت بهره گیری از روش ها و فناوری های مدرن در این حوزه است.بدیهی است که با تکیه صرف بر دانش سنتی نمی توان به این جایگاه نایل شد.اما استفاده از علوم جدید ، روش ها و فناوری مدرن مستلزم آماده سازی کشور، فراهم نمودن ظرفیت های لازم و انتخاب آگاهانه و هوشمندانه است.

علوم سبز (green science) یا علوم محیط زیستی (environmental science) شاخه ای از علوم اند که با مسایل و موضوعات محیط زیست از قبیل گرمایش جهانی، اثرات گازهای گلخانه ای، تغییرات آب و هوایی، حفاظت، توسعه پایدار، آلودگی هوا و ... سروکار دارند. علوم سبز در واقع دانش و اطلاعات سبز است که با اهداف محیط زیست سازگار باشد.

از سویی دیگر علوم سبز “برهم کنش انسان با محیط پیرامون خود و نیز اثر بر روی سایر اکوسیستم های کره زمین “را بررسی و تفسیر می نماید. برخی از شاخه های علوم سبز یا علوم محیط زیست عبارتند از: علوم جو، علوم بوم شناختی، شیمی سبز یا شیمی محیط زیستی و علوم زمین. سایر رشته ها مانند بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، بیولوژی ،بیوشیمی، کشاورزی و علوم غذایی، سم شناسی و مدیریت مواد دارویی، میکروبیولوژی و اپیدمیولوژی ، صنایع بیو مدیکال، توسعه شهری و روستایی، اکولوژی صنعتی، طراحی سبز و ارزیابی اثرات آلودگی ها بر محیط زیست از جمله علوم سبز شناخته شده دیگر می باشند.

ایجاد علوم سبز در دانشکده های سبز با مدیریت سبز.سبز شدن در واقع به بهبود قوانین و مقررات زیست محیطی و اجرای آنها کمک می کند. موجب تقویت جریانات تجاری و حمایتی و تقویت همکاری های بین المللی می شود و فرصت های سرمایه گذاری ، رشد ثروت و مشاغل مرتبط نیز فراهم می گردد. بایستی توجه داشت که امروزه جهان روی سبز شدن علوم، محصولات، اقتصاد و... تمرکز بیشتری نموده است.

در واقع سبز بودن یک علم، یک محصول و یا ارایه خدمات به معنای کاهش مصرف انرژی، مواد اولیه، آب و نیز به حداقل رساندن آلودگی ها و پسماند در حفظ و احیای کیفیت محیط زیست تعریف می شود که در نهایت به اصلاح الگوی مصرف و اصلاح رفتار محیط زیستی جامعه منجر خواهد شد.

 

v     محصولات سبز یا سازگار با محیط زیست (Eco-friendly):

محصولات و خدماتی که در چرخه عمر خود کمترین پیامد را نسبت به محیط زیست دارند.به عبارتی چرخه عمر محصول از گهواره تا گهواره از سوی سازمان مدیریت می گردد. سازمان فرایندها، محصولات را با احترام به محیط زیست طراحی و تولید و توزیع می نماید. کاربرد محصولات سبز در محصولات مصرفی خانگی جدید مانند انواع شوینده ها، خمیردندان ها، لوازم الکتریکی (ماشین لباسشویی، یخچال، تلویزیون و...) خودروهای سبز یا هیبرید، محصولات ارگانیک غذایی ، لبنی و نظایر آنها دیده می شود. مصرف کارآمدتر انرژی و آلودگی کمتری تولید می کنند.

 

·        منافع آنها برای محیط زیست شامل:

-         کاهش انتشار گاز کربن، آلودگی و کمترین ضایعات، زیست تخریب پذیرند

-         کنترل و کاهش اثرات تغییر اقلیم

-         افزایش بهره وری انرژی و مصرف بهینه منابع پایه یا کاهش مصرف منابع

-         کارایی بسیار بالا و راندمان عالی در پاکسازی آلاینده ها دارند که می تواند نوید بخش محیط زیستی پاک و به دور از آلودگی باشد.

-         جلوگیری از فقدان تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی

-         بهبود قوانین و مقررات زیست محیطی و کمک به اجرای آنها

-         بهبود جریانهای تجاری و حمایتی

 

-         ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه تحقیقات محیط زیستی

 

-         اشتغال زایی، رشد ثروت و رشد درآمد، فراهم نمودن مشاغل مرتبط (مشاغل سبز)

-         مبارزه با فقر

-         حفاظت ،ایمنی و بهبود سلامت انسان ها

-         تقویت همکاری های بین المللی

-         تضمین پایداری محیط زیستی یا استفاده پایدار از محیط زیست

-         پایش مستمر ، حفاظت در برابر آلودگی و زدودن آلودگی های موجود

-         دستیابی به فناوری های سازگار با محیط زیست (گسترش تحقیقات علمی سبز و کاربردی)

-         حداکثر فایده اجتماعی و استفاده از ظرفیت تمام متخصصان و نخبگان علوم مختلف

یک نمونه از محصول سازگار با محیط زیست می توان به محصولات شرکت زیست فناوری سیتک (C-Tech) اصفهان اشاره نمود.

 

هدف افزایش سطح بهداشت و سلامت فردی و کاهش اثرات نامطلوب استفاده از مواد پلاستیک ،علی الخصوص محصولات یکبار مصرف بر محیط زیست، شرکت زیست فناوری سیتک توسط گروهی از متخصصین مجرب صنعت و دانشگاه پایه گذاری و تأسیس گردید. طراحی و ساخت این واحد تولیدی در سطح الزامات و استانداردهای بین المللی بوده و امکان ورود شرکت به بازارهای صادراتی را فراهم می آورد. همچنین این شرکت با در اختیار داشتن بخش تحقیقات و پرسنل متخصص در زمینه های صنایع شیمیایی و پلیمری، پزشکی،طراحی صنعتی ، مهندسی مکانیک و ... همواره در راستای چشم انداز شرکت در حال فعالیت بوده و این امکان را فراهم می آورد تا سفارشات جدید مشتریان خاص را در اسرع وقت به مرحله اجراء در آورد.

 

یکی از مهمترین دسته های پلیمرهای طبیعی، پلاستیک های پایه نشاسته (Starch- Based Plastics) می باشند که از جمله پر طرفدارترین پلیمرهای طبیعی در جهان به شمار می آیند ، از اینرو شرکت زیست فناوری سیتک تولید ظروف پایه نشاسته را بعنوان اولین گام در این راه انتخاب نموده و با در اختیار داشتن کامل دانش فنی از ابتدای مواداولیه تا محصول نهائی،امکان تولید انواع مختلف این محصولات در اشکال و کاربردهای مختلف را داراست.

محصولات تولیدی این شرکت از مزایای زیر برخوردارند:

1- بدون مواد مضر برای سلامت انسان

2- قابلیت زیست تخریب پذیری و تبدیل به کود در شرایط کامپوست

3- قابل استفاده در دماهای بالا

4- قابل استفاده در ماکروویو

5- قابل استفاده در غذاهای چرب و یا اسیدی

بررسی وضع انرژی های نو در ایران

بررسی وضع انرژی های نو در ایران

امروزه، بحرانهای سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت ذخایر فسیلی، نگرانیهای زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی فکر اندیشمندان را به یافتن راهکارهای مناسب برای حل معضلات انرژی جهان معطوف کرده است.

صاحبان منابع فسیلی باید واقع نگرانه بدانند که برداشت بیشتر آنها از ذخایر امروز، مستلزم بهره مندی کمتر فردا و در نهایت تهی شدن منابع در مدت زمانی کمتر است.خوشبختانه بیشتر ممالک جهان به اهمیت و نقش منابع انرژی بویژه انرژیهای تجدید پذیر  پی برده اند و به طور گسترده برای بهره برداری از این منابع تحقیقات وسیع و سرمایه گذاریهای اصولی کرده اند. با توجه به این موضوع در ایران نیز لازم است راهبردها و برنامه های زیر بنایی و اصولی تدوین شده و به مورد اجرا در آید.

 

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود در سال ٢٠١١ بالغ بر ٩ درصد از کل انرژی استفاده شده در کل حوزه ها و بخشهای مختلف آمریکا را انرژی تجدید پذیر تشکیل می دهد. از این ٩ درصد حدود ١٣ درصد را باد، میزان ٣۵ درصد را انرژی آبی، بالغ بر ٢ درصد را زمین گرمایی، نزدیک به ۴٨ درصد را زیست توده و بیش از ٢ درصد را انرژی خورشیدی تشکیل می دهد.
این در حالی است که تولید انرژی در ایران به طور مرسوم حول محور استفاده از سوختهای فسیلی ارزان می چرخد و انرژیهای نو و تجدید پذیر از رشد و توسعه قابل دفاعی برخوردار نیستند.

 

 استفاده از مجموعه انرژی تجدید پذیر در ایران هنوز کمتر از یک درصد از کل مصرف انرژی در کشور است. مطابق برنامه پنجم توسعه  استفاده از انرژی تجدید پذیر باید تا مارس ٢٠١۵ به ١,۵ درصد افزایش پیدا کند. با این وجود تحریمهای خارجی سرعت سرمایه گذاری خارجی و توسعه انرژی تجدید پذیر را در ایران کاهش داده است.

کمربند طلایی خورشید در جهان

 

 اروپا تا سال ٢٠۵٠ قبل از این که سوختهای فسیلی در کمربند طلایی خورشید جهان به پایان برسد ٢٠ درصد از انرژی خود را از طریق سرمایه گذاری در بیابانهای همین کشور ها که بیشترین سوختهای فسیلی را دارند و با رنگ آبی در تصویر نمایان است به دست خواهد آورد .در جنوب خلیج فارس سلطان احمد الجابر، وزیر کشور امارات، در حاشیه اجلاس ابوظبی به خبرنگاران مدعی شد با این که کشورش سابقه‌ای طولانی در صادرات منابع انرژی فسیلی دارد اما اکنون  به صادرکننده انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بدل شده است.به زبان ساده، امارات  اکنون نه تنها نفت صادر می‌کند بلکه می‌تواند به همسایگان خود برق حاصل از انرژی خورشیدی و باد را نیز صادر کند و این در حالی‌ است که در شمال خلیج فارس یعنی در ایران منابع انرژی‌های تجدید شونده فراوان‌تر از کشورهای جنوبی‌است.قطر و امارات  در جنوب خلیج فارس در حال تبدیل  به الگوهای جهانی مشارکت مردمی و تولید انرژی تجدید شونده هستند، درست در زمانی که  خبر چندانی  از تولید انرژی‌های تجدید شونده شنیده نمی شود.به طور کلی برآورد دقیق میزان تامین انرژی ایران از منابع تجدیدپذیر، نشان دهنده این امر است که کل ظرفیت نصب شده تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر تاکنون به بیش از ١١٠ مگاوات رسیده است.
 
در سال ١٣٩١ بالغ بر ٩٨۵٩,٢ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اعم از آبی، بادی، خورشیدی و بیوگاز در حال بهره برداری بوده است. علاوه بر این ظرفیت نیروگاهی، حدود ٣٢.١ مگاوات نیز سیستمهای کوچک فتوولتاییک جهت روشنایی معابر و جاده ها، چراغهای راهنمایی، سیستمهای مخابراتی و برق رسانی روستایی به کار گرفته شده است.

برق آبی

انرژی برق آبی به عنوان سومین منبع تولیدکننده برق و همچنین مهمترین انرژی تجدیدپذیر مولد برق در جهان محسوب می شود. براساس آخرین داده ها، حدود ١٧ درصد برق تولیدی جهان از انرژی برق آبی تأمین می شود.
از آنجا که ایران از لحاظ جغرافیایی، کشوری خشک و نیمه خشک به شمار می آید، دارای رتبه ٣٨ در بین کشورهای مختلف جهان از لحاظ تولید برق آبی است. وقوع خشکسالی و کاهش شدید بارندگیها از سال ١٣٨۶ ، کاهش حجم ذخیره آب پشت سدها، ایران را با مشکلات جدی، چه از لحاظ تأمین آب شرب و چه از لحاظ انرژی تولیدی مورد نیاز نیروگاههای برق آبی مواجه کرده است. همچنین احداث سدهای بیش از حد در پشت رودخانه ها در ایران منجر به مشکلاتی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه شده که نشان می دهد بیش از ظرفیت به منابع آبی کشور فشار وارد شده است.
در سال ١٣٩١ ، با بهره برداری از نیروگاه ١٠٠٠ مگاواتی گتوند، ظرفیت نیروگاههای آبی در حال بهره برداری کشور به ٩٧۴۶,١ مگاوات رسید.
انرژی بادی
استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی به دلیل کاهش هزینه های تولید برق، اشتغال زایی و نبود آلودگی محیط زیست در کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای دیگر، در میان منابع تجدیدپذیر، توانسته است به عنوان یک منبع جدید تأمین برق در سطح جهان مطرح شود. در ایران نیز،  انرژی بادی دومین منبع تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر محسوب می شود. بر اساس پروژه پتانسیل سنجی بادی در ایران، پتانسیل بادی قابل استحصال در کشور حدود ١٠٠ گیگاوات است. در انتهای سال ١٣٩١ ظرفیت نیروگاههای در حال بهره برداری کشور ١٠۶,١ مگاوات بوده است.

 

 

انرژی خورشیدی
رتبه های یکم تا پنجم تولید برق خورشیدی دنیا را کشورها ی ژاپن، چین، آلمان، تایوان و آمریکا در اختیار دارند . این کشورها با سیاستگذاریها و مکانیسمهای حمایتی مناسب توانسته اند ظرفیتهای برق خورشیدی خود را در طول زمان افزایش دهند. کاهش هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی در طول زمان قابل توجه است، به طوری که در سال ١٩٧۵ هزینه آن ١٠٠ دلار به ازای هر وات بوده است که در پایان سال ٢٠١٠ به حدود یک دلار رسیده است که معادل هزینه های نیروگاه برق آبی است.ایران یکی از کشورهای مناسب در جهت تابش خورشید، روزهای آفتابی، درجه حرارت مناسب در نقاط مختلف با تابش خوب و شبکه های گسترده برق برای جابجایی تولید انرژی الکتریکی از خورشید است، زیرا در بین مدارهای ٢۵ تا ۴٠ درجه عرض شمالی قرار گرفته و میزان تابش خورشیدی آن بین ١٨٠٠ تا ٢٢٠٠ کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است که بالاتر از میزان متوسط جهانی است.
انرژی زمین گرمایی
پتانسیل جهانی استفاده از منابع زمین گرمایی در حدود ۶۵ تا ١٣۵ گیگاوات برآورد شده است . ایران نیز در شمار کشورهایی است که دارای ذخایر قابل توجه برای تولید برق از انرژی زمین گرمایی با استفاده از سیکلهای تبخیر لحظه ای و باینری (دوگانه) است و قابلیت تولید برق زمین گرمایی با ظرفیت بیش از ٢٠٠ مگاوات را دارد. بر اساس آخرین مطالعات بیش از ١٠ منطقه مستعد در این خصوص شناسایی شده است.
زیست توده
از این حامل انرژی جهت تولید حرارت یا برق استفاده می شود و به دلایل متعدد نظیر سهولت کاربرد و مسائل اقتصادی  ـ اجتماعی همواره مورد توجه بشر بوده است. در محاسبات تراز انرژی ایران، تنها آن بخش اندکی از زیست توده جامد تولیدی که به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرد لحاظ می شود و سایر کاربردهای غیر انرژی آن در محاسبات در نظر گرفته نمی شوند.

 

 

سایر انرژیهای تجدیدپذیر 
علاوه بر موارد فوق، در زمینه استفاده از پیل سوختی، زیست توده جامد، هیدروژن، باتری وانادیومی، پسماندهای جامد و مایع شهری و بیودیزل نیز پروژه هایی وجود دارند که هم اکنون در کشور در حال اجراست.
 

 

 

مجموعه مقالات گردشگری و اثرات آن و محیط زیست

مجموعه مقالات گردشگری و اثرات آن و محیط زیست

 

بسیاری از پیامدهای منفی گردشگری، به ویژه در حوزه اجتماعی، چالش برانگیز و زیان آور هستند.

جامعه جهانی متوجه این موضوع شده که گردشگری با شتاب باورنکردنی در حال توسعه و فراگیر شدن می باشد و افزایش آگاهی افراد از تاثیرات محیطی، فرهنگی و اقتصادی گردشگری بر مقصدها باعث ایجاد نگاهی پایدار به شکل تئوری و عملی در مدیریت گردشگری شده است.

گردشگری می تواند در توجیه ایجاد توجه به حفاظت از نواحی و همچنین توسعه پارک ها و مناطق حفاظت شده و جذب گردشگران بسیار مؤثر باشد. بدون رویکرد گردشگری، ممکن است این نواحی برای اهدافی دیگر توسعه یابد و یا حتی منطقه ومیراث طبیعی آن دچار افول شود.

 مقالات به صورت تکی هم قابل ارائه است.

قیمت: 15000 تومان

 

مد پایدار یا مد سازگار با محیط زیست چیست و چه آینده‌ای پیش روی آن است؟

مد پایدار یا مد سازگار با محیط زیست چیست و چه آینده‌ای پیش روی آن است؟

بحث محیط زیست این روزها در صنعت بسیار داغ است و صنعت مد نیز به عنوان دومین صنعت آلوده کننده جهان جایگاه مهمی را در این بحث به خود اختصاص داده است طوری که مفهوم مد پایدار به عنوان یک مساله مهم در این صنعت مطرح شده است. مد پایدار Sustainable Fashion  یا مد سازگار با محیط زیست، مد دوستدار محیط زیست یا اکوفشن همگی تعارفی هستند که برای این مفهوم برای کار می‌روند. مفهوم پایداری Sustainability در طراحی به پایداری منابع زیست محیطی اشاره دارد و سبک خاصی از طراحی است که برپایه مبانی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بنا شده است. در این مقاله تخصصی بیشتر به تعریف مفهوم مد پایدار و آینده پیش روی آن خواهیم پرداخت.

 

ضرورت توجه به مد پایدار

بر هیچ کس پوشیده نیست که صنعت مد از آلوده کننده‌ترین صنایع در جهان است. طبق آمار هر امریکایی سالانه سی کیلوگرم لباس را به عنوان زباله دور می‌ریزد که این وضعیت باعث شده است صنعت مد دومین صنعت آلوده کننده در جهان باشد. این صنعت با بازار عرضه و تقاضای بسیار وسیع سالانه حجم عظیمی از مواد مصنوعی و طبیعی را تولید می‌کند و این تولیدات باعث از بین رفتن منابع طبیعی در سطح وسیع می‌شود. فرآیند تولید این محصولات هم بسیار آلوده کننده است مثلا برای تولید الیاف مصنوعی سوخت‌های فسیلی در مقادیر زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند و تحت فرآیندهای شیمیایی متعدد به الیافی که می‌شناسیم تبدیل می‌شوند. فرآیند تولید الیاف طبیعی هم به نوبه خود بسیار مضر و آلوده کننده است و سالانه هزاران هکتار از زمین‌های کشاورزی بر اثر کشت پنبه پرمحصول از بین می‌روند. برای کشت پنبه مقادیر زیادی آفت کش و مواد شیمیایی وارد چرخه محیط زیست می‌شوند و به صورت فزاینده‌ای این آسیب را افزایش می‌دهد. آسیب‌زا بودن صنعت مد با تولید پوشاک به پایان نمی‌رسد بلکه پس از استفاده از پوشاک آن‌ها به زباله تبدیل می‌شوند، زباله‌هایی که قابل تجزیه نیستند و طبیعت را با حجم زیادی از آلودگی مواجه می‌کنند. این آسیب‌ها و تغییراتی که در سال‌های اخیر در جهان ایجاد شده است اهمیت و ضرورت توجه به بحث پایداری در صنعت مد را بیش از هر زمان دیگری مشخص می‌کند.

تعریف مد پایدار و تاریخچه آن

مد پایدار یک فلسفه طراحی است که در شاخه طراحی پایدار در محصولات قرار می‌گیرد و هدف آن ایجاد سیستمی است که تاثیر انسان بر محیط زیست و مسئولیت‌های بشر در قبال اجتماع را شناسایی و تعریف کند. این روند در نقطه مقابل فست فشن Fast Fashion  قرار دارد که هدف آن تولید انبوه پوشاک در کمترین زمان و با کمترین هزینه بدون توجه به عواقب زیست محیطی و اجتماعی آن است و به همین دلیل نهضت مد پایدار تحت عنوان Slow Fashion هم شناخته می‌شود. بحث مد پایدار ابتدا در اواخر دهه 1980 میلادی و اوایل دهه 1990 میلادی مطرح شد و برندهایی مثل Patagonia و  ESPIRIT بحث پایداری را به تجارت خود وارد کردند. صاحبان این برندها با مشاهده تغییرات محیط زیست و مشاوره با دانشمندان مطرح این رشته به این نتیجه رسیدند که افزایش تولید و مصرف بشر در بخش نساجی و پوشاک علت عمده آن بوده است و تغییراتی عمده در سیستم تولید الیاف و توزیع محصولات خود ایجاد کردند. کار این دو برند در سال‌های بعد باعث ایجاد نهضتی در صنعت مد شد و کنفرانس‌های متعددی برای افزایش آگاهی در این زمینه برگزار گردید از جمله کنفرانس پنبه ارگانیک که در سال 1991 در کالیفرنیا. در اواخر دهه 1990 و اوایل 2000 نهضت مد پایدار گسترش بیشتری یافت و برندهای دیگری هم وارد این جنبش شدند که سعی داشتند با تغییر در نوع محصولات و فرآیندهای تولید محصول آسیب‌های زیست محیطی را به حداقل برسانند. در همین زمان بود که سازمان سلامت زمین Earth Pledge شکل گرفت که در راستای توسعه و گسترش نهضت تولید پایدار عمل می‌کرد. این سازمان اعلام کرد بیش از هشت هزار نوع ماده شیمیایی مضر در صنعت پوشاک کاربر دارند و 25 درصد از آفت‌کش‌های جهان نیز تنها برای تولید پنبه غیرارگانیک به کار می‌رود و این رفتارها آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به محیط زیست انسان وارد کرده است. همچنین این سازمان اعلام کرد دوسوم کربن موجود در محیط بر اثر تولید پوشاک ایجاد شده و به جای مانده‌اند.

طراحی به عنوان یک ابزار برای کمک به مد پایدار

طراحی کاربرمحور به نحوی که باعث ارتباط بهتر کاربر با محصول تولید شده از طرق اسلو فشن باشد به گسترش این ایده کمک شایانی خواهد کرد. درک نیازهای کاربر، ارزش‌ها و احساسات وی روشی صحیح برای نیل به این هدف است و طراحان نقش مهمی در این جنبش ایفا می‌کنند. در سال‌های اخیر طراحان مطرح عنوان کرده‌اند که در راستای اهداف مد پایدار حرکت می‌کنند و برای کاهش آسیب به محیط زیست و محود کردن رشد صنعت مد در تلاش هستند. البته ایجاد تغییر در روند طراحی و تولید محصول باعث شده است که محصولات تولید شده بر اساس اهداف مد پایدار گران‌تر از لباس‌های معمولی باشند و این مساله معنای جدیدی را به محتوای لاکچری محصولات اضافه کرده است. چهره‌ها، مدل‌ها و طراحان شناخته شده‌ای مثل استلا مک کارتنی، لوسی تمام، آمور ورت و طراحان دیگر جزو افرادی هستند که توجه عموم را به مساله محیط زیست و آگاهی درباره فشن دوستدار طبیعت جلب کرده‌اند و انجمن ملی طراحان مد پایدار را شکل داده‌اند. طبق آموزه‌های این جنبش سالانه مقداری از فروش محصولات مد به خیریه و سازمان‌های حفظ محیط زیست اهدا می‌شود و با ایجاد بازار کار و آموزش صحیح افراد سعی بر این دارند که به پایداری و رشد اقتصادی صنعت مد پایدار کمک کنند.

 

چگونه خود را برند دوستدار محیط زیست نشان دهید؟

چگونه خود را برند دوستدار محیط زیست نشان دهید؟

شناخته شدن به عنوان برندی که دوستدار محیط زیست است، کار آسانی نیست. خصوصا زمانی که برندهای بسیاری خود را به عنوان حامیان محیط زیست معرفی می کنند و در شبکه ­های اجتماعی و رسانه­ های سنتی کلی بابت این قضیه سر و صدا به راه می ­اندازند، و با اینکه عملکرد آنها به واقع متناسب و مرتبط با محیط زیست نیست، اما این رویکرد را در استراتژی بازاریابی خود جای داده اند.

بهترین و اخلاقی ­ترین راه برای آنکه برندتان با موفقیت به عنوان حامی محیط زیست پیشرفت کند، آن است که واقعا به یک دوستدار محیط زیست تبدیل شوید.

در ادامه چند نکته قابل اجرا مطرح می ­شود که با انجام آنها می ­توانید رد آسیب­ های محیط زیستی خود را پاک کنید و تلاش های دوستدار محیط زیستی خود را به مخاطبان­ تان نشان دهید و برندسازی خود را بر این اساس پایه ریزی کنید.

 

برای تبدیل شدن به برند دوستدار محیط زیست از مواد پایدار استفاده کنید

اولین قدم جهت تبدیل شدن به کسب و کاری که دوستدار محیط زیست باشد، آن است که تاثیرات  مربوط به مصرف انرژی، که شرکت شما به جا می گذارد، را تحلیل کنید. با محصولات و خدماتی که ارائه می ­دهید آغاز کنید، مانند تامین کنندگانی که با آنها کار می ­کنید، بسته بندی که مورد استفاده قرار می ­دهید، کارایی فضای کاری ­تان، و رفت آمد روزانه ­ی کارکنان شما برای رسیدن به محل کار

استفاده از مواد پایدار و برگشت پذیر اولین گام اساسی جهت احراز برندتان به عنوان هویت دوستدار محیط زیست، ­می ­باشد. بنابراین سوالات زیر را از خود بپرسید، این سوالات به شما کمک می ­کند قدم­ های مورد نیاز در این مسیر را تعیین کنید و اثرات منفی که به محیط زیست وارد می ­کنید را کاهش دهید.

آیا محصول پلاستیکی است؟ اگر اینطور است، اطمینان حاصل کنید که قابل بازیافت باشند، و اگر ممکن است آنها را از محصولات بازیافتی بسازید و با نماد باز یافتی مناسب نشانه گذاری کنید. در وبسایت خود بخشی را ایجاد کنید که در مورد دلیل استفاده­ ی شما از این مواد صحبت کند. انجام اینکار علاوه بر آنکه به مردم نشان می­ دهد برای محیط زیست چه کار کرده ­اید، جنبه­ ی آموزشی هم برای آنها دارد تا بدانند چگونه با محیط زیست رفتار کنند.

آیا کارکنان شما انفرادی کار می ­کنند و بیشتر مواقع از تلفن و کامپیوتر استفاده می­ کنند؟ اگر مدل کسب و کار شما به همکاری و مشارکت مداوم نیازی ندارد، اجازه ­ی دور کاری به کارکنانتان، در روزهای خاص یا حتی تمام وقت، را نیز در نظر بگیرید. اینکار رفت و آمد آنها را کاهش داده و به شما کمک می ­کند هزینه های تهویه و انرژی را ذخیره کنید. بر حسب تجربه اجازه­ ی دورکاری به کارکنان منجر به بهبود روحیه و کارایی کارکنان می­ شود.

 

آیا محصولات شما از چوب ساخته شده اند؟ اگر اینطور است، اطمینان حاصل کنید که از منابع پایداری تهیه شوند. همچنین به دنبال چوب ­هایی باشید که دارای گواهی هستند، که به شما اطمینان دهد چوبی که مورد استفاده قرار می ­دهید از مکان مناسبی بریده و قطع شده و وضعیت آنها پایدار خواهد ماند و برای جایگزینی آنها فکر شده است.

آیا ساختمان شما متناسب با استاندارد رایج انرژی است ؟ به گواهینامه ­هایی مانند LEED نگاهی بیاندازید و ببینید برای تحقق استاندادرهای این چنینی چه کارهایی را می توانید انجام دهید و به این صورت برند دوستدار محیط زیست خود را ارتقاء دهید. حتی اگر نتوانید تمام ملزومات این قبیل استانداردها را رعایت کنید حداقل می ­توانید بهبودی در فعالیت ­های خود حاصل کنید و کم کم آثار منفی محیط زیستی خود را کاهش دهید. و با کاهش مصرف انرژی می­ توانید مقداری از پول آن را برای خود ذخیره کنید.

آیا بسته بندی شما قابلیت بهبود یافتن یا حذف شدن را دارد؟ اگر از بسته بندی ­های پلاستیکی استفاده می ­کنید، مردم را تشویق به بازیابی آنها کنید. اما این نکته را هم در نظر بگیرید که اصلا به بسته بندی احتیاج دارید یا خیر. اگر محصول شما به گونه ­ای است که نمی ­توان آن را بدون بسته بندی عرضه کرد، بهتر است از بسته بندی­ هایی که قابلیت استفاده­ ی مجدد دارند استفاده کنید، مانند مقواهای نازک که بهتر از پلاستیک های مصرفی است که به سادگی از کار افتاده شده و دور انداخته می ­شود. ظروف شیشه ­ای که قابلیت مصرف دوباره را دارد را در نظر داشته باشید. برای آنکه برند حامی محیط زیست شوید راه­ های جدیدی را امتحان کنید و به دنبال راهکارها و پیشنهاداتی باشید که بسته بندی های مورد استفاده قابلیت بازیابی و ارائه ­ی پیشنهادی مجدد برای مصرف را داشته باشد.

 

بازیابی و اهدا گامی جهت ایجاد برند دوستدار محیط زیست

وقتی زمان به روزرسانی تجهیزات یا تمیز کردن محل کار می ­رسد، این هدف را برای خود قرار دهید که اجناسی که به طبیعت باز می­ گردانید را به حداقل برسانید.

به دنبال مدارس و سازمان ­هایی که نیاز به کامپیوتر، پرینتر و سایر تکنولوژی ­ها دارند بگردید. اگر کارکرد های آنها به واقع الکترونیکی بود از خدمات بازیابی الکترونیکی استفاده کنید، از این طریق اطمینان حاصل می ­کنید که مواد مضر در انبارها و مخازن نخواهد بود و وارد چرخه ­ی محیط زیست و تامین آب نمی­ شوند.

جهت افزایش کارایی برند دوستدار محیط زیست خود سایرین را دعوت کنید تا در انجام این تلاش ها به شما ملحق شوند

بهترین راه برای آنکه مردم را از تلاش ­های محیط زیستی خود باخبر کنید، آن است که از آنها بخواهید به شما ملحق شوند. با تعامل با کارکنان خود مصرف انرژی را کاهش دهید. در مکان­ های مختلف نشان ­هایی قرار دهید که آنها را تشویق کند چراغ ­های اضافی را خاموش کنند و در صورت ممکن از نور طبیعی استفاده کنند. به بازیابی و تفکیک زباله ادامه دهید و دستور کار آنها را نیز به کارکنان خود بگویید که بدانند هر کدام از انواع زباله را در کدام سطل آشغال باید بریزند.

 

برای آنکه مشتریان را نیز با خود همراه سازید، از بازاریابی محتوا استفاده کنید. از آنها بخواهید بسته بندی محصولات شما را بازیابی کنند. آنها را از دلیل و چرایی عملکرد فعلی خود آگاه کنید. میزبان درختکاری سالانه یا روز بازیابی الکترونیک شوید. جامعه را  مجاب کنید در تلاش­ های عمومی تعامل داشته باشند.

همچنین می ­توانید با سایر شرکت ­ها برای رویداد های حمایت از محیط زیست همکاری کنید، یا با هم کار کنید تا خروجی مصرف انرژی خود را کاهش دهید. برای مثال اگر مقواه ای نازک اضافه دارید آنها را به شرکتی که برای بسته بندی به آن نیاز دارد بدهید و با هم همکاری کنید. یا اگر شیشه های بسیاری در محل کار شما اضافه آمده هنرمندان و سازمان­ های زیادی هستند که از آنها دوباره استفاده می­ کنند و آنها را بازیابی می ­کنند.

مواردی که عنوان شد قدم­ های ابتدایی تبدیل شدن به برند دوستدار محیط است. و برای تحقق این امر باید عزم راسخ داشته باشید و همواره به محیط زیست توجه کنید.

 

 

 

پاورپوینت ملاحظات اخلاقی در پژوهش به ویژه plagiarism

پاورپوینت ملاحظات اخلاقی در پژوهش به ویژه plagiarism

 

پژوهش گامی است که پژوهشگر برای شفاف کردن مسأله ای مبهم برمی دارد تا پاسخی دقیق و منطقی برای حل آن پیدا کند. اخلاق پژوهش، شاخه ای از اخلاق حرفه ای است و به اصول اخلاقی که پژوهش را از آغاز تا پایان کار هدایت می کنند، می پردازد. از آنجایی که هدف اخلاقی مهم آموزش بهبود زندگی افراد، جوامع و جامعه، می باشد، ملاحظات اخلاقی باید در مرکز پژوهشهای آموزشی، قرار گیرد زیرا پژوهش نیازمند پایبندی پژوهشگر به اصول و ارزش های والای انسانی و اخلاقی است؛ چراکه فقدان باور و اعتقاد پژوهشگر به اصول اخلاقی و انسانی موجب استفاده وی از هرگونه ابزار اخلاقی و غیراخلاقی در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر خویش و همچنین استفاده های بایسته و نبایسته از نتایج و دستاوردهای تحقیقات علمی اش خواهد شد. هدف این مقاله مروری تبیین ملاحظات اخلاقی در پژوهش های آموزشی است.

 

پس از پرداخت هزینه فایل پاورپوینت تحقیق قابل دانلود می باشد.

قیمت: 20000 تومان

 

انجام پروژه و پایان نامه های مرتبط با مهندسی محیط زیست و نرم افزار GIS

انجام پروژه و پایان نامه های مرتبط با مهندسی محیط زیست و نرم افزار GIS

 

برای اطلاع از هزینه انجام پروژه و مدت زمان، صورت پروژه خود را به آدرس ایمیل elmii.project@gmail.com یا شماره تماس09160501587 ارسال نمایید. در کمتر از 24 ساعت ایمیل شما پاسخ داده خواهد شد.

 

email: elmii.project@gmail.com

tell: 09160501587

مصالح ساختمانی پایدار، جایگزین مناسبی برای بتن

مصالح ساختمانی پایدار، جایگزین مناسبی برای بتن

بتن ماده‌‌ای است که به معنی واقعی کلمه شهرهای ما را می‌سازد، از خانه‌ها و آپارتمان‌ها گرفته تا پل‌ها و پیاده‌روها. اهمیت این ماده‌ی خاکستری رنگ که در همه جا نیز به وفور یافت می‌شود، در زندگی شهری مدرن غیر قابل انکار است. با این حال این ماده‌ی ساختمانی نیمه‌ی تاریکی نیز دارد: فرآوری تجاری مصالح بتنی سالانه هزاران کیلوگرم گاز گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن (CO2) تولید می‌کند و به فاجعه‌ی تغییرات اقلیمی دامن می‌زند؛ اما این روند اجتناب‌ناپذیر نیست. در این مطلب۱۱ مصالح ساختمانی سبز را آورده‌ایم که جایگزین‌های مناسبی برای بتن هستند و تاثیرات زیست‌محیطی کمتری دارند.

 

بلوک‌های کاهی[۱]
ساختمان‌های بلوک‌کاهی، به جای تحقیقات و تکنولوژی‌های جدید، از روش‌های قدیمی مربوط به زمانی که خانه‌ها با مصالح طبیعی و بوم‌آورد ساخته می‌شدند، پیروی می‌کنند. از بلوک‌های کاهی به جای مصالحی همچون چوب، سنگ، بتن، سیمان، گچ و … برای پر کردن دیوارهای قاب‌بندی‌شده‌ی خانه‌ها استفاده می‌شود. این بلوک‌ها در صورتی که به خوبی درز بندی شود، عایق طبیعی بسیار خوبی برای شرایط آب و هوایی سرد یا گرم است و نه تنها قیمت مناسبی دارد بلکه پایدار نیز هست چرا که کاه منبعی به سرعت تجدید پذیر است.
کلیسایی که با بلوک‌های کاهی ساخته شده.
 
چمن‌بتن[۲]
همان‌طور که از نامش پیداست، چمن‌بتن روشی است در اجرای بتنی کف‌سازی، پیاده‌روها، پیاده‌راه‌ها و دیگر مسیرهای عبور و مرور، به گونه‌ای که نقوش یا الگوهایی درون آن خالی شده تا چمن یا دیگر گیاهان بتوانند در آن رشد کنند. علاوه بر کاهش مصرف بتن، این روش مزیت مهم دیگری نیز دارد که بهبود زهکشی و جذب آب باران است.
 
خاک کوبیده
چه چیز از خاک زیر پایمان طبیعی‌تر است؟ تنها با استفاده از خاک بسیار محکم کوبیده شده در قالب‌های چوبی، می‌توان دیوارهایی ساخت که حسی مشابه بتن داشته باشند. خاک کوبیده شده روشی است که برای هزاران سال مورد استفاده تمدن‌های بشری بوده است و می‌تواند برای مدت بسیار زیادی دوام داشته باشد. ساختمان‌های مدرن ساخته شده با خاک کوبیده می‌توانند با استفاده از میلگرد یا بامبو ایمن‌تر شوند و پرس‌های مکانیکی می‌توانند مقدار کار مورد نیاز برای ساخت دیوارهای محکم را کاهش دهند.
 
کنف‌بتن[۳]
کنف‌بتن دقیقا همان چیزی است که به نظر می‌رسد. ماده‌ای بتن‌مانند که از فیبرهای چوبی گیاه شاه‌دانه(کنف) ساخته می‌شود. الیاف کنفی با ملات آهک به گونه‌ای ترکیب می‌شوند تا اشکال بتن مانندی تولید کنند که هم مقاوم هستند و هم سبک. بلوک‌های کنف‌بتن، بسیار سبک هستند و در نتیجه انرژی مورد نیاز برای حمل و نقل آن به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد. همچنین گیاه شاه‌دانه نیز به سرعت تجدیدپذیر است.
 
بامبو
شاید به نظر برسد که استفاده از بامبو ترند باشد ولی در واقع در بعضی از مناطق دنیا برای قرن‌ها ماده‌ای ساختمانی بومی بوده است. آنچه که بامبو را مصالح مناسبی برای ساختمان‌های مدرن تبدیل می‌کند، مقاومت کششی بالا، وزن کم و تجدیدپذیری سریع آن است. برای قاب بندی ساختمان‌ها و پناهگاه‌ها، می‌توان از بامبو به جای مصالح سنگین و گران‌قیمت وارداتی استفاده کرد. این ماده همچنین می‌تواند جایگزین بتن‌آرمه شود به خصوص در مناطق که دسترسی سختی دارند، بازسازی پس از سانحه یا در مناطق کم درآمدی که امکان کشت محلی بامبو در آن وجود دارد.
 
پلاستیک بازیافتی

به جای حفر، استخراج و عمل‌آوری مواد جدید، پژوهشگران در حال کار بر روی ساخت بتنی هستند که از پلاستیک بازیافتی و سایر زباله‌های پودر شده تولید می‌شود. این کار نه تنها انتشار گازهای گلخانه‌ای کمتری را در پی دارد بلکه وزن بتن را نیز کاهش می‌دهد و روش جدیدی برای استفاده از زباله‌های پلاستیکی ایجاد می‌کند که در غیر این صورت باید در زمین دفن می‌شدند.

بتن از پلاستیک بازیافتی

 

چوب

چوب ساده و قدیمی هنوز مزایای بسیاری نسبت به مصالح ساختمانی صنعتی همچون بتن و فولاد دارد. درختان در زمان رشدشان دی‌اکسید کربن را جذب می‌کنند و همچنین فرآیندهای مورد نیاز برای تبدیل آن‌ به مصالح ساختمانی، انرژی بسیار کمتری مصرف می‌کنند. جنگل‌ها در صورتی که به درستی مدیریت شوند، منابعی تجدیدپذیر هستند و تنوع زیستی بالایی ایجاد می‌کنند

میسلیوم[۴]

میسلیوم اسم نوعی مصالح کاملا طبیعی فوق‌مدرن است –این ماده از ریشه گیاهان قارچی تولید می‌شود. میسلیوم می‌تواند به گونه‌ای کشت شود که روی دیگر مواد طبیعی همچون کاه خردشده را چه به صورتی قالب و چه در فرم‌های دیگر بپوشاند. سپس این ماده را با هوا خشک می‌کنند تا به شکل آجرها یا دیگر اشکال مقاوم و سبک وزن در آید.

 

فرراک[۵]

فرراک ماده ساختمانی جدیدی است که پژوهشگران در حال تحقیق بر روی آن هستند. فرراک ماده‌ای شبیه به بتن دارد که برای ساخت آن از مواد بازیافتی شامل براده آهن حاصل از صنایع فولاد استفاده می‌شود و در نهایت از بتن هم قوی‌تر است. به علاوه، این ماده‌ی خاص در فرآیند خشک شدنش، دی‌اکسید کربن را جذب می‌کند و در نتیجه فرآیند تولید آن نه تنها نسبت به بتن‌های معمول دی‌اکسید کربن کمتری تولید می‌کند بلکه در واقع ماده‌ای کربن‌ختثی است.

 

خاکستربتن[۶]

خاکستربتن جایگزینی برای بتن است که از خاکستر بادی به جای سیمان در آن استفاده می‌شود. با استفاده از خاکستر بادی که محصول جانبی ناشی از سوختن زغال‌سنگ است، ۹۷ درصد اجزای تشکیل دهنده بتن معمول را می توان با مواد بازیافتی جایگزین کرد

چوب‌بتن[۷]

چوب‌بتن ماده‌ی جالبی است که از ترکیب براده‌ی چوب با بتن بدست می‌آید. از آنجا که این ماده از بتن سبک‌تر است، آلاینده‌های ناشی از حمل و نقل را کاهش خواهد داد. همچنین استفاده از براده‌چوب، سبب بازیافت این ماده می‌شود و مصرف موادِ انرژی‌برِ بتن معمولی را کاهش می‌دهد. چوب‌بتن را می‌توان به اشکال معمولی همچون بلوک‌ها، آجرها یا کف‌پوش‌ها تولید کرد.

 

 

 
 
 
 
 

 

توسعه و تولید پایدار صنعتی در گرو رعایت الزامات زیست محیطی است

توسعه و تولید پایدار صنعتی در گرو رعایت الزامات زیست محیطی است

فرآیند صنعتی شدن و تولید فزآینده، افزون بر ایجاد منفعت اقتصادی و رفاه اجتماعی مخاطرات گوناگونی را به همراه دارد به طوری که می توان گفت بروز عوامل زیان آور ناشی از فعالیت های صنعت در محیط زیست جز جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره سلامت نیروی کار، محیط زیست و قابلیت های تولید در آینده را مورد تهدید قرار می دهد. 

 

از این رو به منظور کاهش عوامل زیانبار پدیده جهانی شدن که با رشد صنایع در جهان همراه است، اصل توسعه پایدار در صنایع کشورهای توسعه یافته در اولویت فعالیت ها قرار گرفته است.

بنا به تعریف کارشناسان، توسعه پایدار در تعادل میان سه مفهوم رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست خلاصه می شود که در این راستا، سیستم مدیریت اچ.اس.ایی یکی از گام های موثر برای رسیدن به توسعه پایدار است که با بکارگیری آن، توسعه پایدار امکان پذیر می شود.
همچنین سیستم مدیریت اچ.اس.ایی  به عنوان محور توسعه پایدار، نوعی رویکرد و نگرش تازه مدیریتی است که بر فعالیت های سازمان از نظر بهداشت، ایمنی و محیط زیست اثر گذاشته و می کوشد در قالب یک الگوی نظام یافته، قابلیت های بالقوه خطرآفرین در سازمان را شناسایی و با کنترل و مدیریت آنها میزان حوادث را به حداقل ممکن کاهش دهد.
از آنجایی که مهمترین رکن در بهره وری هر سازمان نیروی انسانی بوده بنابراین هر شرایطی که بتواند منجر به حفظ و صیانت از نیروی انسانی شود در واقع باعث بهبود وضعیت اچ.اس.ایی  و بهره وری سازمانی خواهد شد که این امر نشان دهنده رابطه مستقیم بین بهره وری و اچ.اس.ایی است.
بر همین اساس سازمان و شرکت های بزرگ جهانی در کنار اهداف اصلی سازمان مانند افزایش بهره وری به بهبود سیستم مدیریت کیفیت و توسعه پایدار که باعث قدرتمند شدن آن ها در عرصه رقابت جهانی می شود، توجه بسیاری می کنند.
شروع فعالیت های رسمی در زمینه ایمنی و بهداشت کار در ایران به سال ۱۳۲۵ هجری شمسی همزمان با تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی و تدوین قانون کار بر می گردد، در این میان توجه به این مقوله در صنایعی مانند صنعت نفت، نیروگاه های هسته ای و صنایع کشاورزی که سهم بزرگی در توسعه اقتصادی و صنعتی ایران دارند، اهمیت دو چندان پیدا می کند.
استقرار نظام جامع مدیریت اچ.اس.ایی در صنعت نفت
صنعت نفت ایران به منظور نیل به اهداف توسعه پایدار، در اوایل دهه هشتاد شمسی اقدام به استقرار نظام جامع مدیریت اچ.اس.ایی  کرد و همزمان مسایلی همچون پیشگیری از بروز حادثه، ممانعت از انتشار هر نوع آلاینده، صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده بهینه از منابع، ارتقاء سطح بهداشت کارکنان، ایجاد امنیت و بهبود کیفیت محصولات در دستور کار و سیاست های کلان این وزارتخانه قرار گرفت.
وزارت نفت با پایه ریزی اچ.اس.ایی و مدیریت پیوسته و مستمر آن، خطرات را شناسایی و ریسک های ناشی از آنها را ارزیابی و کنترل می کند و در نهایت فعالیت های این صنعت از جمله اکتشاف، حفاری و تولید نفت و گاز تا تولید فراورده های پالایشگاهی و محصولات پتروشیمیایی که می توانند‌ آثار و پیامدهای نامطلوب و اجتناب ناپذیری بر انسان و محیط زیست بگذارند را تحت کنترل دارد.
شرکت ملی نفت ایران نیز به عنوان یک صنعت بنیادی، تلاش های بارزی برای بهبود و سلامت حرفه ای انجام داده است که افزایش ساعات کار بدون حادثه به خوبی بیانگر پیاده سازی اصول ایمنی و بهداشت در این صنعت است.
از یک سو نفت و مشتقات حاصل از آن در زمره آلاینده های مهم محیط زیست به شمار می روند و از سویی استحصال و فراورش آن در صنعت نفت در اقتصاد ملی، اشتغال و تولید ناخالص ملی تاثیر بسزایی دارد از این رو توجه به مقوله اچ.اس.ایی  در نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصول HSE؛ ضامن درآمد پایدار اقتصادی
آنچه مسلم است، اچ.اس.ایی از بعد اقتصادی یک سرمایه گذاری مطمئن و یک درآمد پایدار اقتصادی است که خوشبختانه این مقوله از منظر متولیان صنعت نفت کشور دور نمانده است.
یکی از اقدامات قابل توجه صنعت نفت طی سال های اخیر، ایجاد فضاهای سبز پیرامون تأسیسات و اجرای اقدامات موثر در خصوص افزایش و بهبود کیفیت سوخت در پالایشگاه‌ ها به استاندارد یورو ۴ بوده است.
این صنعت همچنین با جمع آوری گازهای همراه، پیاده سازی مکانیزم توسعه پاک و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، گامی موثر در صیانت و حفاظت از محیط زیست برداشته است.
از دیگر دستاوردهای ارزشمند وزارت نفت در حوزه مدیریت اچ.اس.ایی می توان به برنامه ‌ریزی برای انجام پروژه‌ های جمع ‌آوری گازهای همراه نفت با هدف دستیابی به "No Flaring" ، تخصیص بودجه برای تثبیت شن‌ های روان، بیابان زدایی، درختکاری در مناطق بحرانی و حاشیه تاسیسات نفتی و افزایش ظرفیت تصفیه خانه های پساب و پیشگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و خاک به آلاینده های نفتی اشاره کرد.
تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی ناشی از اقدامات پیشگیرانه اچ.اس.ایی  ثابت کرده است که نظام مدیریت اچ.اس.ایی  در پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی، اثر مستقیم دارد و افزایش اعتبار سازمانی را به دنبال خواهد داشت؛ افزون بر این باعث افزایش کیفیت زندگی، انگیزه و رضایت شغلی و در بلند مدت موجب پایداری منافع اقتصادی می شود.
 
 
تحقیق بررسی فرایند مدیریت پسماند در ایران و جهان

تحقیق بررسی فرایند مدیریت پسماند در جهان و ایران

مديريت پسماند در شهرهاي بزرگ، به شيوه اي اصولي و با رعايت مسائل زيست محيطي، يکي از مهمترين موضوعات مورد بحث در زمينه مديريت شهري مي باشد. افزايش آگاهيهاي عمومي نسبت به مسائل بهداشتي و زيست محيطي از يک طرف و محدوديت منابع (انرژي و مواد) در سطح دنيا و افزايش تقاضا به خصوص در کشورهاي در حال توسعه از طرف ديگر برنامه ريزان شهري را بر آن داشته است تا نسبت به طراحي و اجراي روشهاي بهينه ي مديريت پسماند، که بر اساس نگرش توسعه ي پايدار بوده و مسائل اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي را هم زمان و در کنار يکديگر در نظر داشته باشد، اقدام نمايند. برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد ( (UNEP) پسماند را اين گونه تعریف می کند: اشیایی که مالکشان آنها را نمی خواهد، یا نیازی به آنها ندارد، یا از آنها استفاده نمی کند و به پردازش و یا دفع نیاز دارد.

 

پس از پرداخت هزینه فایل world تحقیق قابل دانلود می باشد.

تعداد صفحه: 15

قیمت: 15000 تومان